molnupiravir ยารักษาโควิด-19 โควิด-19 โมลนูพิราเวียร์

ข่าวดี ผลทดสอบ ยา molnupiravir พบรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ดี

ลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้า รพ. ได้ 50% / รบ.สหรัฐฯ สั่งซื้อแล้ว

Home / โควิด-19 / ข่าวดี ผลทดสอบ ยา molnupiravir พบรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ดี

ประเด็นสำคัญ

  • ผู้ผลิตยาในสหรัฐฯ รายงานผลการทดสอบยา molnupiravir ในระยะที่ 3
  • ระบุผลการทดสอบพบ ประสิทธิภาพดี ลดจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้า รพ.ได้ 50%
  • พบในกลุ่มทดลองที่ได้รับยา molnupiravir ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโควิด-19 ในขณะที่กลุ่มทดลองที่รับยาหลอก เสียชีวิต 8 ราย
  • สหรัฐฯ สั่งซื้อแล้ว 1.2 พันล้านเหรียญ ผู้ผลิตระบุ พร้อมเจรจากับรบ.ประเทศต่าง ๆ ในการจัดหายาชนิดนี้

บริษัท Merck ผู้ผลิตยาในสหรัฐฯ รายงานผลการทดสอบยา molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัศสในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ โดยช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสียชีวิตได้ 50% เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโควิด-19 อาการเบา-ปานกลาง ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

โดยในการทดลองระยะที่ 3 จากการประเมินผู้ป่วยโควิดจำนวน 775 ราย พบว่า

  • มีเพียง 7.3% ของผู้ที่ได้รับยา molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  • ในขณะที่ 14.1% ของผู้ป่วยที่ได้รับยากหลอก ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ พบว่า ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลย ในขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 8 ราย ที่ได้รับยาหลอก เสียชีวิตในภายหลัง

ซึ่งยาmolnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) เป็นชนิดแรกที่มีการรายงานผลการทดสอบในระยะที่ 3 ในการใช้งานเป็นยารักษาโควิด-19 และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างระบุว่า ถือเป็นข่าวดีอย่างมาก ในการค้นพบตัวยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ซึ่งเมื่อรวมกับวัคซีนที่มีใช้กันอยู่ในขณะนี้ เชื่อว่า จะเป็นทางออกในการผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ได้

ผู้ผลิตคาดว่าจะเร่งผล 10 ล้านชุด ในปีนี้

โดยทาง Merck ผู้ผลิตระบุว่า จะสามารถผลิตยา molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ได้ราว 10 ล้านคอร์ส ในปีนี้ ( 2564 ) โดยในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการสั่งซื้อยาชนิดนี้ ราว 1.7 ล้านคอร์ส คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านเหรียญฯ แล้ว และคาดว่า FDA สหรัฐฯ จะอนุมัติให้มีการใช้ยา molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินในเร็ววันนี้

และทางผู้ผลิตระบุว่า อยู่ในระหว่างการเจรจาในข้อตกลงในการจัดหายากให้กับรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยจะต้องมีการอนุมัติหรือผ่านข้อกำหนดด้านกฎระเบียบต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากได้รับอนุมัติ ทาง Merck ระบุว่า จะมีการกำหนดราคาของยาตามรายได้ของประเทศ เพื่อเป็นการช่วยให้ประเทศต่ง ๆ สามารถรับมือกับการระบาดที่เกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับยา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์)

สำหรับยา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิ์ต้านไวรัส พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมามีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสโคโรนา ในหลายชนิด ที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ เมอร์ส และโควิด-19

ซึ่งยาMolnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) จะออกฤทธิ์เหมือนกับยาต้านไวรัสอย่าง remdesivir แต่มีราคาถูกกว่า


ที่มา – Merck, Nature.com