หรือโรคที่คุณเป็น จะมาจาก…กรรมเก่า ?

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ใครจะรู้ว่า แท้จริงแล้ว โรคที่เรากำลังเป็นอยู่นั้น อาจเกิดจาก กรรมเก่า ที่ในอดีตเราได้เคยทำความผิดเอาไว้ ต้องตามอ่าน

Home / ดูดวง / หรือโรคที่คุณเป็น จะมาจาก…กรรมเก่า ?

กรรมเก่า

ส่งผลต่อโรคที่เราเป็นอยู่ จริงหรือไม่ ?

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ ตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนเอาไว้ แต่ช่วงระหว่างที่คนเราเจ็บป่วยนั้น เกิดได้หลายช่วงอายุ และหลายโรค โรคบางโรคบางคนเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคร้าย หรือบางคนต้องทนทรมานจากโรคที่เป็น กว่าจะหมดลมหายใจสุดท้ายไป

แม่หมออ่านเจอ บทความที่กล่าวถึงโรคที่เกิดจาก กรรมเก่า จากหนังสือเรื่อง เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ 5 บุญฤทธิ์ พิชิตโรคร้าย (โรคเวรโรคกรรม)โดย ฤทธิญาโณ และจิตตวชิระ เห็นว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก เลยอยากนำมาบอกต่อให้ผู้อ่านทางบ้านได้ทราบกันค่ะ

iStock_000019153649_Large

1. โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งจะขอกล่าวโดยรวม เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งนั้นมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน คือสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่ร่างกายในส่วนอวัยวะที่เป็นแล้ว ยังลุกลามไปยังส่วนอื่น เมื่อเป็นมะเร็งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงถึงระดับน้ำเหลืองก็จะทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิตได้ในที่สุด

โรคนี้เกิดจากกรรมของคนผู้นั้นที่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ เป็นจำนวนมาก ผลกรรมจึงย้อนรอยกลับมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายคือ มะเร็งร้ายแรง เกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ได้เคยสร้างเอาไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ได้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ ทั้งในชาติอดีต และในปัจจุบัน หรือได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำลายชีวิตทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ เช่นโรงฆ่าสัตว์ ผลิตยาฆ่าแมลง จึงได้ส่งผลให้เกิดโรคร้ายกับร่างกายที่รักษาไม่ได้
  2. เป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่ในอดีตชาติ เคยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้บาดเจ็บถึงกับปางตาย หรือพิการ
  3. ได้เคยทำแท้งคือ คร่าบุตรของตนเองหรือให้เงินให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ทำแท้งได้สำเร็จเอาไว้หลายครั้ง
  4. ได้เคยเบียดเบียนเงินทองจากคนมากมายบนความทุกข์ของคนอื่นทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบัน

Heart Attack

2. โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลา อาจจะเคยสร้างกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ ที่ใช้ทำเป็นอาหาร แบบที่ยังเป็นๆ คือไม่ฆ่าสัตว์นั้นให้ตายสนิท หัวใจของเขายังทำงานอยู่แต่ ก็ยังไม่อยากจะฆ่าเพราะมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์แบบที่ยังมีลมหายใจ จะช่วยให้เป็นยาบำรุงร่างกายหรือบำรุงเรื่องทางเพศ ด้วยผลกรรมนี้จึงทำให้คนผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกรรมต้องทนทุกข์ทรมาน ด้วยหัวใจผิดปกติ หรือพิการ

Sleep Apnea and CPAP

3. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

โรคทางเดินหายใจนั้นครอบคลุมอยู่หลายประเภท เช่น ป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่หลอดลม หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หายใจไม่ทันและเหนื่อยง่าย หากเป็นกรรมเก่าที่ติดมาในอดีตชาติ อาจจะเกิดจากกรรมเหล่านี้ได้แก่ เคยใช้แรงงานคน หรือ สัตว์หนักเกินไป เคยเป็นผู้รมควันสัตว์ให้ตายอย่างทรมาน ประกอบอาชีพที่หาประโยชน์ด้วยความทรมานของผู้อื่นทางการหายใจ เช่น ขายใบยาสูบ หรือ บุหรี่ ทรมาน แกล้งจับคนหรือ สัตว์กดน้ำ

หากป่วยเป็นโรคปอด เช่นเป็นโรคน้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม เนื้องอกที่ปอด ปอดเป็นจุด วัณโรค เชื้อไวรัสลงปอด ก็อาจมีสาเหตุอย่างเดียวกัน และเคยกักขังคนหรือ สัตว์ในที่อับชื้น เลี้ยงสัตว์โดยไม่ดูแลเอาใจใส่ หากเป็นอาการที่เกี่ยวกับจมูก เช่น เนื้องอกในโพรงจมูก เลือดออกทางจมูกทุกวัน ริดสีดวงจมูกผ่าตัดจมูก ปวดจมูกเป็นประจำ คัดจมูกน้ำมูกไหล จมูกไม่รับกลิ่น กระดูกที่จมูกคด และไซนัส อาจมีกรรมเก่าที่ติดมาคือ ฆ่า ทุบตีที่ศีรษะและจมูกอย่างรุนแรง  ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนไม่ดูแล

Young beautiful woman is having stomach ache.

