ค้าขายดี คาถา คาถาค้าขายดี บทสวด พระคาถาค้าขาย

5 บทสวด พระคาถาค้าขาย ให้ทำมาค้าขึ้น สวดทุกวันขายดิบขายดี

หมั่นสวดคาถาเหล่านี้ทุกวัน ก่อนสวดตั้งจิตให้มั่น ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย แล้วสวดตามนี้

Home / ดูดวง / 5 บทสวด พระคาถาค้าขาย ให้ทำมาค้าขึ้น สวดทุกวันขายดิบขายดี

Horoscope.MThai เอาใจพ่อค้าแม่ขายให้ขายดิบขายดี ด้วย 5 บทสวด พระคาถาค้าขาย ให้ทำมาค้าขึ้นมีเงินทองไหลเข้าร้านไม่ขาดมือ เพียงขอให้ค้าขายสุจริต ถือศีล 5 และหมั่นสวดคาถาเหล่านี้ทุกวัน ก่อนสวดตั้งจิตให้มั่น ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย แล้วสวดตามนี้

5 บทสวด พระคาถาค้าขาย

พระคาถาค้าขาย

  • พระคาถามหาละลวย (ค้าขาย)

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
นะละลวย หันตะวา โม เมามัว พุท พาตัว (บอกชื่อคนๆ นั้น) มาหากู
ทา สมสู่ ยะ อยู่ด้วยกันจนตาย นา สังสิโม สังสิโม นา สิโมนาสัง โฆนาสังสิ

  • พระคาถาคนนิยม (ค้าขาย)

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา เอหิมะมะ
สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ

  • คาถาค้าขายดี หลวงพ่อเสือดำ

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง ฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิ อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโล อุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ จงเป็นที่นิยมของประชาชน อิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะ ราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติ

  • พระคาถามหาเสน่ห์ ปู่เพชรพญาธร (ค้าขาย)

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
โอม นะโมพุทธายะ เพชรละลวย มหาละลาย เห็นชายชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง หลงพิศวาสครวญหา นั่งท่าฟังข่าว นั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่าง กอดอกรำพึง มะอะอุ คะนึงบ่มินอน อิสะวาสุ สุดสวาทอาวรณ์ ร้อนรนทนอยู่มิได้ พุทธังสะระติจิตตัง สะมาเรมะ มะเอหิ ธัมมังสะระติจิตตัง สะมาเรมะมะเอหิ สัฆังสะระติจิตตัง สะมาเรมะ มะเอหิ นะมิเป็น หน้ากูอยู่มิได้ โมร้องไห้ครวญคราญ พุทอดไว้มิใคร่จะวาง ธาครวญครางสะอื้นไห้ ยะหลงใหลในจิต หญิงใด ชายใด ได้เพ่งพิศก็อยู่มิได้ ร้องไห้มาหากู โอมสิทธิแก่กู สวาหะ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พหูชะนาเอหิ

  • พระคาถาขายของดี (แบบโบราณ)

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
พุทธัง พาหุชะนานัง เอหิ จิตตัง เอหิ มะนุสสานัง เอหิ ลาภัง เอหิ
เมตตา ชัมพูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