ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนโควิด19 วัคซีนโควิด19

ฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับ วัคซีนป้องกันโรคตัวอื่น ได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการให้วัคซีนพร้อมกันหลายตัวสามารถทำได้ แต่ในกรณีของวัคซีนโควิด19 นั้น เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ยังต้องระวังในเรื่องของอาการข้างเคียง จึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นดังนี้

Home / โควิด-19 / ฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับ วัคซีนป้องกันโรคตัวอื่น ได้หรือไม่

คำแนะนำในการเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด19 ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ารับวัคซีน มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนตัวอื่นร่วมด้วยนั้น สามารถทำได้หรือไม่ และแนวทางปฎิบัติควรทำอย่างไร มีคำแนะนำที่ควรปฎิบัติมาฝากกันค่ะ

โดยทั่วไปแล้ว การให้วัคซีนพร้อมกันหลายตัวสามารถทำได้ แต่ในกรณีของวัคซีนโควิด19 นั้น เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ยังต้องระวังในเรื่องของอาการข้างเคียง จึงไม่แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมกับวัคซีนตัวอื่น เพราะหากผู้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงหรือแพ้วัคซีน จะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเกิดจากการแพ้วัคซีนตัวไหน

ดังนั้นการเข้ารับวัคซีนโควิด19 ในกรณีที่มีวัคซีนตัวอื่นจำเป็นต้องรับในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงแนะนำให้ทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แต่ให้ยึดความสำคัญที่สุดคือ หากกำลังจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้แล้ว ให้เลือกฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นอันดับแรกก่อน แล้วทิ้งระยะอีก 2 สัปดาห์ค่อยกลับมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้ง

…..

แต่ทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้น สำหรับกรณีที่ต้องได้รับวัคซีนที่สำคัญในกรณีเร่งด่วน เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า หรือ วัคซีนบาดทะยัก ที่สามารถให้พร้อมกันได้อย่างเร่งด่วน ไม่จำเป็นต้องรอถึง2 สัปดาห์ เช่นในกรณีที่ถูกสุนัขกัดมา ให้เข้ารับวัคซีนพิษสุนัขบ้าทันที แต่หากเวลาชนกันกับการเข้ารับวัคซีนโควิด19 ก็ให้รับพร้อมกันได้เลย

สรุปคือ ไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมวัคซีนตัวอื่น ยกเว้น วัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือวัคซีนบาดทะยัก ในกรณีเร่งด่วน เช่นเพิ่งถูกหมากัด หรือของมีคมบาดมา ให้ฉีดพร้อมกันได้เลย
หากเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หลังจากฉีดวัคซีนโควิด19 ไปแล้ว

…..

สำหรับการเว้นระยะห่าง ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนโควิด19 มีคำแนะนำดังนี้

  • ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เดือน จึงค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) เข็มที่ 1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัด โดยให้มีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แล้ว ให้ฉีดจนครบทั้ง 2 เข็มก่อนโดยระยะการฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ โดยให้ห่างจากวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว โดยระยะการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกันประมาณ 10-12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วอย่างน้อย 1 เดือน

อ้างอิงข้อมูลจาก นพ.ยง ภู่วรวรรณ , กรมควบคุมโรค

X