15 ค่ำ เดือน 11 จันทร์ซ้อนจันทร์ วันมหาฤกษ์มงคล

“จันทร์ซ้อนจันทร์” วันมหาฤกษ์มงคล มี 3ฤกษ์ในวันเดียว

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 มี 3 ฤกษ์ในวันเดียวกัน ถือเป็นฤกษ์มหามงคล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์วันที่พระจันทร์เต็มดวงงดงามที่สุดและตรงกับวันจันทร์พอดี จึงได้เรียกว่าเป็น…

Home / ฤกษ์มงคล / “จันทร์ซ้อนจันทร์” วันมหาฤกษ์มงคล มี 3ฤกษ์ในวันเดียว

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 มี 3 ฤกษ์ในวันเดียวกัน ถือเป็นฤกษ์มหามงคล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์วันที่พระจันทร์เต็มดวงงดงามที่สุดและตรงกับวันจันทร์พอดี จึงได้เรียกว่าเป็น “วันจันทร์ซ้อนจันทร์” อีกทั้งวันนี้ยังตรงกับ “วันออกพรรษา” ของทางศาสนาพุทธอีกด้วย วันนี้เลยถือว่าเป็นวันดีมหาฤกษ์มลคล ที่ชาวพุทธจะได้ไปร่วมกันทำบุญในวันพระใหญ่ พร้อมทั้งตักบาตรเทโวโรหะณะในวันถัดมา และยังสามารถรอาบแสงจันทร์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต ถือว่าเป็นวันที่ทรงพลังที่สุดในเชิงโหราศาสตร์

ความหมายของ “จันทร์ซ้อนจันทร์”

หมายถึง ปราฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระจันทร์จะเต็มดวงงดงามในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันจันทร์ซ้อนอีกที เป็นมหาฤกษ์มงคล คติตามความเชื่อโบราณใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมและทางโชคลาภทั้งปวง มีคุณเกี่ยวกับอำนาจ มหาเสน่ห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์ “จันทร์ซ้อนจันทร์” มีได้ 2 วัน คือวันแรกของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งที่ 2 ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 และบังเอิญตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (ตามปฏิทินจันทคดติไทย) พอดี อีกทั้งยังเป็น “วันออกพรรษา” จึงกลายเป็น 3 ฤกษ์ดีในวันเดียว

  • และในวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้ ยังเชื่ออีกว่าเป็นวันที่ทุกคนสามารถออกมา “อาบแสงจันทร์” เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต เสริมอำนาจ บารมี เสริมเสน่ห์ เมตตามหานิยม

วันนี้ ๑๐ เดือน ๑๐ วันจันทร์ซ้อนจันทร์
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล
“ ขอสิ่งมงคลทั้งหลาย จงบังเกิด
แก่ตัวข้าพเจ้า ขอสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย
จงสูญหายออกไปเทอญ ”

ขั้นตอนการเตรียมอาบน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ “วันจันทร์ซ้อนจันทร์”
 (เริ่มทำพิธีเวลา 23.00 น . เป็นต้นไป)

  1. เตรียมขันน้ำมนต์ หรือ ถังใส่น้ำให้เกือบเต็ม เพื่อเตรียมทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ โดยมีดอกบัวหลวง 5 ดอก ลอยในถังน้ำ หรือ ในขันน้ำมนต์
  2. เทียนขี้ผึ้งแท้ หรือ เทียนไขปกติ ทำน้ำมนต์ หนัก 1 บาท
  3. เมื่อถึงเวลา 23.00 น ให้นำถังน้ำ หรือ ขันน้ำมนต์ มาตั้งให้เงาแสงจันทร์ตกลงมาในขันน้ำมนต์ หรือในถังน้ำ
  4. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม
  5. จุดเทียนทำน้ำมนต์หยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ ว่าคาถาดังนี้

“พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ (1 จบ)”

ต่อด้วย … คาถายันทุน

“ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ”

ต่อด้วย … คาถาทำน้ำมนต์พระจันทร์เพ็ญ ดังนี้

“ปุญณะจันโท วิชานันเต วิสุทธิสาวะโก วะโร พุทโธ สัทธัมมะรังสี มุนิโน มัตถะเกสุภัง”(ว่า 16 จบ)

6. ว่าเสร็จ เอาเทียนทำน้ำมนต์จุ่มลงในขัน หรือ ถังน้ำที่ทำน้ำมนต์

เวลาอาบน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมเอาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มาคุ้มครองมารักษา มากำจัดโรคภัยอันตรายทั้งหลายในตัวเรา ให้สูญหายมลายสิ้นเหมือนน้ำดับไฟ ขอคำสาปแช่งทั้งหลาย ขอให้ถอนเคลื่อนเลื่อนย้ายออกไปจนหมดสิ้น และขอคุณพระรัตนตรัย คุณทวยเทพเทวดา จงมาช่วยหนุนดวงชะตาข้าพเจ้าให้เป็นที่รักของมนุษย์ และเทพเทวดาทั้งหลายจะคิดหรือทำการใด ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปเทอญ


7. เอาน้ำในถังที่เสกทำน้ำมนต์ หรือ ในขันที่ทำน้ำมนต์จันทร์เพ็ญ ตักน้ำลดลงมาจากหัวเรา แล้วกำหนดอธิษฐานจิตในใจเราไปไปเรื่อยๆ ขอสิ่งมงคลทั้งหลาย จงหลั่งไหลมาสู่ตัวข้าพเจ้า ขอสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย จงสูญหายมลายสิ้น ภาวนาแบบนี้ไปจนกว่าจะอาบน้ำจันทร์เพ็ญเสร็จ

หมายเหตุ:

  • กรณีที่เราไม่มีพื้นที่กลางแจ้ง ให้เข้าไปอาบในบ้านเราได้ค่ะ(ห้องน้ำ) แต่เราต้องทำพิธีเสกน้ำมนต์ให้เสร็จก่อน ตามขั้นตอน
  • ทางไสยเวทย์เชื่อว่าวันจันทร์ซ้อนจันทร์เป็นวันมหาฤกษ์มงคล จึงนิยมปลุกเสกทำเครื่องรางของขลังในวันนี้ หรือบางที่อาจจะนำเครื่องรางต่างๆมาอาบแสงจันทร์เพื่อความเป็นมงคลและปะพรมน้ำมนต์ปลุกเสกที่เครื่องรางอีกที 

อาจารย์พรหมเมฆ เมฆฉาย

X