ข่าวต่างประเทศ สหราชอาณาจักร อังกฤษ โควิด-19

สำรวจชี้ ‘ชาวลอนดอน’ ลังเลฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงสุดของประเทศ

ประเด็นสำคัญ ผลสำรวจของ สน.สถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักร พบว่า ชาวลอนดอนยังคงมีความลังเลที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุดในอังกฤษ ส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนน้อยกว่าในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งแม้ว่า ผลสำรวจจะพบว่า ความลังเลที่เกิดขึ้นลดลงจากก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม คนที่ยังลังเล ไม่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี คนหนุ่มสาว…

Home / โควิด-19 / สำรวจชี้ ‘ชาวลอนดอน’ ลังเลฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงสุดของประเทศ

ประเด็นสำคัญ

  • ผลสำรวจของ สน.สถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักร พบว่า ชาวลอนดอนยังคงมีความลังเลที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากที่สุดในอังกฤษ
  • ส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนน้อยกว่าในพื้นที่อื่น ๆ
  • ซึ่งแม้ว่า ผลสำรวจจะพบว่า ความลังเลที่เกิดขึ้นลดลงจากก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม
  • คนที่ยังลังเล ไม่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี คนหนุ่มสาว คนผิวสี และคนว่างงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักร (ONS) ระบุว่าแม้จำนวนประชาชนในสหราชอาณาจักรที่ลังเลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะลดต่ำ แต่กรุงลอนดอนยังคงเป็นพื้นที่ที่มีระดับความลังเลในการฉีดวัคซีนสูงสุดของประเทศ

แบบสำรวจล่าสุดของสำนักงานฯ ระบุว่า  ระหว่างช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 ประชากรวัยผู้ใหญ่ในทุกภูมิภาคของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ มีความลังเลในการฉีดวัคซีนน้อยลง ขณะที่ตัวเลขในกรุงลอนดอนต่ำลงจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 7

“แม้ตัวเลขจะลดลงแต่ชาวลอนดอนยังมีความลังเลในการฉีดวัคซีนสูงสุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคและประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร”

นอกจากนี้ อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกรุงลอนดอนยังล้าหลังกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายน สัดส่วนประชากรวัย 50 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ฉีดวัคซีน อยู่ที่ 1 ใน 9 หรือร้อยละ 11 ซึ่งสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ของอังกฤษ

ระดับความลังเลในการฉีดวัคซีนลดต่ำที่สุดในเวลส์ จากร้อยละ 9 ในเดือนมีนาคม เหลือร้อยละ 4 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตัวเลขในภูมิภาคยอร์กเชอร์และฮัมเบอร์ของอังกฤษลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือร้อยละ 4 ส่วนภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษลดลงจากร้อยละ 7 เหลือร้อยละ 3

สำนักงานฯ ระบุว่าในบางภูมิภาคของสหราชอาณาจักร ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงมีความลังเลในการฉีดวัคซีนน้อยกว่าผู้ที่มีสุขภาพดี

(สถิติข้างต้น) สอดคล้องกับแนวโน้มทั่วสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่แล้วคนหนุ่มสาว คนผิวสี และคนว่างงานเป็นกลุ่มที่มีความลังเลในการฉีดวัคซีนสูงสุดในทั่วทุกภูมิภาคของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ แม้ว่าตัวเลขจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ตาม โฆษกของสำนักงานฯ กล่าว

อนึ่ง สถิติล่าสุดของสหราชอาณาจักรระบุว่าเกือบร้อยละ 90 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหราชอาณาจักรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกแล้ว และกว่าร้อยละ 74 ฉีดโดสที่สองแล้ว

ที่มา – ซินหัว