โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย โควิดวันนี้

สถานการณ์การโควิด-19 วันนี้ ( 4 มี.ค.) PCR, ATK ยังสูง – หายป่วยเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการพบผู้ป่วยโควิด-19 ยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น PCR +23,834 ราย (เพิ่มขึ้น) ส่วน ATK +31,571 (ลดลง) อัตราการหายป่วยยังเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังต่ำกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่ อัตราการครองเตียงยังสูงขึ้น ผู้ป่วยกว่า…

Home / โควิด-19 / สถานการณ์การโควิด-19 วันนี้ ( 4 มี.ค.) PCR, ATK ยังสูง – หายป่วยเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยโควิด-19 ยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น
 • PCR +23,834 ราย (เพิ่มขึ้น) ส่วน ATK +31,571 (ลดลง)
 • อัตราการหายป่วยยังเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังต่ำกว่ายอดผู้ป่วยรายใหม่
 • อัตราการครองเตียงยังสูงขึ้น ผู้ป่วยกว่า 90% ในโรงพยาบาลเป็นกลุ่มผู้ป่วยอาการเบาหรือไม่มีอาการ
 • อัตราการป่วยหนักลดลงเล็กน้อย แต่ผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น
 • จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น และยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่
 • ย้ำ – ผู้สูงอายุที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจำนวน 2 ล้านคน ควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการป่วยหนัก-เสียชีวิต ก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 3 มี.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 23,834 ราย รวมสะสม 2,981,996 ราย โดยแบ่งเป็น

 • ในชุมชน 23,603 ราย
 • เรือนจำ 85 ราย
 • มาจากต่างประเทศ 146 ราย

ในวันนี้ยอดการพบผู้ติดเชื้อจากตรวจด้วย PCR เพิ่มสูงขึ้นแต่ยังใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ผ่านมา โดยแนวโน้มในการระบาดในช่วงนี้ เริ่มเป็นลักษณะการติดเชื้อในกลุ่มผู้ใกล้ชิด ไม่มีคลัสเตอร์ที่ชัดเจน และไม่สามารถสอบสวนโรคเพื่อหาที่มาที่ไปได้ ดังนั้น จึงควรยกระดับในการระมัดระวัง และรักษามาตรการป้องกันส่วนบุคคลให้มากขึ้น จากอัตราการรระบาดที่เพิ่มสูงขึ้น

เรือนจำ-ทัณฑสถานมีจำนวนลดลงเหลือ 85 ราย ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจาก ATK ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา เหลือ 31,571 ราย รวมสะสม 846,191 ราย

10 จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่สูงสุด (PCR)

จังหวัดจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่
กรุงเทพฯ2,580
ชลบุรี1,320
นครศรีธรรมราช1,124
สมุทรปราการ953
นครราชสีมา814
ปทุมธานี689
สมุทรสาคร686
นครปฐม684
ระยอง649
ภูเก็ต623
พระนครศรีอยุธยา620

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 19,351 ราย รวมสะสม 2,731,029 ราย

จำนวนผู้ที่หายป่วยในวันนี้ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มเป้นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ป่วยในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการเบา หรือไม่มีอาการ ทำให้ในกลุ่มนี้จึงเป็นการรักษาด้วยการกักตัวให้ครบตามกำหนดเท่านั้น

แต่จากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่ยังคงสูงว่าจำนวนผู้หายป่วยค่อนข้างมา ทำให้อัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาล- สถานพยาบาลยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยยังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในขณะนี้คือ 227,843 ราย แบ่งเป็น

 • โรงพยาบาล 80,539 ราย
 • โรงพยาบาลสนาม 63,016 ราย
 • แยกกักตัวที่บ้าน/ชุมชน 82,657 ราย
 • อื่น ๆ 1,613 ราย

โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนั้นกว่า 90% เป็นผู้ป่วยอาการเบา หรือไม่มีอาการ

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 54 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 23,124 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยหนัก และเสียชีวิตได้มากกว่า กลุ่มวัยทำงาน หรือวัยหนุ่มสาว

แม้ว่าในขณะนี้แนวโน้มจะยังไม่พุ่งสูงขึ้นตามอัตราผู้ป่วยรายใหม่ที่พบก็ตาม แต่จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่า มาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นนั่นเอง

ซึ่งในขณะนี้ ยังคงมีผู้สูงอายุอีกราว 2 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เลยแม้แต่เข็มเดียว โดยในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และป่วยหนักได้มากกว่า นอกจากนี้ ในช่วงเดือนหน้า จะมีวันหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงการเดินทางกลับบ้านของคนวัยหนุ่มสาว ด้วย จึงทำให้จะมีความเสี่ยงมากขึ้น

ดังนั้น ในผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จึงควรเร่งเข้ารับวัคซีนในช่วงเดือนมี.ค.นี้ เพื่อให้ร่างกายได้รับภูมิคุ้มกันที่มากพอ เนื่องจากหากไปฉีดในช่วงกระชั้น ระดับภูมิคุ้มกันยังไม่สูง ก็จะยังคงมีโอกาสที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้มากกว่า รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น ในเข็มที่ 3 ด้วย

สำหรับยอดผู้ป่วยอาการหนักในวันนี้ มีจำนวนทั้งหมด 1,115 ราย ลดลง 16 ราย ในขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 12 ราย รวมเป็น 337 ราย

X