Times Higher Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มจธ. ครองอันดับ 1 ในไทยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 4 ปีซ้อน

คัดลอก URL แล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดย Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE World University Ranking 2021 by Subject ตามกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสิ้น 11 กลุ่มสาขาวิชา

THE World University Ranking 2021 by Subject มจธ. ครองอันดับ 1 Engineering 4 ปีซ้อน และอันดับ 1 Physical Sciences

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย สาขาวิชา Engineering and Technology 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน และเป็นอันดับ 501-600 ในโลก

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 2 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มจธ. ติดอันดับโลกใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ

  • Engineering and Technology
  • Physical Sciences
  • Computer Science
  • Life Sciences

และในปีนี้เป็นปีแรกที่กลุ่มสาขาวิชา Physical Sciences มจธ. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในประเทศไทย และอยู่ในอันดับ 501-600 ในโลก

ส่วนของผลการจัดอันดับในกลุ่มสาขาวิชา Computer Science มจธ. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1 ในไทยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทั้งหมดถูกจัดอยู่ในอันดับ 601-800 ในโลก และกลุ่มสาขาวิชา Life Science มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 4 ในไทย อันดับที่ 601-800 ในโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เปิดเผยว่า มจธ. มีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้รับการอ้างอิงสูง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มจธ. จัดการศึกษาที่ “มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้” สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ทุกพื้นที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

เชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปสู่การแก้ปัญหาในการทำงานจริง และการดำรงชีวิตเน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการร่วมกับการทำงานจริง (Work-integrated Learning) การปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ KMUTT Micro-credentials โดยผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของ Residential College ที่ มจธ. ราชบุรี นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดการจัดอันดับสามารถดูได้ที่ http://bit.ly/THE2021bySubject


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

มจธ. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลุยพัฒนา “คลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ” แก้ปัญหาชุด PPE และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยโควิด-19 ขาดสต๊อก ฯ

มจธ. จับมือ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ลุยพัฒนา “คลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะ” แก้ปัญหาชุด PPE และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยโควิด-19 ขาดสต๊อก ฯ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ (Login) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เตรียมพัฒนาคลังเวชภัณฑ์อัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Medical Supplies) เพื่อแก้ปัญหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เช่น ชุด PPE, หน้ากาก N95…

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

17 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 จัดดันอับโดย THE

มหาวิทยาลัยไทย ที่มีคุณภาพด้านการสอนดีที่สุดปี 2021 โดย Times Higher Education หรือ THE ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่คุณภาพด้านการสอนที่ดีที่สุดของโลก

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 ประเภทพลังงานหมุนเวียน

ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง มจธ. ชนะเลิศเวที ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

“แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5” ผลงานนักเรียน วมว. คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ

เด็กไทยเก่ง นักเรียน วมว. ชั้น ม.6 คว้ารางวัลเหรียญทองเวทีนานาชาติ “แบบจำลองการทำนายค่าฝุ่น PM2.5”

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” มจธ. การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก

สุดยอดคนเก่ง! นศ.สถาปัตย์ฯ มจธ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดออกแบบระดับโลก แก้ปัญหาการลำเลียงกระเป๋าเดินทางผ่านสายพานในสนามบิน

มจธ./จุฬาฯ/มข. นำมหาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

มจธ./จุฬาฯ/มข. นำมหาลัยไทยติดอันดับ Time Higher Education Impact Ranking 2020

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 63 Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หรือ Time Higher Education Impact Ranking 2020…

มจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนรอบ มจธ.บางขุนเทียน

มจธ. ผลิตแอลกอฮอล์-แอลกอฮอล์เจล มอบให้ชุมชนรอบ มจธ.บางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคุณผดุง บุญเพ็ชร ผู้แทนจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน (สทภ.บางขุนเทียน) ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์…

A.P. Honda – ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมศึกษาและพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย

A.P. Honda – ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมศึกษาและพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOU กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการสร้างประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเตรียมรองรับความต้องการด้านต่างๆ ต่อไป มร. ชิเกโตะ คิมูระ…

X