ซิลลิค ฟาร์มา วัคซีนโควิด-19 วัคซีนโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรม

ซิลลิค ฟาร์มา ชี้แจงเหตุส่งมอบ วัคซีนโมเดอร์นา ล่าช้า

ระบุ ความต้องการสูงทั่วโลก - เร่งจัดหาจากแหล่งผลิตอื่น - ทราบล่วงหน้าก่อนจัดส่ง 2 อาทิตย์

Home / โควิด-19 / ซิลลิค ฟาร์มา ชี้แจงเหตุส่งมอบ วัคซีนโมเดอร์นา ล่าช้า

ประเด็นสำคัญ

  • ตัวแทนนำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่าชี้แจงกรณีเหตุส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าล่าช้า
  • เหตุผลจากความต้องการสูงกว่ากำลังการผลิตอย่างมาก และมีความต้องการทั่วโลก
  • จะเร่งจัดหาวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่น เพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้ได้เร็วที่สุด
  • ทางผู้นำเข้าระบุ จะทราบวันส่งมอบ ล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์ก่อนการส่งมอบเท่านั้น

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทซิลลิค ฟาร์มา ได้ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า แซดพี เทอราพิวติกส์ ผู้แทนผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศไทย ได้ระบุว่า จะมีการเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโมเดอร์นา จากเดิมที่มีกำหนดในช่วงเดือน ตุลาคมนี้ เป็นภายในเดือน พฤศจิกายน ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ในวันนี้ ( 3 ต.ค.) ทางบริษัทซิลลิค ฟาร์มา และแซดพี เทอราพิวติกส์ ได้ออกแถลงการณ์อีกฉบับหนึ่ง ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นาไว้ โดยระบุว่า

ทำไมจึงเกิดความล่าช้า

ในแถลงการได้ชี้แจงถึงการณีการสั่งล่าช้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางองค์การเภสัชกรรม ได้มีการประกาศว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์น่าจำนวน 1.9 ล้านโดส ในช่วงกลางเดือน ต.ค. ไปก่อนหน้านี้ โดยทางแซดพีฯ ระบุเหตุผลถึงสาเหตุดังกล่าวนี้ว่า

จากการติดตามอย่างใกล้ชิดกับทางโมเดอร์นาทุกสัปดาห์ นับตั้งแต่มีการลงนามคำสั่งซื้อ สถานการณ์ความต้องการวัคซีนโควิด-19 มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก มากกว่ากำลังการผลิตวัคซีนอย่างมาก

อย่างไรก็ตามการคงดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการส่งมอบวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แก้ปัญหานี้อย่างไร

ทางแซดพีฯ ระบุว่า ในขณะนี้ ยังคงเร่งในการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ กำหนดการที่ได้รับแจ้งมาคือ เดือน ต.ค. จึงได้เตรียมความพร้อมในการส่งมอบ-ขนส่งวัคซีน แต่ในเวลาต่อมาได้รับแจ้งจากแหล่งผลิตว่า มีแนวโน้มจะส่งมอบวัคซีนให้ได้ในช่วงเดือน พ.ย.

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางแซดพี เทอราพิวติกส์

และทางบริษัทฯ ได้แจ้งกับทางโมเดอร์นาแล้วถึงความกังวลที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งล่าช้านี้ โดยทั้งแซดพีฯ และโมเดอร์น่าจะหาทางแก้ไข หาทางเลือกอื่นในการจัดส่งวัคซีนให้กับไทยให้เร็วที่สุด โดยหาวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่น นอกเหนือจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

สามารถระบุกำหนดส่งมอบที่ชัดเจนได้หรือไม่?

ทางบริษัทฯ ได้ตอบข้อสงสัยนี้ โดยระบุว่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จำนวน 1.9 ล้านโดส มีกำหนดมาถึงไทยภายในไตรมาส4 ของปี 2564 ซึ่งกำหนดการล่าสุด คือ ส่งมอบวัคซีนครั้งแรกในเดือน พ.ย.

และแนวทางการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า ให้แก่ไทยนั้นก็จะคล้ายคลึงกับการส่งมอบให้กับประเทศอื่น ๆ คือ ทยอยส่งมอบกันทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1-3 แสนโดส

สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลือ จำนวน 6.8 ล้านโดส ที่ได้ลงนามไว้แล้วนั้นจะได้จัดส่งให้ในไตรมาสแรกของปี 2565

สำหรับวันส่งมอบที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง หลังจากวัรซีได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ-มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อย

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ระบุว่า ทางบริษัทจะได้รับแจ้งจากผู้ผลิตในการยืนยันวันที่แน่ชัดก่อนกำหนดล่วงหน้าเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งทาง แซดพีฯ จะดำเนินการติดตาม และเร่งดำเนินการเพื่อให้มีการจัดส่งวัคซีนให้เร็วที่สุด ซึ่งทันทีที่ได้ทราบข้อมูลวันนัดส่งมอบจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง