ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์เริ่มงานวันแรก ปี 2563 อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

แจกฟรี ฤกษ์เริ่มงานวันแรก ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

จัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

Home / ดูดวง / แจกฟรี ฤกษ์เริ่มงานวันแรก ปี 2563 โดยอ.รักษ์ ภัทร์มนต์

สำหรับปีชวดนี้ อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทยแจก ฤกษ์เริ่มงานวันแรก ปี 2563 สำหรับใครที่หาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลเสริมความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองในอาชีพหน้าที่การงาน จัดได้ตามวันและเวลาใน 12 เดือนดังต่อไปนี้ค่ะ

ฤกษ์เริ่มงานวันแรก ปี 2563

ฤกษ์เริ่มงานวันแรก ปี 2563

เดือน มกราคม
อังคารที่ 7 มกราคม 2563         14.55-15.15 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
อังคารที่ 14 มกราคม 2563       11.15-13.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  09.15-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
พุธที่ 22 มกราคม 2563             09.15-10.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563         13.25-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563        10.15-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563         16.15-17.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563        11.25-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563       12.15-14.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563                09.25-10.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อังคารที่ 17 มีนาคม 2563           11.45-13.15 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563               11.45-14.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน
เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563                09.09-10.19 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พุธที่ 8 เมษายน 2563                   10.09-11.19 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563               12.45-13.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563     13.15-14.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ทำงาน

เดือน พฤษภาคม
ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563             09.15-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563            10.45-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563          11.25-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563         09.15-14.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563        10.10-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563                 09.15-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563           11.45-12.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563              10.25-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563            09.10-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563                12.45-13.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563                09.15-11.05น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563         09.10-10.15 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563                10.05-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563      08.45-10.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563                10.15-12.55 น คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563                   09.10-11.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563               09.15-10.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563        08.35-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563                 09.15-11.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563                10.25-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ทำงาน

เดือน กันยายน
เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563                     08.15-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563                   09.25-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563                 11.45-13.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563                    08.25-10.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563           10.15-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม
อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563                     08.45-10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563                         10.35-13.15น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563                   09.05-10.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563                          12.45-13.55น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563                          10.25-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน
อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563               07.45-09.10 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563                  09.25-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563                  10.05-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563         09.05-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563                 12.10-13.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563             10.45-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม
เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563                           11.49-12.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563                       10.05-12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563                          10.35-13.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563                 09.05-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563                           12.15-13.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563                          08.30-10.10 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563                    10.45-12.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม https://live.horolive.com/