เปิดปฏิทิน ฤกษ์มงคล ประจำเดือนกันยายน 2558

ฤกษ์มงคล ประจำเดือนกันยายน 2558 !! จะได้วางแผนทำธุระกันได้ล่วงหน้านะคะ :)

Home / ดูดวง / เปิดปฏิทิน ฤกษ์มงคล ประจำเดือนกันยายน 2558

ฤกษ์มงคล ประจำเดือนกันยายน 2558

Clock and Calendar Pages

วันที่ 1 กันยายน 2558 วันแห่งความสำเร็จ

วันที่ 2 กันยายน 2558 วันรับสิ่งดีๆ

วันที่ 3 กันยายน 2558 วันเปิด

วันที่ 4 กันยายน 2558  วันปิด

วันที่ 5 กันยายน 2558  วันก่อตั้งหรือเริ่มต้น

วันที่6 กันยายน 2558  วันรื้อถอน หรือขจัดของเก่า

วันที่ 7 กันยายน 2558  วันรับผลประโยชน์

วันที่ 8 กันยายน 2558  วันรับผลประโยชน์

วันที่ 9 กันยายน 2558  วันประโยชน์เท่าเทียม

วันที่ 10 กันยายน 2558  วันแห่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ,วันอับโชค

วันที่ 11 กันยายน 2558  วันเริ่มต้นงานใหญ่

วันที่ 12 กันยายน 2558  วันรื้อทำลาย วันสุดอับโชค

วันที่ 13 กันยายน 2558  วันแห่งเภทภัย

วันที่ 14 กันยายน 2558  วันแห่งความสำเร็จ

วันที่ 15 กันยายน 2558  วันรับสิ่งดีๆ

วันที่ 16 กันยายน 2558  วันเปิด

วันที่ 17 กันยายน 2558  วันปิด

วันที่ 18 กันยายน 2558  วันก่อตั้งหรือเริ่มต้น

วันที่ 19 กันยายน 2558  วันรื้อถอน หรือขจัดของเก่า

วันที่ 20 กันยายน 2558  วันรับผลประโยชน์

วันที่ 21 กันยายน 2558 วันประโยชน์เท่าเทียม

วันที่ 22 กันยายน 2558  วันแห่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ,วันอับโชค

วันที่ 23 กันยายน 2558  วันเริ่มต้นงานใหญ่

วันที่ 24 กันยายน 2558  วันรื้อทำลาย วันสุดอับโชค

วันที่ 25 กันยายน  2558  วันแห่งเภทภัย

วันที่ 26 กันยายน 2558  วันแห่งความสำเร็จ

วันที่ 27  กันยายน 2558  วันรับสิ่งดีๆ

วันที่ 28 กันยายน 2558  วันเปิด

วันที่ 29 กันยายน 2558  วันปิด

วันที่ 30 กันยายน 2558  วันก่อตั้งหรือเริ่มต้น

ฤกษ์มงคล

ความหมายของวันต่างๆในปฏิทิน ฤกษ์มงคล 2558

วันก่อตั้งหรือวันเริ่มต้น เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เช่น งานใหม่ เริ่มต้นธุรกิจ เริ่มเจรจา เริ่มเดินทางไกล รวมทั้งการเริ่มการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วย

วันรื้อถอนหรือขจัดของเก่า หัวใจ สำคัญคือการกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ไปจากตัวเรา หรือทรัพย์สินของเรา จึงเหมาะกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การซ่อมแซมหรือรื้อถอน ถ้าเป็นกิจการค้าขายก็ควรเริ่มลดล้างสต้อค

วันรับผลประโยชน์ ควรเลือกวันนี้หากต้องการทำอะไรแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดี “เต็มที่” ดังนั้นควรใช้วันนี้ลงนามสัญญา เปิดกิจการ หรือติดตามหนี้สิน แต่อย่าใช้จัดงานแต่งงาน ดำเนินคดีความ เริ่มงานใหม่ หรือรับตำแหน่งใหม่

วันประโยชน์เท่าเทียม วันนี้ เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่าย เช่น งานแต่งงาน ก่อสร้าง เดินทาง และเจรจาธุรกิจ และงานที่เราเป็นฝ่านเสียเปรียบ ในทางกลับกันไม่ควรใช้วันนี้ทำกิจกรรมใดที่เราได้เปรียบเหนือกว่า รวมทั้งงานด้านคดีความ

วันแห่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน วันนี้ เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานไปตลอด เช่น งานแต่งงาน เปิดห้างร้าน การก่อสร้าง รักษาอาการเจ็บป่วย แต่วันนี้ไม่เหมาะสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือรับตำแหน่งใหม่

วันเริ่มต้นงานใหญ่ วันนี้เหมาะแก่การเริ่มงานหรือกิจการใหม่ๆ จึงเหมาะแก่การรับทำงานใหม่ ลงนามในสัญญา หรือรับตำแหน่งใหม่ ทว่าวันนี้ไม่เหมาะกับงานย้ายเข้าบ้านใหม่ หรืออกเดินทาง

วันรื้อทำลาย เหมาะอย่างยิ่งกับการรื้อทำลายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ควรใช้วันนี้ จัดงานแต่งงาน รับหมั้น เปิดกิจการห้างร้าน ออกเดินทางไกล ตลอดจนการลงนามในสัญญา

วันแห่งเภทภัย เป็นวันดีที่จะรื้อทำลายสิ่งต่างๆ แต่พึงเลี่ยงกิจกรรมหรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง หรือเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้น และควรเลี่ยงการเดินทางไกล และการจัดงานแต่งงาน

วันแห่งความสำเร็จ วันนี้เหมาะกับทุกกิจกรรมที่ต้องการเริ่มต้นและให้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งการแต่งงาน เจรจาธุรกิจ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ การก่อสร้าง เข้าบ้านใหม่ แต่ไม่ควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีความ

วันรับสิ่งดีๆ เหมาะ สำหรับการได้รับผลลัพท์ดีๆ หรือได้รับคำตอบตกลง เช่น ขอแต่งงาน เริ่มการศึกษาเล่าเรียน เจรจาข้อตกลง เริ่มงานใหม่ แต่ไม่ควรใช้เริ่มรักษาอาการเจ็บป่วย หรือไปเยี่ยมผู้ป่วย

วันเปิด เป็นวันดีเหมาะแก่การเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ เช่น เปิดสำนักงานใหม่ ลงนามสัญญา แต่งงาน ทำธุรกิจเริ่มต้นงานใหม่ รับตำแหน่งใหม่ และการศึกษาหาความรู้ แต่วันนี้ไม่เหมาะสำหรับฝังศพผู้เสียชีวิต

วันปิด ทุกอย่างดูไม่เป็นใจในวันนี้ จึงไม่ควรทำกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับคนสำคัญ หรือเกี่ยวข้องธุรกิจที่มีความสำคัญ

วันอับโชค ทุกอย่างไม่เอื้ออำนวย พึงเลี่ยงกิจกรรมสำคัญต่างๆ และกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ หากเลี่ยงไม่ได้ ให้เลือกทำเฉพาะกิจกรรมที่มีผลระยะสั้น อย่าทำกิจกรรมที่มีผลต่อเนื่องยาวนาน เช่น การแต่งงาน เป็นต้น

วันสุดอับโชค เป็นวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจเลย แย่ยิ่งกว่าวันอับโชคเสียอีก ควรเลี่ยงกิจกรรมที่สำคัญ และกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

horo5

เรียบเรียงโดย  Horoscope mthai.com

ที่มาจาก :  ปฏิทินฤกษ์มงคล 2015 โดย โจอี้ ยับ

X