ดูดวง 12 ราศี ดูดวง อ.คฑา ชินบัญชร

12 เส้นทาง ปีขาลเบิกบานใจ กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

คัดลอก URL แล้ว

ก้าวเข้าสู่ไฮซีซั่นและกำลังเริ่มต้นปี 2565 อาจารย์คฑา แนะนำเส้นทางพักผ่อนเพื่อสุขภาพรับปีขาลเบิกบานใจ ด้วยการเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดปีแบบ New Normal ที่ต้องเป็นการเดินทางอย่างปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดเป็นอันดับหนึ่ง และความปลอดภัยในทุกเส้นทางให้ดวงดีคูณสองทั้ง 12 ราศี มาติดตามกันที่

เส้นทางแรก

ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ขอแนะนำเส้นทางดีๆ ให้ชาวราศีมังกร ในปี 2565 ไปเสริมดวงชะตา ขอพลังดีๆมา หนุนนำธุรกิจออนไลน์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หรือสินค้าแบรนด์เนม มีช่องทางขยับขยายมากขึ้น ด้วยการไหว้ไปขอพร

 • พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือเรียกอีกชื่อว่า ปางโปรดอสุรินทราหู (องค์พระนอน)
  เพื่อเสริมความมุ่งมั่นให้ทุกกิจการงานการค้าสำเร็จสมปรารถนา หากมีโอกาสขอเชิญที่วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ เพราะจะได้ขอพรองค์พระพุทธเทวปฏิมากร องค์พระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ไปพร้อมกัน
หลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถวัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี

เส้นทางที่สอง

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางดีๆ สำหรับ ชาวราศีกุมภ์ เนื่องจากเรื่องเด่นในปี 2565 ของชาวราศีกุมภ์อยู่ที่บริวารนำพาโชคที่ดีมาให้ โดยเฉพาะผู้ทีมีธุรกิจค้าขายสินค้าแบบเครือข่าย ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปรับพลังบวกประจำปีในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพลังจากธาตุลม และหาโอกาสไปขอพร

 • หลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถวัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี
  โดยเฉพาะในช่วงต้นปีจะมีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทุกจัดเป็นประจำทุกปี เป็นพิธีเสริมดวงชะตาให้ราบรื่น งานนี้ไม่ควรพลาด

เส้นทางที่สาม

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีมีน เพื่อเสริมดวงชะตาผู้ที่ทำธุรกิจและทำงานประจำ เพราะมีเกณฑ์โยกย้าย ปรับเปลี่ยน หรือได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ โอกาสดีแบบนี้อย่าพลาดเส้นทางรับพลังจากธาตุน้ำ เส้นทางเสริมพลังชีวิตประจำปีกับพระประธานศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม คือ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า

 • วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วัดจีนนิกายมหายานที่ขยายมาจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่ เยาวราช) ในกรุงเทพมหานคร
  พลังแห่งความสำเร็จสมปรารถนามากล้นยิ่งนัก
12 เส้นทาง ปีขาลเบิกบานใจ กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

เส้นทางที่สี่

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออกฉียงเหนือ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีเมษ เพื่อเสริมดวงชะตาให้ราบรื่น ด้วยการไปเสริมพลังดีๆ รับพลังจากธาตุไฟ พลังจากองค์พระธาตุสีทอง ขอพรพระบรมสารีริกธาตุ ให้ชีวิตและธุรกิจการงานทั้งหลายราบรื่น ร่มเย็นเป็นสุข อย่าลืมนำดอกมะลิ 1 ถาดใหญ่ มาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจ ขอความสำเร็จสมหวังให้เกิดตลอดปีที่

 • วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทางที่ห้า

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีพฤษภ เพื่อเสริมดวงชะตาให้ได้รับโอกาสที่ดี มีช่องทางทำกินใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ธุรกิจงานบันเทิงต่างๆ ด้วยการไปรับพลังธาตุดิน เสริมสิริมงคลที่

 • วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
  สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระธาตุช่อแฮแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในพระธาตุสิบสองราศี และยังเป็นพระธาตุประจำปีขาลอีกด้วย
12 เส้นทาง ปีขาลเบิกบานใจ กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

เส้นทางที่หก

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคใต้ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีมิถุน เพื่อเสริมดวงชะตาให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างดี เสริมความสำเร็จแบบคูณสอง เดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ รับพลังธรรมชาติจากธาตุลม หาโอกาสไปสะสมแต้มบุญประจำปีด้วยการทำบุญห่มผ้าพระธาตุนครฯ

 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  สักการะพระบรมสารีริกธาตุและองค์จตุครารามเทพ ขอพรเรื่องความสำเร็จ รุ่งเรือง

