ธนาคารออมสิน สินเชื่อ mymo สินเชื่อออมสิน

‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาโควิด รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อวงเงินรายละ 1 หมื่นบาท สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

Home / โควิด-19 / ‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาโควิด รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
  • ปล่อยสินเชื่อวงเงินรายละ 1 หมื่นบาท สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

นายวิชัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เผยว่า ตามมติ ครม.ที่อนุมัติมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน รัฐบาลได้มอบให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทํามาตรการที่สามารถดําเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ

  • ผู้ปะกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้ประกอบการรายย่อย
  • ผู้มีรายได้ประจำของภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ)
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ในระยะแรก จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอปพลิเคชัน MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค.64 ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค.64 เป็นต้นไป ในระยะต่อไป จะขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค.64 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo
สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจํานวนวงเงินโครงการ

ทั้งนี้ธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลผ่านแอป MyMO เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo ติดต่อธนาคารที่ Cat Center โทร.1115