rapid antigen test ชุดตรวจ Rapid Test แบบตรวจหา Antigen

รายชื่อชุดตรวจ ชุดตรวจ rapid antigen test 24 ยี่ห้อที่ผ่าน อย.แล้ว

จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มีการใช้งานชุดตรวจ rapid antigen test เพื่อในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนที่ต้องการตรวจนั้น ทางกระทรวงได้ออกข้อแนะในการเลือกชุดตรวจ โดยจะต้อง ตรวจในสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น ชุดตรวจต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียน อย. การเก็บตัวอย่าง ให้ทำตามที่ชุดตรวจกำหนด ใช้เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และควรได้รับการตรวจยืนยันด้วย…

Home / โควิด-19 / รายชื่อชุดตรวจ ชุดตรวจ rapid antigen test 24 ยี่ห้อที่ผ่าน อย.แล้ว

จากที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มีการใช้งานชุดตรวจ rapid antigen test เพื่อในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนที่ต้องการตรวจนั้น ทางกระทรวงได้ออกข้อแนะในการเลือกชุดตรวจ โดยจะต้อง

  1. ตรวจในสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้น
  2. ชุดตรวจต้องผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียน อย.
  3. การเก็บตัวอย่าง ให้ทำตามที่ชุดตรวจกำหนด
  4. ใช้เพื่อคัดกรองเบื้องต้น และควรได้รับการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR
  5. สถานที่ตรวจ Rapid Antigen Test ต้องมีช่องทางด่วนให้ผู้มีผลบวก และเตรียมพร้อมจัดกระบวนการรับการรักษา คัดแยกความรุนแรง และการทำ Home isolation กับผู้ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย

รายชื่อชุดตรวจ Rapid Test แบบตรวจหา Antigen

ซึ่งในชุดตรวจ Rapid Test แบบตรวจ Antigen มีจำนวน 24 ยี่ห้อ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.แล้ว ที่จะมีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อ

X