วันฟ้าประทานอภัย

6 มกราคมนี้ อ.มิก พชร แนะไหว้ขอขมากรรม ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี ในวันฟ้าประทานอภัย

รุ่งเช้าของวันที่ 6 มกราคม 2566 เป็นวันดีตามปฏิทินเทศกาลตงกับวันฟ้าประทานอภัย เป็นวันที่สวรรค์ยกโทษให้กับมวลมนุษย์ บางปีมีแค่วันเดียว บางปีมี 2-3 วัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาไหว้ขอขมากรรม เพื่อเปิดดวง ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ที่ติดขัดในชีวิต ให้ราบรื่น

Home / ฤกษ์มงคล / 6 มกราคมนี้ อ.มิก พชร แนะไหว้ขอขมากรรม ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี ในวันฟ้าประทานอภัย

รุ่งเช้าของวันที่ 6 มกราคม 2566 เป็นวันดีตามปฏิทินเทศกาลตงกับวันฟ้าประทานอภัย เป็นวันที่สวรรค์ยกโทษให้กับมวลมนุษย์ บางปีมีแค่วันเดียว บางปีมี 2-3 วัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาไหว้ขอขมากรรม เพื่อเปิดดวง ปัดเป่าสิ่งไม่ดี ที่ติดขัดในชีวิต ให้ราบรื่น

โดยกิจกรรมมีดังนี้

  • ตื่นมาตอนเช้า ตัดความกังวลใจใดใดออกไปให้สิ้น สร้างบุญกุศลจากการให้ทาน
  • สักการะพระประธานบนหิ้งพระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ
  • กล่าวคำอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้า….เนื่องในวันฟ้าประทานอภัยในวันนี้ หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ ติดสินบนไวั ข้าพเจ้าขอขมาต่อเทพเทวดาฟ้าดินทั้งหลาย โปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้า อกุศลกรรมใดในอดีตทั้งสิ้นทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าเคยก่อไว้ทั้งโดยทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ซึ่งมีมูลเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น ข้าพเจ้าได้เกิดความสำนึกแล้ว ณ บัดนี้ ขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดได้ประทานอโหสิกรรมแก่ข้าพเจัาด้วยเถิด”

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก อ.มิก พชร ทูตเทวะ

X