4.โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร

เป็นโรคที่เกี่ยวกับ กระเพาะอาหาร ระบบย่อยไม่ดี ลำไส้อุดตัน ลำไส้ทะลุ ลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือด ลำไส้ใหญ่สั้นมาก ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อน หรือต้องเสียชีวิตด้วยโรคอหิวาตกโรค เพราะได้สร้างกรรมไว้ในลักษณะต่างๆ กัน

หากป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่เป็นประจำ เมื่อมองในแง่กรรมเก่าอาจเป็นเพราะ อดีตชาติ เคย ฆ่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่เป็นอาชีพ โดยต้องฆ่าด้วยการผ่าท้อง ชอบใช้ฉมวกแทงพุงปลา หรือ เคยสั่งลงโทษนักโทษที่เป็นเชลยศึกให้ต้องอดอาหารและตายอย่างทรมาน

หากป่วยด้วยอาการระบบย่อยไม่ดีเรื้อรังเช่นอาการลำไส้อุดตัน ในอดีตชาติอาจเคยเป็นผู้ที่ ทรมานข้าศึก ทุบซ้อมข้าศึก ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำ เหนียวหนี้ หากป่วยด้วยอาการลำไส้ทะลุ อาจเคยทรมานสัตว์โดยการ จับสัตว์เหล่านั้นมากัดกัน หรือพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีล

หากป่วยด้วยอาการลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือด อดีตชาติเคยทำร้ายผู้อื่นที่ท้องจนถึงแก่ความตายโดยเจตนา หากเป็นผู้ที่มีลำไส้ใหญ่สั้นมากในอดีตชาติอาจเป็นผู้ที่ชอบ ดื่มสุราแกล้มไส้หมูที่ตนเองสั่งฆ่าเพื่อนำมาตอบสนองตัณหาของตนเอง หากต้องป่วยเป็นไส้เลื่อนในอดีตชาติ อาจเคยเป็นผู้ที่ใช้แรงงานสัตว์และผู้ที่เป็นทาสแบบหนักหนาทารุณ และกรรมที่ชอบพูดจาหยาบคายให้ของลับคนอื่น

กรรมหนักที่สุดเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารก็คือ ต้องตายด้วยโรคอหิวาตกโรค ในอดีตชาติอาจเคยเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์เพื่อนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารขาย หรือเคยแอบเอายาถ่ายใส่อาหารของผู้อื่นจนทำให้ผู้อื่นต้องถึงแก่ชีวิตเพราะ ความอิจฉาริษยา

5. โรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง

โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งเกือบทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็มีบางรายที่มีอาการหนักมากจนเป็นโรคเรื้อรังเช่น เป็นหิดน้ำเหลืองเต็มตัว ลมพิษ หัด ผิวดำ ผื่นแดงเต็มคันทั้งตัว มีปานที่กลางหลัง สะเก็ดเงินที่เท้า บวมแดงไปทั้งตัว

บางรายก็มีร่างกายที่มีกลิ่นเน่าเหม็น คือมีตุ่มหนองขึ้นเต็มตัว ผิวหนังพุพองเหมือน ถูกไฟไหม้ถูกไฟเผาตามร่างกาย แผลแห้งตกสะเก็ด ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน เป็นสิวทั้งตัวลมพิษฝีดาษ มีจิตใฝ่ไปในการสักผิวหนังตามตัว ศีรษะมีกลิ่นเหม็นมาก บางรายมีอาการหนักจนเป็นเหตุให้ร่างกายอัปลักษณ์เป็น ท้าวแสนปมก็เพราะสร้างวิบากกรรมไม่ดีมากมาย โดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากวาจา วิบากกรรมเหล่านั้นอาจเกิดจากการฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่นให้ทุกข์ทรมานที่ผิวหนัง

Nursing home

6.โรคที่เกี่ยวกับสติปัญญา

โรคที่เกี่ยวกับสติปัญญาได้แก่ อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน เป็นออทิสติก หรือกระทั่งหนักที่สุดคือ เป็นบ้า ล้วนเกิดจากกรรมที่ชอบผิดศีลข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5 คือ ชอบฆ่าสัตว์ ชอบพูดเท็จ และดื่มสุราอยู่เป็นประจำ

การฆ่าสัตว์นั้นคือเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ด้วยความเชื่อที่ผิด ว่าการเซ่นสรวงชีวิตของสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ดีจึงฆ่าสัตว์ได้โดยไม่กลัวบาป อาจเคยจ้างหมอคุณไสยดำ เพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้เสียสติ หากเป็นผู้ที่เคยทำบุญอยู่บ้างก็อาจมีอาการประสาทอ่อนๆ อยู่ตลอดเวลา แต่เป็นเพราะเวลาทำบุญมักมีจิตคิดวิตกกังวลและเสียดายทานที่ทำ เป็นต้น

โรคร้ายต่างๆ ที่แม่หมอหยิบยกมานี้เป็นเพียงแง่มุมของ “กรรมเก่า” ที่ติดมาจากในอดีตชาติเท่านั้น ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเรื่องของกรรม เพราะทุกโรคสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยการกระทำในปัจจุบันของเราเองเป็นเหตุด้วย คือการไม่ดูแลรักษาสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น ปล่อยปละละเลย ใช้ชีวิตไม่เหมาะสม ก็เป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดโรคร้ายแรงกับตัวได้เช่นกันค่ะ

 ที่มาจาก :

หนังสือเรื่อง เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ 5 บุญฤทธิ์ พิชิตโรคร้าย (โรคเวร โรคกรรม)

โดย ฤทธิญาโณ และจิตตวชิระ