สถานการณ์โควิด-19 โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย – 19 มิ.ย. 64

แนวโน้มทั้งประเทศมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และในระบบบริการ - รพ.

Home / โควิด-19 / สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย – 19 มิ.ย. 64

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,667 ราย รวมสะสม 214,449 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และในระบบบริการ – รพ.
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลยังสูงต่อเนื่อง ในขณะที่ในต่างจังหวัดมีเพิ่มขึ้น
 • การพบผู้ป่วยยังคงมีกลุ่มก้อนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีการพบกลุ่มก้อนขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • ประเทศไทยมีการจัดสรรวัคซีนไปแล้วทั้งหม 8.5 ล้านโดส
 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 7.48 ล้านโดส
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 5.43 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 1.81 แสนราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 2.04 ล้านราย

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 4 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 178 ล้านราย
 • กัมพูชา พบเพิ่ม 799 ราย รวมสะสม 41,581 ราย แนวโน้มยังคงสูงและทรงตัว
 • มาเลเซียพบผู้ป่วยเพิ่ม 6,440 ราย รวมสะสม 685,204 ราย แนวโน้มลดลงจากระดับ 7-8 พันราย แต่อยู่ในระดับที่ราว 6 พันราย
 • อินโดนีเซีย พบเพิ่ม 12,990 ราย รวมสะสม 1,963,266 ราย แนวโน้มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ในช่วงเดือน มิ.ย. 64
 • เวียดนามพบเพิ่มอีก 264 ราย รวมสะสม 12,508 ราย แนวโน้มยังคงทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,667 ราย รวมสะสม 214,449 ราย โดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 435 ราย ประชาชนภายนอก 3,200 ราย และมาจากต่างประเทศ 32 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 4,948 ราย รวมหายแล้ว 181,358 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 1609 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก1,343 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 383 ราย

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กรุงเทพยังคงพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 19 ราย (จากทั้งหมด 32 รายในวันนี้)
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ดูแล
 • มี 7รายที่ไม่สามารถระบุประวัติเสี่ยงได้ชัดเจน

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 32 ราย
 • ยังคงพบการผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากกัมพูชาจำนวน 27 ราย
 • และเป็นการหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจำนวน 10 ราย
 • โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการยกระดับความเข้มงวดป้องกันเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบเฉลี่ยราว 250 คน / วัน ส่วนใหญ่มาจากทางฝั่งเมียนมา และ กัมพูชา

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาพบสูงขึ้น
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • จำนวนจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มในวันนี้ 17 จังหวัด (ลดลง)
 • การพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ คลัสเตอร์โรงงาน-ที่พักคนงาน
 • เชียงราย ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในคลัสเตอร์ในตำบลตับเต่า อ.เทิง
 • เพชรบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่อ.เขาย้อย
 • เพชรบูรณ์ เฝ้าระวังคลัสเตอร์ คนขับรถ อบต.ตาลเดี่ยว
 • ชลบุรี ยังคงเป็นคลัสเตอร์เดิม หรือเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์เดิมเป็นส่วนใหญ่ สั่งปิดลานชาวไร่ K3 ตลาดใหม่ชลบุรี

จำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด

X