ดูดวง 12 ราศี ดูดวง อ.คฑา ชินบัญชร

ดูดวงตามราศี ดาวปรับดวงเปลี่ยน 17 ส.ค. ส่งผลชัด 4 ราศี

ดาวปรับดวงเปลี่ยน 17 ส.ค. ส่งผลชัด 4 ราศี ในทางดวงดาวทางโหราศาสตร์ ดาวอาทิตย์ได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14:33 น.

Home / ดูดวง / ดูดวงตามราศี ดาวปรับดวงเปลี่ยน 17 ส.ค. ส่งผลชัด 4 ราศี

ดาวปรับดวงเปลี่ยน 17 ส.ค. ส่งผลชัด 4 ราศี

ในทางดวงดาวทางโหราศาสตร์ ดาวอาทิตย์ได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14:33 น. ดวงชะตา 4 ราศี มีการปรับเปลี่ยนแปลง การเสริมดวงชะตาขอพรในโอกาสนี้ สวด 3 คาถาศักดิ์สิทธิ์พร้อมอธิษฐานขอพรในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศที่ดีในการขอพร


ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

การเงิน การติดต่อสื่อสาร จะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนช่องทางลงทุนตามสถานการณ์ เช่น หุ้นไม่ดีก็มาลงทุนทอง หรือรูปแบบการต่างใหม่ๆ แต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์กับบุคคลรอบตัว เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นด้วยการทำทานหรือชำระหนี้สงฆ์


ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

การงาน การเงินมีเกณฑ์โดดเด่นขึ้น ดีขึ้น จากคำพูด การติดต่อสื่อสาร พร้อมได้รับการสนับสนุน เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น เน้นทำบุญเกี่ยวกับน้ำมัน เช่น น้ำมันตะเกียง น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฌาปนกิจศพ ผ้าห่อศพ ชุดโลงศพให้กับวัดหรือมูลนิธิต่างๆ


ราศีตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

หลังจากนี้สถานการณ์การเงินจะคลี่มีเกณฑ์ดีขึ้น จะพบช่องทางธุรกิจใหม่ แต่หลังจากนี้ต้องมีสติ ใจเย็น เพราะศัตรูคู่แข่งอาจเป็นโทษได้ ให้นำสถานการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้ ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เป็นปกติสุข ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำจะสำเร็จดี เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นด้วยการทำทาน บริจาคทานด้วยสิ่งของจำเป็น ให้การช่วยเหลือกับผู้เจ็บป่วยแบบกระทันหัน เช่น ผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด


ราศีธนู (16 ธ.ค.-15 ม.ค.)

ความรัก ความสัมพันธ์มีเกณฑ์ดีขึ้น จะได้พบกัลยาณมิตรที่ดี ช่วยส่งเสริมเรื่องทักษะใหม่ๆ แต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ ที่อาจส่งผลความขัดแย้ง เสริมสติ เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น เน้นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น เทียนไข หลอดไฟในรูปแบบต่างๆ ให้กับวัด มูลนิธิ หรือสถานที่ต่างๆ เป็นสาธารณะกุศล

3 คาถาศักดิ์สิทธิ์ เสริมดวงชะตา 4 ราศี

คาถาบูชาดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

(ขอพรด้านเมตตามหานิยม)


อะ วิช สุ นุต สา นุต ติ (สวด 6 จบ ตามกำลังพระอาทิตย์)

คาถานกยูงทอง (บทสวดโมรปริตร)

(ขอพรด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร
จะระติ เอสะนา

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร
วาสะมะกัปปะยีติ

คาถาบูชาเทพพระอาทิตย์

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์จะมัสมิง จะ พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม