ฤกษ์มงคล ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ปี 2563 สัมภาษณ์งาน อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับหางาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ สามารถจัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

Home / ดูดวง / ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับหางาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ ให้ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง สามารถจัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ปี 2563

ฤกษ์สัมภาษณ์งาน ปี 2563

 

เดือน มกราคม
อังคารที่ 7 มกราคม 2563            10.39-14.29น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563     11.45-13.55น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
พุธที่ 22 มกราคม 2563                11.39-13.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พุธที่ 29 มกราคม 2563               13.29-14.59น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563             08.45-10.55,น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563           09.35-13.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563      10.29-13.49 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563          13.25-14.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563         10.15-12.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม
พุธที่ 4 มีนาคม 2563                    09.15-11.35 ทน. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
อังคารที่ 17 มีนาคม 2563             09.29-10.39 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
พุธที่ 18 มีนาคม 2563                   12.15-14.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563                09.09-10.09 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563                12.39-14.59 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน
เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563               10.49-11.29 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563              10.39-11.59 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563    11.25-14.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563    10.09-11.39 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

สัมภาษณ์งาน
เดือน พฤษภาคม
ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563           10.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563        09.35-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563      09.29-13..49 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563       13.29-14.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563   14.15-14.59 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563             09.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563        13.29-14.59น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563          09.25-11.59 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563     10.29-11.59 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563       11.15-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563          11.39-14.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563  10.49-12.29 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563    13.45-15.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563          09.39-12.59 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563         09.09-09.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 07.06-08.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563        11.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563              10.39-11.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563         09.35-13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563            12.39-14.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563  10.45-12.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563   13.45-15.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เรซูเม่

เดือน กันยายน
เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563              09.15-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563            09.35-10.49 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563          09.09-11.49น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563            11.29-14.39 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  10.25-12.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563                 10.25-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563           10.30-13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563         11.45-13.35 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563    10.39-12.59 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563             09.35-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563              10.10-12.50 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน
พฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 10.39-12.49 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563    10.09-12.59 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563       10.49-11.59น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563  09.49-11.59 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 08.29-10.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563        11.45-12.59 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563           09.45-11.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563              09.45-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563     10.29-12.49 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563              09.45-12.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563              10.29-12.49 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563              14.19-15.59 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม https://live.horolive.com/

X