คำทำนายพระโค พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล อาหารพระโค

วันพืชมงคล อาหารที่เตรียมให้ พระโคเสี่ยงทาย แต่ละอย่างนั้นหมายถึงอะไร?

วันพืชมงคล แน่นอนว่าอีกสิ่งที่คนสนใจก็คือ พระโคเสี่ยงทาย หากพระโคเลือกกินสิ่งไหน หมายถีงปีนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งนั้น มาดูความหมายของอาหารทั้ง 7 กัน

Home / ดูดวง / วันพืชมงคล อาหารที่เตรียมให้ พระโคเสี่ยงทาย แต่ละอย่างนั้นหมายถึงอะไร?

วันพืชมงคล ของทุกปี จะมีพระราชพิธีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นพิธีการของหลวง มีขึ้นก็เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนา และเกษตรกรทั้งหลาย โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และในปีพ.ศ.2567 นี้ วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 พระราชพิธีด้วยกัน คือ

1.พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในคืนก่อนวันพืชมงคล
2.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีทางพราหมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง ภายในพิธีจะมีการเตรียมอาหาร 7 อย่าง เพื่อให้พระโคเสี่ยงทาย หากพระโคเลือกกินสิ่งไหน นั่นหมายถีงปีนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งนั้น

ความหมาย “ของกิน” พระโคเสี่ยงทาย..พืชมงคล l อ.มดดำ ยิปซีคาราวาน – คลิก

อาหารเสี่ยงทายที่พระโคจะกินนั้น มีอยู่ 7 อย่างด้วยกัน ซึ่งแต่ละอย่างมีความหมายต่างกัน ดังนี้
1.ข้าวเปลือก ให้ความหมายว่า ในปีนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ข้าว ธัญญาหาร
2.ข้าวโพด ให้ความหมายว่า ในปีนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ข้าว ธัญญาหาร
3.ถั่ว ให้ความหมายว่า การเกษตรในปีนั้นจะอุดมไปด้วยภักษาหาร คือ ความอิ่มท้อง ความอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก
4.งา ให้ความหมายว่า การเกษตรในปีนั้นจะอุดมไปด้วยภักษาหาร คือ ความอิ่มท้อง ความอุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก
5.น้ำ ให้ความหมายว่า จะมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ ผลไม้ ข้าว ปลา เนื้อสัตว์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
6.ต้นหญ้า ให้ความหมายว่า จะมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ ผลไม้ ข้าว ปลา เนื้อสัตว์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
7.เหล้า ให้ความหมายว่า การคมนาคมจะรุ่งเรือง การค้าระหว่างประเทศจะมีความสมบูรณ์พูนสุขขึ้น

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.MThai.com