46 ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัว มาตรการโควิด-19 เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว เปิดประเทศ โควิด-19

ข้อกำหนด “เปิดประเทศ” สำหรับผู้ที่จะเข้าไทยไม่กักตัว / รายชื่อประเทศ

สรุปข้อกำหนด - มาตรการ - รายชื่อประเทศ ในแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้

Home / โควิด-19 / ข้อกำหนด “เปิดประเทศ” สำหรับผู้ที่จะเข้าไทยไม่กักตัว / รายชื่อประเทศ

จากที่แผนการเปิดประเทศของรัฐบาล ที่ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยในขณะนี้ได้มีมาตรการสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศตามแผนการเปิดประเทศที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้ โดยได้มีแก้ไขเพิ่มเติม ในการเดินทางของผู้ที่จะเข้ามาในประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจฯ ซึ่งการกำหนดมาตรการไว้ดังนี้

มาตรการก่อนการเดินทางเข้าประเทศ

คุณสมบัติของผู้เดินทาง

 • จะต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ ที่ได้มีการประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอไว้
 • ผู้ที่เดินทางได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว เฉพาะผู้ที่เดินทางมาทางเครื่องบินเท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้ที่พักอยู่ในพื้นที่/ประเทศที่ประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนเดินทางเข้าไทย ยกเว้นผู้ที่พักอยู่ในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปยังพื้นที่/ประเทศนั้น และเดินทางกลับมา

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ต้องมีเอกสารประกบอการเดินทาง คือ หนังสือรับรองให้เข้าประเทศ หรือ COE หรือ หลักฐานการลงทะเบียนเข้าประเทศ ตามที่ได้มีการกำหนดไว้
 • เอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อ ว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. กรณีที่เป็นผู้ที่หายป่วยแล้ว ให้มีนำใบรับรองแพทย์ที่มีระบุว่า เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • กรมธรรม์ประกันภัย วงเงินไม่น้อยกว่า 5 หมื่นเหรียญสหรัฐฯ ยกเว้นกรณีของผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีสิทธิการรักษตามที่กฎหมายระบุไว้
 • หลักฐานการชำระค่าที่พัก อย่างน้อย 1 วัน , ค่าตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในโรงแรมหรือที่พักที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือสถานที่กักตัวตามที่ทางราชการกำหนด
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบถ้วนตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่พบเชื้อ (ด้วยวิธี RT-PCR) อายุไม่เกิน 72 ชม. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อและหายแล้ว ให้ใช้ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว และหลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายใน 3 เดือนหลังจากการติดเชื้อแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

มาตรการเมื่อเดินทางถึง

 • จะมีการตรวจคัดกรอง โควิด-19เบื้องต้น
 • ยื่นเอกสาร/หลักฐานต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
 • เดินทางไปยังโรงแรม/ที่พัก สถานที่กักตัว หรือ โรงพยาบาลตามที่กำหนดไว้ แล้วแต่กรณี เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ด้วยยานพาหนะที่ระบุไว้ โดยไม่มีการหยุดแวะพัก
 • ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR ห้ามเดินทางออกนอกที่พัก โรงแรม หรือสถานที่ที่กำหนดไว้
 • กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้เดินทางเข้าประเทศได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และให้โรงแรม, ที่พัก หรือสถานที่กักตัวตามที่กำหนดไว้ แจ้งชุดตรวจ ATK ให้ 1 ชุด สำหรับตรวจหาเชื้อในช่วงวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่พักในประเทศ
 • กรณีผลตรวจพบเชื้อในครั้งแรก ให้พิจารณาการส่งต่อสถานพยาบาล หรือรักษาพยาบาลตามแนวทางที่กำหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ให้ติดตั้งแอพฯ ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อติดตาม เฝ้าระวังอาการ

มาตรการเมื่อต้องเดินทางออกนอกประเทศ

 • ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ตามที่ประเทศ/พื้นที่ปลายทางกำหนดไว้ โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายชื่อประเทศที่เดินทางเข้าไทย

สำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรงที่จะเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวนั้น มีจำนวน 46 ประเทศด้วยกัน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นคือ ฉีดวัคซีนครบ ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และต้องเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินเท่านั้น ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พ.ย. ที่จะถึงนี้ ประกอบไปด้วย

 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • บาห์เรน
 • เบลเยียม
 • ภูฏาน
 • บรูไนดารุสซาลาม
 • บัลแกเรีย
 • กัมพูชา
 • แคนาดา
 • ไอซ์แลนด์
 • ไอร์แลนด์
 • อิสราเอล
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • มาเลเซีย
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา
 • ฮ่องกง
 • มอลตา
 • ชิลี
 • จีน
 • ไซปรัส
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • กาตาร์
 • ซาอุดีอาระเบีย
 • สิงคโปร์
 • สโลวีเนีย
 • สาธารณรัฐเกาหลี
 • สเปน
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮังการี

FAQ – เปิดประเทศ 1 พ.ย.

Q : ถ้ามาจา 46 พท.ที่ประกาศไว้ต้องกักตัวหรือไม่
A :
กรณีถ้ามาจากพื้นที่ 45 ประเทศ และ 1 เขตการปกครองพิเศษ โดยทางอากาศ ซึ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบ และมีผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัวแต่อย่างใด

Q : แต่ถ้ามาจากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 46 พท.ตามประกาศล่ะ?
A :
กรณีที่มาจากประเทศอื่น ที่ไม่อยู่ในรายการประกาศรายชื่อประเทศเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวนั้น สามารถเลือกปลายทางเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ใน 17 จังหวัดแทนได้ โดยจะเป็นไปตามมาตรการของพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ แทน

Q : เข้ามาไทยแบบไม่กักตัวจาก 46 พท. กับ เข้าพท. Sandbox นำร่องท่องเที่ยวต่างกันอย่างไร
A :
กรณีเข้าไทย โดยมาจากพท. 46 พื้นที่ที่ประกาศไว้ หากวัคซีนครบ ไม่พบเชื้อ ก็สามารถไปที่อื่นต่อได้ โดยไม่ต้องกักตัว แต่หากไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประกาศไว้ แม้วัคซีนครบก็ยังต้องมีการกักตัว ซึ่งสามารถเข้าโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวได้

โดยการเข้ามาในโครงการ Sandbox นั้น จะต้องมีเอกสารการจองที่พัก ในพื้นที่ Sandbox และต้องได้มาตรฐาน Sha plus ไม่สามารถพักที่ไหนได้ตามอิสระ และจะมีการตรวจหาเชื้อซ้ำในกรณีที่เมื่อพ้นกำหนดที่จะออกจากพื้นที่ Sandbox ไปยังพื้นที่อื่น ๆ

Q : เข้าไทยใน พท. Sandbox นำร่องท่องเที่ยวต้องวัคซีนครบไหม?
A :
สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่โครงการนำร่องท่องเที่ยวนั้น ยังคงข้อกำหนดคล้ายกับกลุ่มที่เดินทางมาจาก 46 พื้นที่ที่ไม่ต้องกักตัว คือ ต้องมีวัคซีนครบ 2 เข็ม มีผลตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อ มีประกันในวงเงินอย่างน้อย 5 หมื่นเหรียญฯ

X