โควิด-19

โควิดวันนี้ – 15 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม-หายป่วยเกิน 2.1 หมื่นราย / เสียชีวิต 209

ผู้ป่วยรายใหม่ยังคงทรงตัวที่ระดับกว่า 2.1 หมื่นราย ใกล้เคียงกับยอดผู้ป่วยที่ได้กลับบ้าน

Home / โควิด-19 / โควิดวันนี้ – 15 ส.ค. ติดเชื้อเพิ่ม-หายป่วยเกิน 2.1 หมื่นราย / เสียชีวิต 209

ประเด็นสำคัญ

 • แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ยังคงทรงตัวที่ระดับกว่า 2.1 หมื่นราย ใกล้เคียงกับยอดผู้ป่วยที่ได้กลับบ้านวันนี้
 • ยอดผู้เสียชีวิต 209 ราย สูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ ส่วนใหญ่เป็นในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล สูงถึง 141 ราย
 • กรุงเทพฯ ปริมณฑลยังคงเป็นพื้นที่หลักที่มีการพบการระบาดหลัก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 15 ส.ค. ) โดย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 21,882 ราย รวมสะสม 907,157 ราย
  โดยเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 21631 ราย พบในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 398 ราย และเป็นมาจากต่างประเทศ 21 ราย
 • โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ จากชุดตรวจ ATK 1,586 ราย รวมยอดสะสม 35,498 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 21,106 ราย รวมหายแล้ว 688,662 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 209 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 7,552 ราย
 • รักษาตัวอยู่ 210,943 ราย

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในไทย

สถานการณ์การพบผู้ป่วยรายใหม่ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 2 หมื่นกว่าราย ต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 5 แล้ว

กรุงเทพ – ปริมณฑล วันนี้ ลดลงเหลือ 9,155 ราย ซึ่งกรุงเทพฯ พบเพิ่มอีก 4,217 ราย ในขณะที่สมุทรสาคร ยังคงอยู่ในระดับ 1,851 ราย ต่อเนื่อง ส่วนสมุทรปรการลดลงเล็กน้อย เหลือ 1,523 ราย แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่สูงอยู่ทั้ง 3 จังหวัด

ภาคเหนือ วันนี้ รายงานเพิ่มขึ้น 1,180 ราย มีทิศทางเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ โดยในพื้นที่ของจังหวัดตาก +228 ราย, เพชรบูรณ์ +196 ราย และกำแพงเพชร +172 ราย ส่วนจังหวัดอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำกว่า 100 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วย 3,642 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ เกือบ 400 ราย แต่แนวโน้มยังทรงตัว-แกว่งขึ้นลง โดยพื้นที่ที่มีรายงานส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริเวณอีสานใต้ เช่น นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ และอุบลฯ ที่มีรายงานพบผู้ป่วยเกิน 300 รายในวันนี้ (โคราช 445 ราย) ในขณะที่ตอนกลางของภาคอย่างร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อยู่ในระดับ 200 กว่าราย

ภาคกลาง (ไม่รวม กรุงเทพฯ ปริมณฑล) พบผู้ป่วยรวม 2,124 ราย ซึ่งยังคงเป็นสระบุรี และอยุธยา ที่มียอดผู้ป่วยเกิน 500 รายทั้งสองจังหวัด ส่วนในสมุทรสงคราม, อ่างทอง, ลพบุรี พบอยู่ที่ระดับกว่า 200 ราย

ภาคใต้ รายงานพบผู้ป่วย 1,615 ราย ซึ่งแนวโน้มยังคงแกว่งขึ้นลงในระดับ 1,400 – 1,700 ราย ต่อเนื่อง และพื้นที่ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยหลักๆ ยังคงเป็นสงขลา ปัตตานี นราธิวาส เป็นส่วนใหญ่

ภาคตะวันออก รายงานยอดผู้ป่วยในวันนี้ 3,161 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดของภาค โดยสูงที่สุดวันนี้ ยังคงเป็นที่ชลบุรี +1,530 ราย รองลงมาคือ ฉะเชิงเทรา + 390 ราย, นครนายก +251 ราย สระแก้ว +231 ราย ที่เหลือต่ำกว่า 200 ราย น้อยที่สุดเป็นจังหวัดตราด ที่พบเพียง 20 รายเท่านั้น

คลัสเตอร์

สถานการณ์คลัสเตอร์ต่างๆ ในสถานประกอบการ โรงงานยังคงคล้ายๆ เพิ่มเป็นการพบคลัสเตรอ์ใหม่ รวมกับการพบผู้ป่วยเพิ่มเติมในคลัสเตอร์เก่าก่อนหน้านี้ และที่เหลือเป็นการพบการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าในครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อน

โดยในวันนี้ การตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kits นั้น พบผู้ที่เข้าข่ายในวันนี้ 1,586 ราย รวมสะสมทั้งหมด 3,5498 ราย

การครองเตียงของผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในขณะนี้ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.1 แสนราย จากยอดผู้ป่วยที่ไดักลับบ้านยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 2 หมื่นรายเช่นกัน โดยในวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ใน

 • รพ. 57,920 ราย (ลดลง)
 • รพ.สนาม 73,262 ราย (ลดลง)
 • Home Isolation + Community Isolation 72,600 ราย (เพิ่มขึ้น)
 • อื่น ๆ 7,161 ราย (เพิ่มขึ้น)

ในขณะที่ยอดผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นอีก 25 ราย รวมทั้งหมด 5,615 ราย และผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นอีก 21 ราย รวมทั้งหมด 1,172 ราย

อัตราผู้เสียชีวิต

ยอดผู้เสียชีวิตในวันนี้ 209 คน ซึ่งในแนวโน้มยังคงไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้ 141 ราย ที่เหลืออีก 68 รายเป็นผู้เสียชีวิตในจังหวัดอื่น ๆ

เฉพาะในกรุงเทพเสียชีวิตเพิ่ม 83 ราย และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้นอยู่ที่ 1.49% (เพิ่มขึ้น) ในขณะที่อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตของไทยอยู่ที่ 0.83%

10 จังหวัดที่มีการพบผู้ป่วยสูงสุด

จังหวัดจำนวนผู้ป่วยเพิ่มวันนี้
กรุงเทพมหานคร4,215
สมุทรสาคร1,851
สมุทรปราการ1,523
ชลบุรี1,457
นนทบุรี642
สระบุรี555
อยุธยา535
นครปฐม479
นครราชสีมา443
ฉะเชิงเทรา433
ปทุมธานี410

X