รายการรูทเตลู เขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย

แจ๊ส สรวีย์ พาชม ‘ที่ประทับของพระพุทธเจ้า’เขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย

เป็นอีกหนึ่ง EP. ของรายการ “รูทเตลู” ที่น่าสนใจ กับ EP. 6.2 ซึ่งคุณแจ๊ส สรวีย์ ผู้นำทริปการท่องเที่ยวสายมู แนวแสวงบุญ ได้พาทุกท่านขึ้นไปกราบสักการะ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ “ที่ประทับของพระพุทธเจ้า” เขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย ซึ่งบอกเลยค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงงดงามเก่าแก่ ยังเป็นสถานที่สำคัญที่นักแสวงบุญทุกคนตั้งใจเดินทางขึ้นไปกราบสักการะ “พระคันธกุฏี” สักครั้งในชีวิต

Home / Entertainment / แจ๊ส สรวีย์ พาชม ‘ที่ประทับของพระพุทธเจ้า’เขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย

เป็นอีกหนึ่ง EP. ของรายการ “รูทเตลู”ROUTELU ที่น่าสนใจ กับ EP.6.2 ซึ่งคุณแจ๊ส สรวีย์ ผู้นำทริปการท่องเที่ยวสายมู แนวแสวงบุญ ได้พาทุกท่านขึ้นไปกราบสักการะ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ “ที่ประทับของพระพุทธเจ้า” เขาคิชฌกูฏ ประเทศอินเดีย ซึ่งบอกเลยค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงงดงามเก่าแก่ ยังเป็นสถานที่สำคัญที่นักแสวงบุญทุกคนตั้งใจเดินทางขึ้นไปกราบสักการะ “พระคันธกุฏี” สักครั้งในชีวิต

วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร

โดยเปิดรายการด้วยวัดสำคัญก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปยังเขาคิชฌกูฏ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเช็กอิน ที่ทุกคนต้องแวะพัก ดื่มน้ำ ทานอาหาร และเข้าห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นจุดพักรถที่มีความสำคัญมาก นั่นก็คือ “วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร” ซึ่งถือเป็นวัดไทยที่สร้างขึ้นสำหรับนักบวช นักแสวงบุญได้พัก โดยวัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหารได้สร้างขึ้นในปี 2561 โดยพระครูสนองได้ร่วมกับเจ้าบ้านจัดสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ซึ่งวัดแห่งนี้ก็จะอยู่ในระหว่างทางไปเขาคิชฌกูฏ ชานเมืองกรุงราชคฤห์ รัฐพิหาร ก่อนที่จะขึ้นไปยังเขาคิชฌกูฏ และสิ่งสำคัญที่ท่าน พระมหา(ดร.)บุญสนอวง ทิพย์ชา ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร ตั้งใจสร้างที่นี่ขึ้น เพื่อช่วยเหลือและฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่

วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร

ในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำสนธิสัญญาระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนการตรัสตรู โดยท่านเจ้าอาวาสพระครูสนอง เล่าว่า สถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นสถานที่ที่ต้องมาเช็คอิน ในสมัยพุทธกาล ใครจะค้าขายอะไรก็ตามจะต้องมาเช็คอินที่นี่ ที่นี่ถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือ ตม.ตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านศุลกากรนั่นเอง

ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีไว้ให้สำหรับต้อนรับญาติโยม ครูบาอาจารย์ ที่มาจาก 4 ทิศ ทุกชาติ ทุกภาษา จะต้องมาที่นี่เป็นจุดฉแวะพัก และนอกจากจะเป็นจุดแวะพักแล้ว ที่นี่ก็ยังสร้างกุฏิวิหารลาเจดีย์ และโรงเรียนสำหรับเด็กๆในพื้นที่ โดยโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 120 คน ซึ่งโรงเรียนได้สร้างขึ้นในช่วงโควิด ทางอินเดียมาขอร่วมกับพระอาจารย์ เพราะช่วงสถานการณ์โควิด บางพื้นที่เป็นถิ่นทุรกันดาน เด็กๆไม่สารถมารถเรียนออนไลน์ได้ ทางวัดจึงสร้างที่นี่ไว้สำหรับให้เด็กได้มาร่ำเรียน โดยที่นี่ เป็น THAI Temple School (โรงเรียนวัดไทย) สอนภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ท่านพระครูพูดปิดท้ายว่า ตั้งใจอยากให้เด็กๆได้มีความรู้สำหรับอนาคตของพวกเขา ได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เป็นความตั้งใจของวัด ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆ

ฟังพระอาจารย์ท่านแล้วรู้สึกถึงความตั้งใจดีของท่านเจ้าอาวาส ถือว่าเป็นวัดที่ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ให้ความรู้ และอาชีพ แก่ชาวบ้านพื้นถิ่น ใครที่มีโอกาสได้มาอินเดีย เชิญชวนให้ไปแวะพักยัง วัดไทยลัฏฐิวันมหาวิหาร แห่งนี้ เพื่อช่วยกันส่งเสริมให้วัดได้ดำรงศาสนาและช่วยเหลือผู้คนต่อไป

เขาคิชฌกูฏ อินเดีย  

จากนั้นคุณแจ๊สได้เดินทางต่อไปยังเขาคิชฌกูฏ โดยระหว่างทางขึ้นเขา มีร้านค้าตั้งเรียงรายระหว่างทาง วางขายสินค้าท้องถิ่นของที่นี่ ซึ่งคุณแจ๊สได้ให้ทริคในการต่อรองราคา หากใครสนใจซื้อสินค้า คือ อย่าพึ่งรีบซื้อเลย ให้เดินไปเรื่อยๆก่อน แล้วเขาจะเดินตามเสนอราคาให้ จนได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เสนอในครั้งแรก

เขาคิชฌกูฏ อินเดีย

เมื่อขึ้นมาถึงยอดเขาคิชฌกูฏ ที่สามรถมองเห็นวิวทิวทัฒน์โดยรอบได้แบบ 360 องศา โดยกิจกรรมหลักของผู้ที่ขึ้นมายังเขาคิชฌกูฏ คือ การจุดธูป เทียน ประทีป ถวายประทีป และเข้าไปกราบสักการะขอพร และปิดทอง “พระคันธกุฏี” คุณแจ๊สยังเล่าต่ออีกว่า สถานที่แห่งนี้ เป็นทำเลที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ เพราะจะได้ทอดพระเนตรไปยังพื้นที่ด้านล่างของพระนครราชคฤห์โดยรอบด้านได้

เขาคิชฌกูฏ

แฟนๆรายการ “รูทเตลู” สามรถเข้าไปรับชมรายการแบบเต็มได้ ในรูทเตลู ROUTELU EP.6.2 ทางช่อง YouTibe MThai Chanel

ROUTELU I แพ็คกระเป๋าไปเมืองคยาประเทศอินเดียต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง I EP.1

ROUTELU ที่ยวตลาดเช้าในพุทธคยา ก่อนแวะวังมหันต์อายุมากกว่า 1,000 ปี I EP.5

X