ข้อห้าม ความเชื่อ ประจำเดือน

ข้อห้ามและความเชื่อของแต่ละประเทศเกี่ยวกับ ประจำเดือน ผู้หญิง

โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของหญิงในช่วงมี ประจำเดือน นั้นมี ข้อห้าม ต่างๆนานา

Home / ดูดวง / ข้อห้ามและความเชื่อของแต่ละประเทศเกี่ยวกับ ประจำเดือน ผู้หญิง

คนสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความเชื่อเกี่ยวกับหญิงสาวที่มี ประจำเดือน หรือระดูมาช้านาน โดยเฉพาะการปฏิบัติตัวของหญิงสาวในช่วงมี ประจำเดือน นั้นมีข้อห้ามต่างๆนานา แตกต่างกันไป

ประจำเดือน

ความเชื่อเกี่ยวกับ ประจำเดือน ผู้หญิง

ซึ่งแต่ละ ข้อห้าม ก็ล้วนส่งผลให้หญิงสาวเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตในช่วงนั้นด้วย ความยากลำบากไปตามๆกันเลยทีเดียว โดยข้อห้ามต่างๆสามารถแบ่งออกได้ตาม ความเชื่อ ของแต่ละเชื้อชาติดังต่อไปนี้

1. ตาม ความเชื่อ ของชาวฮินดูสมัยโบราณที่ว่าหากหญิงใดมี ประจำเดือน เธอผู้นั้นจะ ต้องถูกให้ออกไปอยู่นอกบ้านประมาณ 3 วัน แต่ปัจจุบันอาจมีการอะลุ่มอล่วยลงมาบ้าง นอกจากนี้แล้วในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆ จะห้ามหญิงสาวที่มี ประจำเดือน เข้าครัว ห้ามจับต้องเกลือ ห้ามไปวัด ห้ามเข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจากเชื่อกันว่า ประจำเดือน ของผู้หญิงเกิดจากนางปาปา (ภาษาไทยเขียนว่า นางบาป) เข้าสิงในตัวคนนั้น

2. ตาม ความเชื่อ ของชาวกรีกโบราณมี ความเชื่อ ว่า ถ้าหญิงสาวคนไหนมี ประจำเดือน จะต้องขับออกจากหมู่บ้าน เพราะถือเป็นเสนียด โดยจะมีการสร้างกะท่อมไว้ให้ผู้หญิงเหล่านี้อยู่ ชาวกรีกจะเรียกว่า “กระท่อมระดู” ให้พักอยู่จนหาย ถึงจะกลับเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านได้อีกครั้งหนึ่งและจะต้องเป็นไปเช่นนี้จน กว่าจะหมด ประจำเดือน ตามอายุ หรือที่เราเรียกกันว่าวัยทองหรือวัยหมด ประจำเดือน นั่นเอง

3. ตาม ความเชื่อ ของไทยโบราณ ได้มีการกล่าวห้ามผู้ชายนอนกับผู้หญิงในช่วงที่มี ประจำเดือน ดังที่ว่า “…แม้นสตรีมีระดูอย่าอยู่ด้วย ถ้ามิม้วยก็มักเสียจักษุ มักเกิดมีฝีพองเป็นหนองพุ ควรทำนุบำรุงองค์ให้จงดี…” อ้างอิงตามวรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษา

4. ตาม ความเชื่อ ของชาวอิสลาม มีข้อห้ามเกี่ยวกับหญิงที่เป็น ประจำเดือน หลายอย่าง เช่น ห้ามแตะคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ อย่าเดินผ่านสุเหร่า หรือ มัสยิด เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปวดท้องหนัก โดย ความเชื่อ นี้มีที่มาทางศาสนาเช่นเดียวกัน

5. ตาม ความเชื่อ ของคนล้านนามีข้อห้ามเกี่ยวกับหญิงที่เป็น ประจำเดือน เข้าไปใน พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย ห้ามเก็บพืชผักในระหว่างที่มีประจำเดือน เชื่อกันว่าหากหญิงกำลังมี ประจำเดือน เก็บผักจะทำให้ผักแห้งและเฉาตายลง

แหม…..เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากจริงๆขนาดมี ประจำเดือน ตามธรรมชาติยัง ถูกหาว่าเป็นเสนียดไปซะนี่ดีนะที่เกิดเมืองไทยแล้ว ความเชื่อ แบบไทยไม่เป็น แบบเค้า ไม่อย่างนั้นต้องยุ่งแน่นอนเลย

X