เส้นทางที่เจ็ด

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีกรกฎ เพื่อเสริมดวงชะตาให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ให้มีช่องทางและโอกาสดีในการเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยเฉพาะขนส่ง โลจิสติกส์ ด้วยการไปรับพลังธรรมชาติจากธาตุน้ำ สองจุดสำคัญ คือ

 • องค์พญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง
 • พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
  อย่าลืมหาโอกาสไปรับพลังประจำปีให้มีแต่ความสำเร็จ ความราบรื่น รุ่งเรืองตลอดปี
12 เส้นทาง ปีขาลเบิกบานใจ กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

เส้นทางที่แปด

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคกลางฝั่งตะวันตกของไทย เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีสิงห์ เพื่อเสริมดวงให้การทำธุรกิจต่างๆ ราบรื่น โดยเฉพาะธุรกิจเสริมอย่างธุรกิจค้าขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง ของสวยงามและสินค้าแบรนด์เนม ด้วยการไปรับพลังธรรมชาติจากธาตุไฟ หาโอกาสไปไหว้ขอพร รับพลังประจำปีจากพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ที่

 • วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย วัดจีนที่มีความงดงาม ตั้งอยู่คู่กันในจังหวัดกาญจนบุรี


เส้นทางที่เก้า

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีกันย์ ด้วยการไปรับพลังธรรมชาติจากธาตุดิน เพื่อเสริมดวงธุรกิจการงานและความรักความสัมพันธ์โดดเด่น ให้เป็นปีขาลดวงเฮงยืนหนึ่งลุยได้เลย โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ยังมีโอกาสดีในปีนี้ จะเริ่มขยับขยายหรือได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ หาโอกาสไปรับพลังประจำปีจากพระอจนะ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ในดินแดนแห่งตำนานพระพุทธรูปพูดได้ที่เล่าขานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปชุมนุมที่

 • วัดศรีชุม บริเวณนอกกำแพงเมืองเดิมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ไหว้พระขอพร ชาวราศีกันย์

เส้นทางที่สิบ

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีตุลย์ ด้วยการไปรับพลังธรรมชาติจากธาตุลม เพื่อเสริมดวงให้ธุรกิจออนไลน์ งานขายการตลาด การประชาสัมพันธ์ ที่คิดทำสำเร็จ ลงมือไวทำได้เลย รวมถึงกงานราชการ มีความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งไม่แพ้กัน หาโอกาสไปไหว้ขอพร รับพลังประจำปีจากพลังธรรมชาติดิน น้ำ ลม ไฟ และแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาบรรจบกัน และห้ามพลาดรับพลังประจำปีที่

 • วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
  ขอพรพระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ จะเป็นพลังบวกดีๆ อย่างยิ่งในปีนี้

เส้นทางที่สิบเอ็ด

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคกลาง หรือในพื้นที่ใกล้ริมแม่น้ำ เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีพิจิก เพื่อไปรับพลังธรรมชาติจากธาตุน้ำ โดยเฉพาะเส้นทางแม่น้ำนครชัยศรี เพื่อเสริมโอกาสดีๆ ในธุรกิจงานขาย การตลาดและธุรกิจในครอบครัว ให้เป็นปีแห่งการปลดล็อค เริ่มขยับขยายได้มากขึ้น มีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ๆ เข้ามา หรืออาจได้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยทำมาก่อน เดินหน้าลุยคุยได้เลย หาโอกาสไปรับพลังประจำปีที่

 • วัดบางกะพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
  ขอพรองค์หลวงพ่อคง และอธิษฐานจิตต่อหนุมานหนุนดวง ขอพรเรื่องไหวพริบปฏิภาณ การแก้ปัญหาและบริวารจงรักภักดี

เส้นทางที่สิบสอง

เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคกลาง เส้นทางดีๆ สำหรับชาวราศีธนู เพื่อไปรับพลังธรรมชาติจากธาตุไฟ เพื่อเสริมพลังให้กับดวงชะตา หนุนนำเรื่องความรักความสัมพันธ์ และให้การงาน ธุรกิจ มีเกณฑ์ขยับขยายหรือได้ทำงานใหม่ๆ มากขึ้น และอย่าลืมหาโอกาสไปรับพลังดีๆ ประจำปีที่

 • วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
  ไปไหว้ขอพรพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีขนาดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ปี 2565 อย่าพลาดเส้นทางเที่ยวไทยรับพลังบวก12 ราศี เพราะไม่ว่าจะท่องเที่ยวภาคไหน อาจารย์คฑา ชินบัญชร ก็มีบัตรแมกซ์การ์ด เป็นเพื่อนร่วมทางไปเสริมพลังชีวิตรับปีขาลเบิกบานใจด้วยกัน

