กฏแห่งกรรม ผิดศีล ภาษี เลี่ยงภาษี เวรกรรม

6 กรรมหนักของคน เลี่ยงภาษี ที่ไม่มีทางหลุดพ้น

การเลี่ยงภาษีจะถือว่าเป็นการผิดศีลข้ออทินนาทานก็ได้ หากถือว่าภาษีที่ควรจะจ่ายนั้นเป็นเงินของรัฐ แต่กลับเก็บเอาไว้เป็นของตัวเอง

Home / ดูดวง / 6 กรรมหนักของคน เลี่ยงภาษี ที่ไม่มีทางหลุดพ้น

เป็นประเด็นที่ควรตื่นตัวในสังคมเป็นอย่างมาก กับการจ่ายภาษีในรูปแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้ ใครที่ซื่อสัตย์ จ่ายภาษีด้วยความซื่อตรงมาโดยตลอดก็ถือเป็นเรื่องดี แต่บางคนก็ยังเฉยเมยและหลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียเงินให้ง่ายๆ ในทางธรรม ถือว่าการเลี่ยงภาษี เป็นการผิดศีลข้อ 2 เรื่องของการลักขโมย !! หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงผิดศีลข้อนี้ ทั้งที่ไม่ได้ไปขโมยหรือวิ่งราวเงินของใครมา ?

6 กรรมหนักของคน เลี่ยงภาษี

คำถามนี้มีคำตอบจากท่านพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ว่า “การเลี่ยงภาษีจะถือว่าเป็นการผิดศีลข้ออทินนาทานก็ได้ หากถือว่าภาษีที่ควรจะจ่ายนั้นเป็นเงินของรัฐ แต่กลับเก็บเอาไว้เป็นของตัวเอง เงินส่วนนั้นจึงเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม มองในแง่นี้การเบียดบังผลประโยชน์ที่ควรตกเป็นของคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตนเอง ก็เป็นอทินนาทานเหมือนกัน เช่น การจ่ายค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือกดค่าแรงคนงานทั้งๆ ที่รู้ว่าเขาน่าจะได้มากกว่านี้”

เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้รับผลกรรม 6 ประการ คือ

1. เป็นคนด้อยด้วยทรัพย์

2. เป็นคนยากจน

3. เป็นคนอดอยาก

4. ไม่ได้สมบัติที่ตนต้องการ

5. ต้องพินาศในการค้า

6. ทรัพย์พินาศเพราะภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ราชภัย โจรภัย

คนที่ทำความผิดก็ใช่ว่าจะมีความสุขอยู่ได้เนิ่นนาน แต่หากเป็นเพียงความสุขในช่วงประเดี๋ยวประด๋าว ของชีวิตก็เท่านั้น ซึ่งหารู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังคงชดใช้กรรมที่ทำไว้อยู่ดี ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า เพราะมันเป็นกฎแห่งกรรม ที่ใครก็หนีไม่พ้น !!

รูปประกอบโดย : Horoscope.mthai.com