วัคซีน วัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์ โควิด-19

ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

โดยลดปริมาณเหลือ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส เตรียมยื่น FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้งานฉุกเฉิน

Home / โควิด-19 / ไฟเซอร์ รายงานผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก 5-11 ปีได้ผลดี

ประเด็นสำคัญ

  • ไฟเซอร์ระบุ ผลทดสอบวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5 – 11 ปีได้ผลดี
  • โดยลดปริมาณเหลือ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส
  • เตรียมยื่น FDA สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้งานฉุกเฉิน

บริษัทไฟเซอร์ ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รายงานผลการทดสอบในการใช้วัคซีนให้กับเด็กในกลุ่มอายุ 5-11 ปี โดยระบุว่า

ในผลการศึกษาการใช้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีในระยะที่ 2/3 นี้ ซึ่งได้ทำการรับสมัครเด็กในกลุ่มอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 11 ปี และในกลุ่มนี้ จำนวน 2,268 ราย เป็นเด็กอายุ 5-11 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ในปริมาณ 10 ไมโครกรัม จำนวน 2 โดส โดยในผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับภูมิคุ้มกันอยู่ที่ 1,197.6 ซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับของการตอบสนองต่อการป้องกันโควิด-19 ได้ ไม่น้อยกว่ากลุ่มอายุ 16 – 25 ปี ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 30 ไมโครกรัม 2 โดส ส่วนผลข้างเคียงนั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับในกลุ่มอายุ 16-25 ปี

โดยในขั้นต่อไป ทางไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค จะได้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สำนักงานยาแห่งยุโรป (EMA) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ โดยเร็วที่สุด ในการยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี และจะได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้งานได้เป็นกรณีฉุกเฉิน ในเร็ว ๆ นี้


ที่มา – Pfizer.com