ฤกษ์มงคล ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์แต่งงาน 2566 แต่งงาน

ฤกษ์แต่งงาน 2566 ฤกษ์มงคลชีวิตคู่ครบทั้ง 12 เดือน

การแต่งงานถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งสำคัญ ดังนั้นฤกษ์หามยามดีต้องมา สำหรับ ฤกษ์แต่งงาน 2566 ที่นำมาฝากกันนี้เป็นฤกษ์มงคลโดยรวมที่สามารถจัดงานแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสได้ตามสะดวกเพื่อเป็นมงคลแก่การเริ่มต้นชีวิตคู่ ให้ราบรื่น ยืนยาว

Home / ฤกษ์มงคล / ฤกษ์แต่งงาน 2566 ฤกษ์มงคลชีวิตคู่ครบทั้ง 12 เดือน

การแต่งงานถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครั้งสำคัญ ดังนั้นฤกษ์หามยามดีต้องมา สำหรับ ฤกษ์แต่งงาน 2566 ที่นำมาฝากกันนี้เป็นฤกษ์มงคลโดยรวมที่สามารถจัดงานแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสได้ตามสะดวกเพื่อเป็นมงคลแก่การเริ่มต้นชีวิตคู่ ให้ราบรื่น ยืนยาว หากต้องการฤกษ์เฉพาะ ก็สามารถนำเวลาตกฟาก วัน เดือน ปี เกิด หรือราศีเกิดของทั้งคู่ไปให้พระ หมอดู หรืออาจารย์ ที่เคารพนับถือช่วยหาฤกษ์ให้ได้เช่นกัน

ฤกษ์แต่งงาน 2566

ฤกษ์แต่งงาน 2566

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2566

1 มกราคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
10 มกราคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
16 มกราคม 2566 แรม 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
20 มกราคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
28 มกราคม 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล
31 มกราคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

3 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล
9 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล
13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล
19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีขาล
26 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2566

4 มีนาคม 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล
10 มีนาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล
14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล
16 มีนาคม 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล
20 มีนาคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีขาล
28 มีนาคม 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
31 มีนาคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2566

3 เมษายน 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
9 เมษายน 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
15 เมษายน 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
29 เมษายน 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม ปี 2566

2 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ
8 พฤษภาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ
12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ
14 พฤษภาคม 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ
18 พฤษภาคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ
26 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
29 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน ปี 2566

1 มิถุนายน 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
13 มิถุนายน 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
24 มิถุนายน 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ
27 มิถุนายน 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ
30 มิถุนายน 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี 2566

6 กรกฎาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ
10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ
16 กรกฎาคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ
24 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 หลัง (88) ปีเถาะ
27 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 หลัง (88) ปีเถาะ
30 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 หลัง (88) ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม ปี 2566

5 สิงหาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 หลัง (88) ปีเถาะ
11 สิงหาคม 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 หลัง (88) ปีเถาะ
15 สิงหาคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 หลัง (88) ปีเถาะ
26 สิงหาคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ
29 สิงหาคม 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี 2566

4 กันยายน 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ
8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ
10 กันยายน 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ
14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ
21 กันยายน 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
24 กันยายน 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม ปี 2566

3 ตุลาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
9 ตุลาคม 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
13 ตุลาคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
21 ตุลาคม 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
24 ตุลาคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
27 ตุลาคม 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน ปี 2566

2 พฤศจิกายน 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
19 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ
25 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม ปี 2566

1 ธันวาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ
5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ
7 ธันวาคม 2566 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ
11 ธันวาคม 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ
19 ธันวาคม 2566 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ
22 ธันวาคม 2566 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ
25 ธันวาคม 2566 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ
31 ธันวาคม 2566 แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

สิ่งสำคัญอันเป็นมงคลต่อชีวิตคู่ที่จะทำให้รักกันยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร นอกจากฤกษ์มงคลและพิธีกรรมแล้ว คือ ความรัก ความเข้าใจ การให้เกียรติ การให้อภัย พรหมวิหาร 4 และความอดทนที่สามี – ภรรยาจะมีให้กันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

10 อาหารมงคล ความหมายดีที่เจ้าสาวจีนต้องกินก่อนส่งตัว

รู้ไว้ อาหารที่เป็นมงคล และ อาหารต้องห้าม ในวันแต่งงาน โดยอ.แพธ

14 ฮวงจุ้ยร้านค้า พึงระวัง! ค้าขายคล่องหรืออับโชคขึ้นอยู่กับสิ่งนี้