PAXLOVID ยารักษาโควิด-19 ยารักษาโควิด-19 ไฟเซอร์ โควิด-19

ยารักษาโควิด-19 ของไฟเซอร์ พบลดเสี่ยงเข้ารพ. / เสียชีวิตได้เกือบ 90%

โดยไม่พบผู้ป่วยที่ได้รับยาเสียชีวิตแต่อย่างใด

Home / โควิด-19 / ยารักษาโควิด-19 ของไฟเซอร์ พบลดเสี่ยงเข้ารพ. / เสียชีวิตได้เกือบ 90%

ประเด็นสำคัญ

  • ไฟเซอร์รายงานผลการทดสอบยารักษาโควิด-19 PAXLOVID พบว่า สามารถลดอัตราการป่วยจนต้องเข้ารพ. – เสียชีวิตได้ 89%
  • ในการทดสอบผู้ป่วยที่ได้รับยา PAXLOVID ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด
  • อาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยามีน้อยกว่ายาหลอก

บริษัทไฟเซอร์รายงานผลการทดสอบยารักษาโควิด-19 ในระยะที่ 2/3 ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่และรักษาตัวด้วยการกักตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการสุ่ม (1:1) เพื่อรับ PAXLOVID™ หรือยาหลอกทุก 12 ชั่วโมงเป็นเวลาห้าวัน ซึ่งในผลการทดสอบพบว่า

สามารถลดอัตราการป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือลดอาการเสียชีวิตได้ 89% เมื่อเทียบกับในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาภายหลังจากที่มีอาการป่วย 3 วัน ซึ่งมีผู้ป่วย 3 รายจาก 389 ราย ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คิดเป็น 0.8% และไม่มีผู้ป่วยรายใดที่ได้รับยา PAXLOVID™ เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่อย่างใด

เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก มีผู้ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจำนวน 27 ราย จาก 385 ราย หรือคิดเป็น 7% และมีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 7 ราย

ในขณะที่ผลการทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไปแล้ว 5 วันพบว่า มีผู้ป่วย 6 รายจาก 607 ราย ที่ได้รับยารักษาโควิด-19ของไฟเซอร์ และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คิดเป็น 1.0% และไม่มีผู้ป่วยรายใดเสียชีวิต เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่า มี 41 รายจาก 612 รายที่ต้องเข้าโรงพยาบาล คิดเป็น 6.7% ในขณะที่มีผู้เสียชีวิต 10 ราย

ซึ่งทางไฟเซอร์ได้ระบุว่า จะเร่งสรุปรายงานผลการทดสอบนี้ ไปยังอย. ของสหรัฐฯ เพื่อทำการขออนุมัติในการใช้งานฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก และการรายงานในวันนี้ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมและหยุดยั้งการระบาดของโรคนี้ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติใช้งาน ก็จะช่วยให้ลดความรุนแรงกของการป่วยจากโควิด-19 รวมถึงลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้เหลือเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น ประธานกรรมการของไฟเซอร์ระบุ

สำหรับยา PAXLOVID™ ได้รับการค้นคว้า-วิจัยในห้องปฏิบัติการของไฟเซอร์ ถือเป็นยากต้านไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ -2019 ชนิดแรกที่โปรตีเนสอินฮิบิเตอร์ SARS-CoV-2-3CL ซึ่งเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส หรือกระบวนการสร้างส่วนประกอบโปรตีนของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต้นกำเนิดของโรคโควิด-19 โดยการให้ยาผ่านการรับประทาน สามารถสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้ตั้งแต่เริ่มการติดเชื้อ จนถึงระยะที่มีอาการป่วยครั้งแรก

นอกจากนี้ ในการทดสอบยา PAXLOVID™ ของทางไฟเซอร์ (PF-07321332; ritonavir) นั้น พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยจำนวน 1881 ราย ในการทดสอบมีอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาชนิดนี้ ผู้ที่ได้รับยาPAXLOVID มีอาการไม่พึงประสง 19% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอยู่ที่ 21% รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและการหยุดการใช้ยานั้นพบได้น้อยกว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับยากหลอก


ที่มา – https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-novel-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate