สังฆทาน ทำไมต้องถังสีเหลือง

ปัจจุบันมีหลายคนเข้าใจความหมายของ สังฆทาน ที่ผิดๆ และหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไม สังฆทาน ถึงต้องเป็น ถังสีเหลือง สีอื่นได้หรือเปล่า วันนี้เรามีคำตอบมาบอกกันครับ

Home / ดูดวง / สังฆทาน ทำไมต้องถังสีเหลือง

ปัจจุบันมีหลายคนเข้าใจความหมายของ สังฆทาน ที่ผิดๆ และหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไม สังฆทาน ถึงต้องเป็น ถังสีเหลือง สีอื่นได้หรือเปล่า วันนี้ Horoscope.Mthai.com มีคำตอบมาบอกกันครับ

สังฆทาน
สังฆทานทำไมต้องถังสีเหลือง

สังฆทาน (บาลี: สงฺฆทาน) เป็นศัพท์ในพระสูตร เป็นชื่อเรียกการถวายทานแก่พระสงฆ์อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามีอานิสงส์มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทักขิณาวิภังคสูตร ว่าการถวาย สังฆทาน แก่คณะพระสงฆ์ มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้า แม้ยังทรงพระชนม์อยู่

สังฆทาน

การถวาย สังฆทาน นั้น เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว สังฆทาน อาจหมายถึงการถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่นการถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือ แม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็น สังฆทาน ได้

สังฆทาน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สังฆทาน ในปัจจุบัน ปัจจุบันในประเทศไทย มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำบุญด้วยการถวาย สังฆทาน มาก โดยส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าสิ่งของที่จะนำมาถวาย สังฆทาน นั้นต้องซื้อเป็นชุดไทยธรรม ถังสีเหลือง สำเร็จรูปที่บรรจุสิ่งของจากร้านสังฆภัณฑ์ หรือจะต้องนำสิ่งของที่ตนตั้งใจถวายใส่บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่มีสีเหลือง แล้วนำสิ่งเหล่านั้นไปถวายพระสงฆ์แล้วจะเป็น สังฆทาน ที่ถูกต้อง

สังฆทาน

ปรากฏการณ์ ถังสีเหลือง ปัจจุบันมักเรียกกันอย่างเข้าใจผิดว่าการถวาย สังฆทาน คือการถวายสิ่งของโดยใส่ถังหรือบรรจุภัณฑ์สีเหลือง แต่ความจริงแล้ว ที่มาของ ถังสีเหลือง นั้น เกิดจากการที่ร้านค้าสังฆภัณฑ์จัดสินค้าเป็นถังไทยธรรมที่บรรจุสิ่งของเครื่องใช้นำมาวางจำหน่าย โดยใช้บรรจุภัณฑ์สีเหลืองเพื่อให้เป็นที่ติดตาของผู้ซื้อเท่านั้น และบางร้านมีการติดสัญลักษณ์ร้านค้าบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ ถังสีเหลือง ให้แก่ผู้ซื้ออีกด้วย โดยเรียก ถังสีเหลือง ดังกล่าวว่าเป็น ถังสังฆทาน

และด้วยปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนนิยมซื้อสินค้าดังกล่าวนำไปถวายพระสงฆ์ เพราะมีความสะดวกที่ไม่ต้องไปจัดหาสิ่งของด้วยตนเอง และความสวยงามของการจัดรูปแบบสิ่งของในตัวบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้ ถังสีเหลือง ดังกล่าวมีผู้นิยมซื้อเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ เป็นจำนวนมาก จนทำให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าสำคัญของร้านค้าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น ห้างดิสเคาท์สโตร์ หรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ก็จัดรูปแบบ ถังสังฆทาน เป็นสีเหลือง กันหมด

 (ขอบคุณข้อมูลจาก th.wikipedia.org)
(ขอบคุณภาพจาก piteethai.tarad,hellkine.exteen,bloggang,stou.ac.th)