GAT/PAT 2564 ตารางสอบ GAT/PAT

GAT/PAT ปี 2564 กำหนดการ รายชื่อ สนามสอบ

คัดลอก URL แล้ว

อัปเดตกำหนดการต่าง ๆ GAT/PAT ปี 2564 วันรับสมัคร วันประกาศเลขที่นั่งสอบ-สถานที่สอบ วันทำการสอบ และวันประกาศผลการสอบ ที่ สนามสอบ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ สนามสอบ ต่างจังหวัด

กำหนดการ GAT/PAT ปี 2564

กำหนดการสำคัญ GAT/PAT ปีการศึกษา2564 โดยสรุป

  • วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2563
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบ | สถานที่สอบ : 4 มกราคม 2564
  • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันประกาศผลการสอบ : วันที่ 23 เมษายน 2564

รายชื่อสนามสอบ และจำนวนที่นั่งในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT/PAT ปี 2564

รายชื่อสนามสอบ และจำนวนที่นั่งในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT/PAT ปี 2564
รายชื่อสนามสอบ และจำนวนที่นั่งในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT/PAT ปี 2564

รายชื่อสนามสอบ และจำนวนที่นั่งในต่างจังหวัด

ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัดในการสอบ GAT/PAT ปี 2564 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี)

  • รายชื่อสนามสอบและจํานวนที่นั่งสอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT/PAT ประจําปี การศึกษา 2564 : คลิกที่นี่
  • ข้อมูลการเปิดอําเภอและจังหวัดในการสอบ GAT/PAT (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี) : คลิกที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ติวเข้ม สาระสำคัญน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ 9 วิชาสามัญ
รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2560 ป.6 ม.3 ม.6
รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

เช็คให้ชัวร์!! ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

เช็คให้ชัวร์!! ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

จากที่ สทศ. รับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมสอบระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการสอบใหม่ เป็นวันที่…

X