พระแม่ธรณี พระแม่ธรณีบีบมวยผม ไหว้พระแม่ธรณี

เคล็ดลับบูชา พระแม่ธรณี ขอพรธุรกิจที่ดินให้ปัง

มีการสร้างบ้านหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน จึงมักบูชาพระแม่ธรณีก่อนที่จะลงมือทำ เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้บ้านที่ปลูก ดินที่เพาะปลูกพันธ์พืชมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ชีวิตล่ำซำ การเงินมั่งมี

Home / ดูดวง / เคล็ดลับบูชา พระแม่ธรณี ขอพรธุรกิจที่ดินให้ปัง

อยากมีชีวิตล่ำซำ การเงินมั่งคั่ง ต้องมาอ่านเคล็ดลับบูชา พระแม่ธรณี ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตที่ติดขัด ให้กลับมาปังแบบที่อาจจะคาดไม่ถึง โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ดิน บอกเลยว่าควรไหว้ด่วน!

พระแม่ธรณี

พระแม่ธรณีบีบมวยผม

พระแม่ธรณี หรือ เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน เป็นเทพในตามความเชื่อทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ตามความเชื่อศาสนาฮินดูยุคพระเวท พระแม่ธรณีก็คือพระภูเทวี ทรงมีฐานะเป็นพระชายาของพระวิษณุ โดยพระภูเทวีมีพระนามต่าง ๆ ที่เรียกอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือพระนามพระศรีวสุนธรา หรือพระพสุธา ซึ่งมีการกล่าวถึงพระนามนี้บ่อยครั้งในพุทธประวัติของพระโคตมพุทธเจ้า ก่อนจะมามีบทบาทสำคัญในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารหรือตอน “พระแม่ธรณีบีบมวยผม” แล้วจึงได้กลายเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปโดยปริยา

ความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่ธรณี

พระธรณี ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูให้ความเคารพ นับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก เปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศหญิง เรียกนามว่า ‘ธรณิธริตริ’ แปลว่าผู้ค้ำจุนพระธรณี โดยเชื่อกันว่าพระธรณีสถิตอยู่ตามที่ต่างๆ ทุกหนทุกแห่ง จะทำการบูชาด้วย ข้าว ผลไม้ และนมด้วยการวางไว้บนก้อนหิน หรือประพรมลงบนพื้นดิน เมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย จึงทำให้เกิดความเชื่อเรื่องเช่นเดียวกัน

ที่ดิน

ฉะนั้นเมื่อมีการสร้างบ้านหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน จึงมักบูชาพระแม่ธรณีก่อนที่จะลงมือทำ เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้บ้านที่ปลูก ดินที่เพาะปลูกพันธ์พืชมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ชีวิตล่ำซำ การเงินมั่งมี

ของบูชาพระแม่ธรณี

ถึงแม้ว่าความเชื่อส่วนใหญ่ของการบูชาพระแม่ธรณี จะเป็นการบูชาก่อนลงมือทำ แต่สำหรับคนที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไหว้บูชาท่านได้ตลอดเวลา เพียงแค่เตรียมของไหว้ให้ครบดังนี้

  1. ธูป 21 ดอก เทียน 1 เล่ม บางตำราใช้ธูป 16 ดอก
  2. พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง
  3. มะพร้าวอ่อน 1 ลูก (เปิดฝา)
  4. ส้ม 4 ลูก
  5. กล้วยน้ำว้า 1 หวี
  6. สับปะรด 1 ลูก
  7. น้ำมันพืช 1 ขวด
  8. พุทราสด 9 ลูก
พระแม่ธรณี

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

การบูชาพระแม่ธรณีนั้น ให้จุดธูป 21 ดอก เทียน 1 เล่ม

ตั้งนะโม 3 จบ

“โอม นะมัส นะ มาตา, หะเร หะเร นะ, ตัสสะ มาตา ยะ (9 จบ)”

เมื่อสวดจบให้ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อบอกถึงสิ่งที่ต้องการขอท่านอย่างละเอียดว่า

“ข้าพเจ้า (ชื่อ…………………นามสกุล………………..) ขอนอบน้อมสักการะบูชาพระแม่ธรณีที่ได้สถิตอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยจิตศรัทธา ทรงเป็นผู้อุ้มชู หล่อเลี้ยง ประคับประคอง พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้พ้นจากความทุกข์ ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ ความอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาเข้าใกล้ ขอความสำเร็จทั้งด้านการงาน การเงิน ความรักจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้า คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาด้วยเทอญ…สาธุ”

พระแม่ธรณีนับเป็นอีกหนึ่งเทพองค์สำคัญในศาสนาพุทธและฮินดู เพียงแค่ไหว้ให้ถูกวิธีพร้อมกับของบูชา แล้วหมั่นทำแต่ความดีอย่างสม่ำเสมอ รับรองว่าสิ่งที่ขอไว้จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอน !

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดฝันเห็นฝันถึงพระแม่ธรณี ทำนายฝันฝันถึงพระแม่ธรณี แม่นๆ

เลขเด็ดฝันเห็นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ทำนายฝันพระแม่ธรณีบีบมวยผม แม่นๆ

วิธีการไหว้ บูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพรการงาน การเงิน ปลดหนี้