สเปนเริ่มทดลอง ‘วัคซีนโควิด-19’ ผลิตเอง เทคโนโลยีคล้ายโนวาแวกซ์

สำนักงานยาและเวชภัณฑ์แห่งสเปน (AEMPS) อนุมัติการทดลองทางคลินิกรอบแรกของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่พัฒนาในประเทศ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พีเอชเอช-1วี (PHH-1V) พัฒนาโดยฮิปรา (HIPRA) บริษัทในแคว้นกาตาลุญญา โดยการทดลองรอบแรกจะทดสอบความปลอดภัยและความทนทานของวัคซีนเป็นหลัก รวมถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพในกลุ่มอาสาสมัครช่วงวัย 18-39 ปี…

Home / Other, โควิด-19 / สเปนเริ่มทดลอง ‘วัคซีนโควิด-19’ ผลิตเอง เทคโนโลยีคล้ายโนวาแวกซ์

สำนักงานยาและเวชภัณฑ์แห่งสเปน (AEMPS) อนุมัติการทดลองทางคลินิกรอบแรกของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่พัฒนาในประเทศ

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พีเอชเอช-1วี (PHH-1V) พัฒนาโดยฮิปรา (HIPRA) บริษัทในแคว้นกาตาลุญญา โดยการทดลองรอบแรกจะทดสอบความปลอดภัยและความทนทานของวัคซีนเป็นหลัก รวมถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพในกลุ่มอาสาสมัครช่วงวัย 18-39 ปี ที่จะเริ่มคัดเลือกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นสเปนรายงานว่าการศึกษาจะแบ่งอาสาสมัครเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนต่างชนิด แต่ละคนจะได้รับวัคซีนรวม 2 โดส เว้นระยะห่างระหว่างโดสเป็นเวลา 21 วัน โดยวัคซีนของฮิปราเป็นวัคซีนที่ใช้โปรตีนลูกผสมเพื่อสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อ “โปรตีนหนาม” ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ระบบการทำงานของวัคซีนตัวนี้คล้ายคลึงกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโนวาแวกซ์และซาโนฟี ซึ่งปัจจุบันองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) กำลังประเมินเพื่ออนุมัติการใช้งาน ส่วนข้อแตกต่างสำคัญระหว่างวัคซีนของฮิปรากับวัคซีนสองตัวข้างต้นคือวัคซีนของฮิปราใช้โปรตีนจากเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ 2 สายพันธุ์ และสามารถจัดเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

หากการทดลองทางคลินิกประสบความสำเร็จตามแผนการ ฮิปราจะเริ่มผลิตวัคซีนภายในเดือนตุลาคมและจัดจำหน่ายก่อนสิ้นปี 2021 พร้อมผลิตวัคซีน 400 ล้านโดสในปี 2022 และ 1.2 พันล้านโดสในปี 2023

ที่มา – ซินหัว

X