มาเลเซีย โควิด-19

มาเลเซีย โควิด-19 ยังทรง พบเพิ่มอีก 2 หมื่นราย

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย ยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัว โดยในวันนี้ รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 20,579 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,706,089 ราย โดยพื้นที่การระบาดหลักยังคงเป็นที่รัฐสลังงอร์ พบเพิ่มอีก 4,591 ราย ลดต่ำกว่า…

Home / โควิด-19 / มาเลเซีย โควิด-19 ยังทรง พบเพิ่มอีก 2 หมื่นราย

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย ยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัว โดยในวันนี้ รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 20,579 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,706,089 ราย โดยพื้นที่การระบาดหลักยังคงเป็นที่รัฐสลังงอร์ พบเพิ่มอีก 4,591 ราย ลดต่ำกว่า 5 พันรายเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ผ่านมา

แต่สถานการณ์ภาพรวมในมาเลเซียยังอยู่ในทิศทางทรงตัว โดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันยังคงอยู่ที่ระดับกว่า 2 หมื่นรายต่อวัน

ประสบปัญหาเวชภัณฑ์มาไม่ทัน

จากจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้ความต้องการยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ยังคงมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่การสั่งซื้อ-จัดสิ่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไม่เป็นไปตามที่ต้องการไว้ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียต้องหาวิธีการจัดการกับเวชภัณฑ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด

Dr Noor Hisham Abdullah ระบุว่า ความต้องการยาและเวชภัณฑ์มีความต้องการเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 เท่าจากปรกติ และแม้ว่าจะมีการเร่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตในต่างประเทศแล้วก็ตาม ร่วมกับการผลิตในประเทศมีข้อจำกัดทำให้ยาและเวชภัณฑ์บางอย่างขาดแคลนในช่วงสั้น ๆ ระหว่างที่ยังรอการจัดส่งวัตถุดิบเข้ามา

X