โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย โควิดวันนี้

โควิด-19 วันนี้ (9 ม.ค.) เปิดปี 65 ผู้ป่วยที่รักษาตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นรายแล้ว

ประเด็นสำคัญ จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบจากการตรวจด้วย PCR ยังคงพบเพิ่มสูงขึ้น ส่วนยอด ATK ลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 1 พันราย จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เพียง…

Home / โควิด-19 / โควิด-19 วันนี้ (9 ม.ค.) เปิดปี 65 ผู้ป่วยที่รักษาตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นรายแล้ว

ประเด็นสำคัญ

  • จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบจากการตรวจด้วย PCR ยังคงพบเพิ่มสูงขึ้น ส่วนยอด ATK ลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 1 พันราย
  • จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เพียง 9 วันนับตั้งแต่เปิดปี 65 เพิ่มขึ้นแล้วกว่า 2 หมื่นราย
  • ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต ยังทรงตัวในระดับหลัก 10 กว่ารายต่อเนื่อง
  • จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก-ใช้เครื่องช่วยหายใจ ยังคงลดลงต่อเนื่อง
  • สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง คือการระบาดเข้าสู่กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่จะทำให้มีอัตราการป่วยหนัก-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 9 ม.ค. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8,511 ราย รวมสะสม 2,269,550 ราย แบ่งเป็น

  • ผู้ติดเชื้อในชุมชน 8,141 ราย
  • ในเรือนจำ 20 ราย
  • มาจากตปท. 350 ราย

ส่วนผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อจาก ATK 1,265 ราย รวมสะสม 389,361 ราย

สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ในวันนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ ในขณะที่ยอดตรวจจาก ATK ลดลง ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในรอบ 7 วันขยับเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน และแนวโน้มการระบาดจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าระลอกที่ผ่านมา จากความชันที่มากกว่า

[EDITOR NOTE] สำหรับยอดในวันนี้ ถือเป็นวันที่ 6 วันหลังเทศกาลปีใหม่ และอยู่ในช่วงพ้นระยะฟักตัวของเชื้อ 3-7 วัน ดังนั้นคาดว่า ยอดน่าจะยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อโดยตรงจากการไปรับเชื้อมาโดยตรง (หรือที่เราเรียกกันว่า “วงแรก”) และในช่วงสัปดาห์หน้า จะเข้าสู่ภาวะของการระบาดสู่คนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน ญาติ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ยอดผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นไปอีกในช่วงกลางเดือน ม.ค. 65 เป็นต้นไป

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 2,605 ราย รวมสะสม 2,193,867 ราย ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า 3 พันราย เนื่องจากเป็นการระบาดในระลอกใหม่ และผู้ป่วยส่วนใหญ่เพิ่งจะเริ่มต้นการรักษา ดังนั้นจะยังคงใช้เวลาอีกราว 7-10 วันที่จะจำนวนผู้ป่วยที่หายป่วยจะทยอยได้กลับบ้าน

ซึ่งจากจำนวนยอดผู้ป่วยรายใหม่สูงกว่าจำนวนผู้หายป่วยมากขึ้น และมีจำนวนที่ต่างกันค่อนข้างมาก ทำให้ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงเข้ารับการรักษาตัว นั้นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นกัน เพียง 9 วันของปี 65 นี้ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 2หมื่นราย

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 12 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 21,825 ราย ยังคงอยู่ในระดับหลักสิบต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ม.ค.65 นี้เช่นกัน ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จากการระบาดที่เกิดขึ้น เพราะเชื้อที่พบในขณะนี้เกินครึ่งยังคงเป็นสายพันธุ์เดลต้า ร่วมกับสายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

รวมทั้งยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเข็มแรกอีกจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ซึ่งในกลุ่มเหล่านี้ ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ในการที่จะป่วยหนักและเสียชีวิต

ซึ่งอัตราการป่วยหนักและผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ยังคงเป็นไปในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง และยังคงต้องติดตามต่อไปเช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิต

X