ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาล

ค่าเทอม 27 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ในปี 2563

รวบรวมค่าใช้จ่าย ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาลชื่อดัง 2563 ทั้งหมด 27 แห่ง มีทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Home / CAMPUS / ค่าเทอม 27 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ในปี 2563

รวบรวมค่าใช้จ่าย 27 โรงเรียนอนุบาลชื่อดังในไทย ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใครที่กำลังมองหาโรงเรียนให้ลูกน้อย ลองเช็คค่าใช่จ่ายคร่าว ๆ ดูเป็นตัวเลือกกันไว้ก่อนได้นะคะ

ค่าเทอมโรงเรียนอนุบาลชื่อดัง 2563

1.ค่าเทอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

 • ภาคปกติ อนุบาล 1: 22500 (เทอม1) 18500 (เทอม2)
 • ภาค IEP อนุบาล 2 : 61000 (เทอม1) 53000 (เทอม2)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: https://swm.ac.th/

2.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

 • ค่าเทอม 45,0000 บาท
 • ค่าแรกเข้า 9,500 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.maneerut.com

3.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน

 • ค่าเทอม 44000 บาท (เทอมต้น)
 • 38000 บาท (เทอมปลาย)
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/baanwadfunkindergarten

4.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

 • ค่าเทอมภาคปกติ 30,000 บาท
 • ค่าเทอมภาค IEP 36,000 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 3,500 บาท
 • ค่าแรกเข้า 6,000 บาท76
 • หมายเหตุ: ปิดรับสมัครสิ้นเดือนมกราคม 2563
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: https://sudaruk.ac.th/

5.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา

 • ค่าเทอม 47,000 บาท (จ่ายราคาเดียว อ.1-อ.3)
 • ค่าแรกเข้า 8,900 บาท
 • หมายเหตุ: ลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนมกราคม
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/rojjirapa48

6.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

 • ค่าเทอม 55,000 บาท
 • ค่าแรกเข้า 10,000 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 12,000 บาท
 • หมายเหตุ : เปิดรับสมัครตั้งแต่ มกราคม – สิงหาคม 2563
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/Jananan87

7.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

ค่าเทอมภาคปกติ 43,9000 บาท
ค่าเทอม IEP 69,000 บาท
ค่าแรกเข้า 5,000 บาท
หมายเหตุ: เต็มจำนวนแล้วแต่สามารถลงชื่อสำรองได้
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sangsomschool.com

8.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

ค่าเทอม 44,000 บาท
ค่าแรกเข้า 20,000 บาท
ค่าปรับพื้นฐาน 12,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.ppskgschool.ac.th

9.ค่าเทอม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนซ์

 • ค่าเทอม (รายเทอม) 33,096.75 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.shc.ac.th

10.ค่าเทอม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 • ค่าเทอม 39,856.75 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sf.ac.th

11.ค่าเทอม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

 • ค่าเทอม (รายปี) 40,184 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sls.ac.th

12.ค่าเทอม โรงเรียนเลิศหล้า (เกษตร-นวมินทร์)

 • ค่าเทอม 71,800 บาท
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน 25,000 บาท
 • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน,000 – 8,000 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : www.lertlah.com

13.ค่าเทอม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 • ค่าเทอมโปรแกรม Go Genius Program ( GGP) 23,372 บาท
 • ค่าเทอมโปรแกรม IEP 17,972 บาท
 • หมายเหตุ: รับสมัครถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.as.ac.th

14.ค่าเทอม โรงเรียนราชินี

 • ค่าเทอม 19,506.75 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.rajini.ac.th

15.ค่าเทอม โรงเรียนแสงอรุณ

 • ค่าเทอม 6,000 บาท (รายปี)
 • หมายเหตุ: ชำระเป็นรายปีเฉพาะอนุบาล 1
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: http://sar.ac.th/

16.ค่าเทอม โรงเรียนสตรีวรนารถบางเขน

 • ค่าเทอม 14,057 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.svb.ac.th

17.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (ลาดพร้าว)

 • ค่าเทอม 70200 บาท (แบ่งจ่าย 3 ครั้ง)
 • ค่าแรกเข้า 7,200 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: http://chokchai.ac.th/ccs/

18.ค่าเทอม โรงเรียนกอบวิทยา

 • ค่าเทอม 12,940 บาท
 • หมายเหตุ สมัครเรียนมกราคม – มีนาคม 2563 ฟรีค่าแรกเข้า ค่าเรียนพิเศษ รับชุดนักเรียน 3 ชุดฟรี
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.kobvittaya.com

19.ค่าเทอม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา (บางเขน)

 • ค่าเทอม 34,726.75 บาท
 • ค่าแรกเข้า 10,000 บาท
 • ค่าปรับพื้นฐาน 2,500 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.patai.ac.th/wp/

20.ค่าเทอม โรงเรียนอรรถมิตร

21.ค่าเทอม โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

22.ค่าเทอม โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

 • ค่าเทอม 15,000 กว่าบาท
 • หมายเหตุ: เริ่มรับสมัครเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sitabutr.ac.th

23.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (พระราม 5)

 • ค่าเทอม IEP 98000 บาท
 • ค่าเทอมภาคบูรณาการ 72000 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: https://denlaschool.com/main/

24.ค่าเทอม โรงเรียนทับทอง

 • ค่าเทอม 36,000 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 56,100 บาท
 • หมายเหตุ: เปิดรับสมัครจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.tubtong.ac.th/

25.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์

 • ค่าเทอม 23,700 บาท
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: 02-972-0307-8 , 02-552-4816

25.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

 • ค่าเทอม 50,000 กว่าบาท
 • หมายเหตุ: เปิดรับสมัครภายในสิ้นมกราคม
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: https://kukai.ac.th/

26.ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน

 • ค่าเทอมภาคปกติ 39,000 บาท
 • ค่าเทอม IEP 49,900 บาท
 • ค่าเทอมหลักสูตรภาษาจีน 52,500 บาท
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000 บาท
 • หมายเหตุ: ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ 3 ครั้ง
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย

27.ค่าเทอม โรงเรียนรุ่งอรุณ

 • ค่าเทอมภาคปกติ 8,400 บาท
 • ค่าเทอม IEP 70,000 บาท
 • ค่าแรกเข้า 70,000 บาท
 • หมายเหตุ: แจ้งความจำนงผ่านออนไลน์เท่านั้น
 • รายละเอียดเพิ่มเติม: www.roong-aroon.ac.th

ขอบคุณที่มาจาก : amarinbabyandkids