บัตรเดียวที่เชื่อมดีลดี ๆ จากหลายแบรนด์ดัง เก็บแต้มสะสมคะแนนได้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ และสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อใช้ผ่าน APP Max Rewards บน App Store และใน Google Play สามารถใช้ค้นหาร้านค้าและปั๊มน้ำมันได้ทุกที่ เติมน้ำมันสะสมคะแนนทันที เก็บ E-Stamp ไว้แลกของรางวัล หรือสะสมแลกสินค้ามากกว่า 100 รายการ ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น สมัครบัตรแมกซ์ การ์ด ได้ที่
https://www.ptmaxcard.com

APP Max Rewards

แท็ก: ดูดวง , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

ทายนิสัย ความต้องการส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ ของทั้ง 12 ราศี คนรักแบบไหนที่คุณต้องการให้อยู่เคียงข้าง

ทายนิสัย ความต้องการส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ ของทั้ง 12 ราศี คนรักแบบไหนที่คุณต้องการให้อยู่เคียงข้าง

ตามความเชื่อ ในความแตกต่างของดวงดาว ทำให้แต่ละคนมีวันเกิดและนิสัยที่แตกต่างกัน เผยความต้องการลึกๆ ที่แต่ละราศีได้ซ่อนเอา

เปิดดวงความรัก ความสัมพันธ์ สุขภาพ 12 ราศี

เปิดดวงความรัก ความสัมพันธ์ สุขภาพ 12 ราศี

เปิดดวงความรัก ความสัมพันธ์ สุขภาพ 12 ราศี เรื่องไหนเด่น เรื่องไหนต้องระวัง คัดมาให้แล้วเน้นๆ ทั้ง 12 ราศี

เจาะดวงการเงิน การงาน 12 ราศี ปี 2565

เจาะดวงการเงิน การงาน 12 ราศี ปี 2565

ในปี 2565 ระหว่างดวงการเงินและการงาน เรื่องไหนเด่น เรื่องไหนต้องระวัง คัดมาให้แล้วเน้นๆ ทั้ง 12 ราศี

ดูดวงปี 2565 ตามราศี โดย อ.คฑา ชินบัญชร เช็คดวงปีหน้าทุกราศีที่นี่

ดูดวงปี 2565 ตามราศี โดย อ.คฑา ชินบัญชร เช็คดวงปีหน้าทุกราศีที่นี่

เช็คดวงชะตาในปี 2565 ของคุณว่า จะเป็นอย่างไร เรื่องใดดี เรื่องได้ต้องระวัง โดย อ.คฑา ชินบัญชร

8 วันดวงดี มีแต่เฮงเสริมแต้มบุญรับวันออกพรรษา

8 วันดวงดี มีแต่เฮงเสริมแต้มบุญรับวันออกพรรษา

ดูดวงตามวันเกิดเสริมแต้มบุญ เพิ่มพลังใจ ให้พลังชีวิตแต่ละวันเกิดจาก อ.คฑา ชินบัญชร มาฝาก

4 ราศี ดวงปังรับดาวอาทิตย์ และดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์

4 ราศี ดวงปังรับดาวอาทิตย์ และดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์

ดาวอาทิตย์ (ดาวตัวแทนแห่งความรุ่งเรื่อง) ย้ายวันจันทร์ที่ 18 ต.ค. 64 ดาวอังคาร ดาวตัวแทนแห่งความกล้าหาญ ย้ายวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64

อ.คฑา ชินบัญชร เผย 9 อันดับ ราศีดวงดี 3 ราศี แต้มบุญขาดต้องรีบเติม

อ.คฑา ชินบัญชร เผย 9 อันดับ ราศีดวงดี 3 ราศี แต้มบุญขาดต้องรีบเติม

อ.คฑา ชินบัญชร เผย 9 อันดับราศีดวงดี แต้มบุญเต็มสิบไม่มีหัก และ 3 ราศี โดนทักแต้มบุญขาดต้องรีบเติม มาดูกันว่าทั้ง 12 ราศี มีเรื่องใดบ้าง

3 พระคาถา รับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศี 17 ก.ย. 64 เวลา 16.34 น.

3 พระคาถา รับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศี 17 ก.ย. 64 เวลา 16.34 น.

ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 16.34 น. ขอมอบ 3 พระคาถาเด็ดที่อยากให้ทุกท่านสวดไปพร้อมกัน

ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ อ.คฑา ทัก 4 ราศี เด่นรัก รับโชค

ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ อ.คฑา ทัก 4 ราศี เด่นรัก รับโชค

ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลย์ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ในช่วงเวลา 1 เดือนนี้ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยเฉพาะ 4 ราศี ดวงเด่นรับดาวศุกร์

X