12 นักษัตร นักษัตร ปีนักษัตร ปีเกิด 12 นักษัตร สัตว์มงคล สัตว์เลี้ยงมงคล สัตว์เลี้ยงมงคล 12 นักษัตร

สัตว์เลี้ยงมงคลและไม่มงคล ตามปีเกิด 12 นักษัตร

แต่ละปีนักษัตร ก็จะมี สัตว์เลี้ยงมงคล และไม่มงคลกับชีวิตคุณ แต่คุณรู้หรือยังว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่เป็นมงคล ถ้ายังไม่รู้ มาลองเช็กข้อมูลกัน

Home / ดูดวง / สัตว์เลี้ยงมงคลและไม่มงคล ตามปีเกิด 12 นักษัตร

ตามปีเกิด 12 นักษัตร แต่ละปีนักษัตร ก็จะมี สัตว์เลี้ยงมงคล และไม่มงคลกับชีวิตของคุณ ตามแต่ละปีกันไป แต่คุณรู้หรือยังว่าสัตว์เลี้ยงอะไรที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลกับปีนักษัตรของคุณ ถ้ายังไม่รู้ มาลองเช็กข้อมูลที่ นำมาฝากกันเลยครับ

สัตว์เลี้ยงมงคล
12 นักษัตร

ปีนักษัตร หรือ นักขัต เป็นปีตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอื่นในเอเชีย ซึ่งจะแบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีกำหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไปดังนี้ ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ และ กุน

คนเกิดปีชวด สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ งู ลิง และวัว สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ ม้า

คนเกิดปีฉลู สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ งู ไก่ และหนู สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ แพะ

คนเกิดปีขาล สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ ม้า สุนัข และหมู สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ ลิง

คนเกิดปีเถาะ สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ หมู แพะ และสุนัข สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ ไก่

คนเกิดปีมะโรง สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ ลิง หนู และไก่ สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ สุนัข

คนเกิดปีมะเส็ง สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ ไก่ วัว และลิง สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ หมู

คนเกิดปีมะเมีย สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ เสือ สุนัข และแพะ สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ หนู

คนเกิดปีมะแม สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ หมู กระต่าย และม้า สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ วัว

คนเกิดปีวอก สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ หนู งูใหญ่ และงูเล็ก สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ เสือ

คนเกิดปีระกา สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ งูเล็ก งูใหญ่ และวัว สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ กระต่าย

คนเกิดปีจอ สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ เสือ ม้า และกระต่าย สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ งูใหญ่

คนเกิดปีกุน สัตว์ที่เป็นสิริมงคล คือ กระต่าย แพะ และเสือ สัตว์ที่ไม่เป็นสิริมงคล คือ งูเล็ก

หมายเหตุ ไก่ตัวผู้คือสิริมงคล ซึ่งสามารถขจัดเรื่องชู้สาว ถ้ากลัวว่าในครอบครัวจะเกิดเรื่องชู้สาวขึ้น ตั้งไก่ทองตัวผู้ไว้ในบ้าน ก็สามารถขจัดเรื่องชู้สาวได้