ฤกษ์ดี ฤกษ์ทวงหนี้ ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563 ฤกษ์มงคล อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563

Home / ดูดวง / ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับทวงหนี้ สามารถจัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563

ฤกษ์ทวงหนี้ ปี 2563
เดือน มกราคม
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563             12.10-14.12 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563             07.15-10.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563    10.25-14.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์
พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563   13.25-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563     12.25-14.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563   12.25-13.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563     10.15-13.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  09.45-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม
ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563            10.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563           13.15-15.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 15.55-17.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563           09.15-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563           12.30-14.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563         10.25-12.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563      09.45-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563         15.45-17.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ทวงหนี้

เดือน พฤษภาคม
จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563      16.35-17.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563    09.15-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563      09.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563      10.25-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563  13.45-15.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน
พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563     10.35-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563           14.45-16.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563   09.15-11.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563             10.25-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563             10.35-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563          13.45-16.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 15.25-16.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563     09.15-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563         16.35-19.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563        09.45-12.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563           10.45-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563    09.05-13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563         09.15-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563           09.15-12.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563        14.15-16.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ทวงหนี้

เดือน กันยายน
อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563       11.25-17.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563            09.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  10.25-15.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563           13.45-18.25 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563         11.15-14.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563                10.35-14.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563        16.45-18.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563               10.45-12.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน
อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563       10.15-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563         09.25-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 14.15-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563          13.25-15.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563     09.15-13.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563        11.35-13.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563          09.25-13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563                   10.15-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563                   11.15-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563        11.35-14.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563            10.45-14.35 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม https://live.horolive.com/

X