Excel การทำงาน เคล็ดลับการเรียน

12 สูตร Excel ที่ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

วิธีการเขียน สูตร Excel ที่ช่วยหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นเทคนิคการทำงานที่จะช่วยให้เพื่อนๆ ทำงานได้เร็ว และคำนวณตัวเลขเยอะๆ ออกมาได้ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องมาใช้เครื่องคิดเลขกดหาค่าอีก ถ้าจำสูตร Excel ไม่ได้ละก็ วันนี้เราจะมาทบทวนพร้อมๆ กัน

12 สูตร Excel ที่ช่วยให้ทำงานไวขึ้น

สูตรที่ 1 SUM : การหาผลรวม

SUM ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลข SUM(number1, [number2], …) ในวงเล็บ คือช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาผลรวม

ตัวอย่าง =SUM(A2:A10)

สูตรที่ 2 SUMIF การหาผลรวมในช่วงที่กำหนดไว้

SUMIF ใช้ในการหาผลรวมของตัวเลขในช่วงที่กำหนดไว้ SUMIF(range, criteria, [sum_range])

range หมายถึง ช่วงเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria

criteria หมายถึง เงื่อนไขที่ระบุ โดยจะเป็นตัวเลขหรือความข้อความก็ได้

[sum_range] หมายถึง ช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาผลรวมตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้

ตัวอย่าง =SUMIF(B2:B11,B4,C2:C11)

สูตรที่ 3 AVERAGE : การหาค่าเฉลี่ย

ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข AVERAGE(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่าง =AVERAGE(C2:C11)

สูตรที่ 4 MAX/MIN การหาค่าสูงสุด/ต่ำสุด

ใช้ในการหาค่าที่มากที่สุด/น้อยที่สุดของชุดตัวเลข

MAX(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าที่มากที่สุด

MIN(number1, [number2], …) ในวงเล็บคือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่าง =MIN(C2:C11) กับ =MAX(C2:C11)

สูตรที่ 5 COUNT : การนับจำนวนช่อง ที่มีตัวเลขอยู่

ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขบรรจุอยู่ COUNT(value1, [value2], …) ในวงเล็บคือช่วงเซลล์ที่ต้องการจะนับ

ตัวอย่าง  =COUNT(C2:C11)

สูตรที่ 6 VLOOKUP : การหาข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลอีกชุดหนึ่ง

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

lookup_value หมายถึง ช่องเซลล์ที่เราต้องการใส่ข้อมูลลงไป

table_array หมายถึง การเลือกช่วงของข้อมูลจาก column หนึ่ง ถึงอีก column หนึ่ง ที่เราต้องใช้ในการหา

col_index_num หมายถึง การเลือกว่าข้อมูลที่เราจะค้นหาอยู่ใน column ที่เท่าไหร่ของ table_array

range_lookup มี 2 ค่า ได้แก่

TRUE หมายถึง ข้อมูลที่ใส่ลงไปใน lookup_value มีการเรียงจากน้อยไปมาก เช่น 0 , 1 , 2 ,3

FALSE : ข้อมูลที่เราจะใส่ลงไปใน lookup_value ไม่ได้เรียงกัน ว่าจะน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

ตัวอย่าง  =VLOOKUP(C13,B2:C11,2,FALSE)

สูตรที่ 7 TODAY การใส่วันที่ปัจจุบัน

TODAY ()

() หมายถึง แค่กด Enter ก็จะแสดงลำดับของวันที่ปัจจุบันตามที่ตั้งค่าไว้ใน Control Panel

ตัวอย่าง= TODAY () กด Enter

สูตรที่ 8 BAHTTEXT การเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร

BAHTTEXT (number) เลขในวงเล็บคือ เซลล์ที่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร

ตัวอย่าง =BAHTTEXT(C13) จะได้ค่าจำนวนเงินเป็นตัวอักษร

สูตรที่ 9 DATE การใส่วันที่ที่ต้องการ

DATE (year, month, day)

year, month, day หมายถึง การใส่ ปี เดือน และวันที่ต้องการ โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่ตั้งค่าใน Control Panel

ตัวอย่าง =DATE(2019,6,19)

สูตรที่ 10 UPPER/LOWER

คือ การเปลี่ยนข้อความภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

UPPER(text) / LOWER(text)

text หมายถึง ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

ตัวอย่าง =UPPER(B2) หรือ =LOWER(B2)

สูตรที่ 11 IF การทดสอบเงื่อไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ

IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

logical_test หมายถึง เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ

value_if_true หมายถึง ค่าที่จะแสดงถ้าเงื่อนไขเป็นจริง

value_if_false หมายถึง ค่าที่จะแสดงถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ

ตัวอย่าง =IF(C2<D2, “กำไร”, “ขาดทุน”)

สูตรที่ 12 CONCATENATE การเชื่อมคำ

CONCATENATE(text1, [text2],…) ในวงเล็บคือ คำที่ต้องการนำมาเชื่อมกัน

ตัวอย่าง =CONCATENATE(B2,C2)

ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงบางส่วนของ วิธีการเขียนสูตรใน Excel หวังว่าจะช่วยให้เพื่อน ๆ ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

15 เว็บไซต์เขียน Mind Map ที่ง่ายและเจ๋ง ตัวช่วยให้งานโดดเด่นสวยงาม

15 เว็บไซต์เขียน Mind Map ที่ง่ายและเจ๋ง ตัวช่วยให้งานโดดเด่นสวยงาม

Mind Map คือ เครื่องมือที่ช่วยจดบันทึกที่สร้างสรรค์ ช่วยจัดการระบบความคิด ให้มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบ ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นแผนภาพ

เผยตลาดแรงงานครึ่งปีแรก โควิด-19 กระทบนักศึกษาจบใหม่ “ท่องเที่ยว-โรงแรม-การบิน” เตะฝุ่น

เผยตลาดแรงงานครึ่งปีแรก โควิด-19 กระทบนักศึกษาจบใหม่ “ท่องเที่ยว-โรงแรม-การบิน” เตะฝุ่น

โควิด-19 กระทบการจ้างงาน นักศึกษาจบใหม่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม หรือการบิน ได้รับผลกระทบโดยตรง

5 เคล็ดลับ การสื่อสารในภาวะวิกฤต รับมือโควิดรอบใหม่

5 เคล็ดลับ การสื่อสารในภาวะวิกฤต รับมือโควิดรอบใหม่

หัวใจสำคัญของ การสื่อสารในภาวะวิกฤต สำหรับรับมือโควิดรอบใหม่ ครั้งนี้มีแนวโน้มที่รุนแรงและระบาดอย่างรวดเร็วมากกว่ารอบ 1-2 ที่ผ่านมา

10 เทคนิคเรียนเก่ง จากครูเบล  อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ

10 เทคนิคเรียนเก่ง จากครูเบล อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ

แบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 10 เทคนิคเรียนเก่ง จากครูเบล อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ

คีย์ลัดโปรแกรม Excel – 39 ทริคที่จะทำให้การใช้ Excel เป็นเรื่องง่าย

คีย์ลัดโปรแกรม Excel – 39 ทริคที่จะทำให้การใช้ Excel เป็นเรื่องง่าย

คีย์ลัดโปรแกรม Excel รวมทริคทางลัดการใช้โปรแกรม Excel ที่จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น จะมีอะไรบ้างไปอ่านทริคทั้ง 39 ข้อกันได้เลย

เผยผลสำรวจ การทำงานในยุค Post COVID-19 Pandemic นักศึกษาจบใหม่หวั่นตกงาน อยากได้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดี 83.6%

เผยผลสำรวจ การทำงานในยุค Post COVID-19 Pandemic นักศึกษาจบใหม่หวั่นตกงาน อยากได้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดี 83.6%

ผลสำรวจจาก จ๊อบไทย (JobThai) การทำงานในยุค Post COVID-19 Pandemic ส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานในหลายด้าน ทั้งความต้องการแรงงาน ตลอดจนรูปแบบการทำงาน

พร้อมมั้ย? 8 เคล็ดลับ จัดระเบียบชีวิต ตั้งแต่ต้นเทอม จะได้สอบผ่านฉลุย

พร้อมมั้ย? 8 เคล็ดลับ จัดระเบียบชีวิต ตั้งแต่ต้นเทอม จะได้สอบผ่านฉลุย

จัดระเบียบชีวิต ตั้งแต่ต้นเทอม ไม่ยากอย่างที่คิด (ถึงปลายภาคจะสอบไม่ได้ 4.00 ก็ไม่เป็นไร เรียนผ่านไปได้ก็โอเคแล้ว)

“ญดา นริลญา” เผยเคล็ดลับเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพ

“ญดา นริลญา” เผยเคล็ดลับเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพ

นักแสดงสาวคนเก่ง ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร จาก ช่อง MONO29 ตื่นเต้นกับการเปิดเทอม แนะนำวัยรุ่นต้องปรับตัวกับการเรียนออนไลน์

10 วิธีเด็ดสำหรับวัยมัธยม ฝึกฝนตัวเองอย่างไร ให้ได้เกรดดีขึ้น

10 วิธีเด็ดสำหรับวัยมัธยม ฝึกฝนตัวเองอย่างไร ให้ได้เกรดดีขึ้น

น้องๆ หลายคนยังแบ่งเวลากันไม่ค่อยเป็น ทำให้ช่วงใกล้สอบจะเจอปัญหาเดิมๆ คือทำคะแนนสอบไม่ดี เพราะอ่านหนังสือไม่ทัน ในขณะที่เพื่อนบางคนเขาสามารถทำคะแนนออกมาได้ดี ทั้งๆ ทีเรามี 24 ชั่วโมงใน 1 วันเท่ากัน แต่ก็ไม่ต้องน้อยใจไป วันนี้ทีนเอ็มไทยมีวิธีการแบ่งเวลาฝึกฝนตัวเอง ซึ่งสำคัญมากสำหรับวัยมัธยม…