บุคลิกภาพ ของมนุษย์ที่แท้ แบบขงจื๊อ

มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คือ คนมี บุคลิกภาพ โดดเด่นเหนือคนทั่วไป มีพลังดึงดูดโน้มน้าวใจคนและมีคุณธรรม ทำให้มีอำนาจเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป

Home / ดูดวง / บุคลิกภาพ ของมนุษย์ที่แท้ แบบขงจื๊อ

บุคลิกภาพ ของมนุษย์ที่แท้ แบบขงจื๊อ

บุคลิกภาพ

มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบของ ขงจื๊อ คือ คนมี บุคลิกภาพ โดดเด่นเหนือคนทั่วไป มีพลังดึงดูดโน้มน้าวใจคน และมีคุณธรรมเที่ยงตรง ทำให้มีอำนาจเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป คุณลักษณะ 7 ประการ ที่จะช่วยให้มนุษย์มีพลังอำนาจตามวิธีคิดของ ขงจื๊อ คือ

1.นอบน้อม เพราะคนนอบน้อมจะไปทำอะไร ที่ไหน ย่อมไม่เป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป

2.เมตตากรุณา เพราะคนมีเมตตากรุณา มักจะมี positive aura บนใบหน้าที่ทำให้สามารถเอาชนะใจคนได้โดยง่าย

3.จริงใจ เพราะจะส่งผลให้มีบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของผู้อยู่เหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลทั่วไป

4.จริงจัง เพราะย่อมทำทุกสิ่งทุกอย่างลุล่วง

5.ใจคอกว้างขวาง เพราะย่อมใช้ให้คนทำงานแทนได้ และสามารถเป็นผู้นำที่ดี

6.ไม่กินอิ่มเกินไป ไม่แสวงหาความสะดวกสบายจนเกินไป เพราะจะทำให้กลายเป็นคนเกียจคร้าน ไม่แสวงหาหนทางปรับปรุงชีวิต พัฒนาตนเองในขณะที่ยังมีกำลังวังชา และสติปัญญาสมบูรณ์

7.มีอารมณ์มั่นคง ไม่หวั่นไหวง่าย ถ้ากล่าวแบบคนสมัยใหม่ ก็คือการมี EQ สูง

ซึ่งถ้าหากคุณนำข้อมูลความรู้ที่ทาง Horoscope.Mthai.com นำมาฝากไปทำกัน ไม่แน่นะครับ คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มี บุคลิกภาพ โดดเด่นเหนือคนทั่วไปก็เป็นได้

ดูดวงปี 2556 ดูดวง 12 ราศี กับ อ.คฑาดูดวงปี 2556 ดูดวง 12 ราศี กับ อ.คฑา