ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนโควิด19 วัคซีนโควิด19 โควิด-19

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด19 จนหายดีแล้ว มีคำแนะนำทางการแพทย์ว่า ยังจำเป็นต้องเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกเช่นกัน แต่ให้ยึดระยะเวลาดังนี้

Home / โควิด-19 / ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด19 จนหายดีแล้ว มีคำแนะนำทางการแพทย์ว่า ยังจำเป็นต้องเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกเช่นกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับวัคซีนโควิด19 ในกรณีสำหรับผู้หายป่วยมีดังนี้

ผู้ป่วยโควิด19 หลังจากหายประมาณ 3-6 เดือน ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในปริมาณ 1โดส

แต่ถ้าหายจากโรคเกิน 6เดือนไปแล้ว ก็อาจสามารถฉีดวัคซีนโควิด19 ในปริมาณ 2 โดสเหมือนกลุ่มคนทั่วไป เพราะผู้ที่หายป่วยแล้วภูมิจะเริ่มลดลงเรื่อยๆหลังจาก 6เดือนไปแล้ว

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ในผู้ป่วยโควิด19 นั้นเมื่อรักษาตัวจนหายดีแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด19 ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่กลับมาเป็นโควิดอีก เพราะเชื้อโควิด19 นั้นมีหลายสายพันธุ์ ในกลุ่มคนที่รักษาโรคจนหายดีแล้ว อาจมีโอกาสติดโรคในสายพันธุ์อื่นๆได้อีกเช่นกัน ดังนั้นจึงมีคำแนะนำว่า ให้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1โดส เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำจาก นพ.ยง ภู่วรวรรณ เกี่ยวกับผู้ที่หายป่วยจากโควิด19 ว่า โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยที่หายแล้วมักจะมีโอกาสกลับมาติดโรคอีกได้หลังจากรักษาตัวหาย 3เดือนไปแล้ว นั่นจึงเป็นเหตุผลที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังจากหายแล้วอย่างน้อย 3เดือน และยังมีผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine แล้วว่า การให้ผู้ที่หายป่วยจากโควิด19 เข้ารับวัคซีน 1เข็ม จะสร้างระดับภูมิต้านทานได้เท่ากับคนปกติที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

สรุปคือ ในผู้ที่หายป่วยโควิด19 แล้ว ควรเข้ารับวัคซีนโควิด19 แต่ให้ทิ้งระยะประมาณ 3เดือน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน