โควิด-19

5 คลัสเตอร์ใหม่ใน สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบฯ

ประเด็นสำคัญ 5 คลัสเตอร์ใหม่ในวันนี้ เป็นการพบการติดเชื้อในโรงงาน สถานประกอบการทั้งหมด สมุทรสาคร ชลบุรี ยังคงมีรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง ในคลัสเตอร์เก่า ยังคงมีการพบผู้ป่วยเพิ่มเติมเช่นกัน จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ กว่า 2 หมื่นราย…

Home / โควิด-19 / 5 คลัสเตอร์ใหม่ใน สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ราชบุรี ประจวบฯ

ประเด็นสำคัญ

  • 5 คลัสเตอร์ใหม่ในวันนี้ เป็นการพบการติดเชื้อในโรงงาน สถานประกอบการทั้งหมด
  • สมุทรสาคร ชลบุรี ยังคงมีรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง
  • ในคลัสเตอร์เก่า ยังคงมีการพบผู้ป่วยเพิ่มเติมเช่นกัน

จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ กว่า 2 หมื่นราย ทางศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 5 คลัสเตอร์ ใน 5 จังหวัดด้วยกัน คือ

สมุทรสาคร

สมุทรสาครยังคงมีรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง โดยในวันนี้ มีรายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ จำนวน 1 คลัสเตอร์ เป็น บริษัทผลิตเหล็กหล่อ ในอ.เมืองสมุทรสาคร พบผู้ป่วยจำนวน 16 ราย

ซึ่งในวันนี้ สมุทรสาคร พบผู้ป่วยทั้งหมด 1,355 ราย เป็นการพบในการค้นหาเชิงรุก 260 ราย และพบในระบบบริการ-สถานพยาบาล 1,095 ราย รวมผู้ป่วยสะสมในสมุทรสาครอยู่ที่ 55,986 ราย

โดยแนวโน้มของสมุทรสาคร ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังคงมียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มเติม อีกจำนวน 1 คลัสเตอร์ด้วยกัน เป็นโรงงานยางในรถ อ.เมืองชลบุรี มีผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย

ในวันนี้ ( 6 ส.ค.) ชลบุรี พบผู้ป่วยเพิ่มทั้งหมด 1,381 ราย โดยพบในเรือนจำ 56 ราย พบในการค้นหาเชิงรุก 689 ราย และพบในระบบบริการ-โรงพยาบาล 636 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 335,305 ราย และแนวโน้มในขณะนี้ ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระยอง

ในวันนี้ ระยองรายงานการพบคลัสเตอร์ใหม่ ในบริษัทก่อสร้าง ที่อ.ปลวกแดง จำนวน 1 แห่ง มีผู้ป่วยจำนวน 15 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดระยองในวันนี้อยู่ที่ 339 ราย ซึ่งพบในการค้นหาเชิงรุก 77 ราย และพบในระบบบริการ-โรงพยาบาล 262 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 9,947 ราย

ราชบุรี

มีรายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ 1 แห่ง ในบริษัทพืชสวน อ.เมืองราชบุรี พบผู้ป่วยเพิ่ม 40 ราย โดยทั้งจังหวัดราชบุรี วันนี้พบผู้ป่วยทั้งหมด 204 ราย จากระบบบริการ-สถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ามาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ประจวบฯ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบคลัสเตอร์ใหม่ ในโรงงานสับปะรดกระป๋อง ที่อ.สามร้อยยอด จำนวน 64 ราย รวมยอดผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ ของจังหวัดประจวบฯ อยุ่ที่ 163 ราย โดยพบในระบบบริการ-สถานพยาบาลทั้งหมด รวมผู้ป่วยสะสมในจังหวัดทั้งสิ้น 5,424 ราย

ในขณะเดียวกัน คลัสเตอร์ที่มีรายงานก่อนหน้านี้ ในกลุ่มของสถานประกอบการ โรงงาน ก็ยังคงมีการพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่นกัน

X