ภาษาไทย อักษรควบกล้ำ

อักษรควบกล้ำ คือ? อักษรควบกล้ำแท้-ไม่แท้ สังเกตอย่างไร?

คัดลอก URL แล้ว

เรื่องน่ารู้วิชาภาษาไทย สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เกี่ยวกับหลักภาษาไทยที่เราควรรู้และใช้ให้ถูกต้อง  อักษรควบกล้ำ คืออะไร? และอักษรควบกล้ำแท้หรือไม่แท้นั้นมีวิธีสังเกตอย่างไร พร้อมเทคนิคการจำไว้สำหรับทำการบ้านหรือข้อสอบ

อักษรควบกล้ำ คือ?

อักษรควบกล้ำ คือ พยัญชนะต้น ๒ ตัวประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

อักษรควบกล้ำแท้-ไม่แท้ สังเกตอย่างไร?

โดยอักษรควบกล้ำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. อักษรควบกล้ำแท้

เป็นอักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะ 2 ตัวที่มี ร ล ว ประสมอยู่ด้วย ประสมแล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันสองตัว เช่น เปลี่ยน แปลง ครบ ครัน ปรับปรุง ขรุขระ ครอบครัว ตรากตรำ ปรับปรุง พร้อมเพรียง กลมเกลียว กว้างขวาง ขวักไขว่ เคว้งคว้าง พลาดพลั้ง ผลีผลามควาย ความ กล้วย เป็นต้น

อักษรควบกล้ำแท้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1.1 อักษรควบไทยแท้ คือ อักษรควบกล้ำแท้ ที่ปรากฎมาแต่เดิมในระบบเสียงภาษาไทย มี 11 เสียง ดังนี้

กร   คร   ปร   พร   ตร

กล   คล   ปล   พล   

กว   คว

วิธีท่อง คือ “ก่อนค่ำไปพบเตี่ย”

วิธีจำ คือ ให้เขียน “ก ค ป พ ต” จากนั้น นำ “ร ล ว” ไปเรียงในแถวแนวตั้ง สังเกตว่า ก และ ค จะมี 3 เสียง, ป และ พ จะมี 2 เสียง, ส่วน ต จะมี 1 เสียง

1.2 อักษรควบภาษาต่างประเทศ คือ อักษรควบกล้ำแท้ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาสันสกฤต เป็นต้น ซึ่งมี 6 เสียง ดังนี้

บร = บรั่นดี บรอนซ์ บราวน์

บล = บลู เบลอ บล็อก

ดร = ดรีม ดราฟต์

ฟร = ฟรี

ฟล = ฟลุต ฟลูออรีน

ทร = แทรกเตอร์

2. อักษรควบกล้ำไม่แท้

คือ พยัญชนะที่มีตัว ร ควบอยู่ แต่ออกเสียงเหมือนพยัญชนะเดี่ยว จะออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

2.1 ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้า (รูป ร ออกเสียง ร) เช่น จริง ศรัทธา เสริม สร้าง เศร้า เป็นต้น

2.2 ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง 2 รูปเป็นพยัญชนะต้นตัวอื่น (รูป ทร ออกเสียง ซ) เช่น

ทรัพย์ อ่านว่า ซับ

ทรง อ่านว่า ซง

ทราย อ่านว่า ซาย

ทราบ อ่านว่า ซาบ

ทรุด อ่านว่า ซุด เป็นต้น

เรียนรู้หลักภาษาไทยแล้ว ลองมาฝึกทำข้อสอบ วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน >>> วิชาภาษาไทย


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง สังเกตดีๆ ออกเสียง มอม้า แทบจะเหมือนกันทั่วโลกเลย

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

หลักภาษาไทย ไตรยางค์ หรือ อักษรสามหมู่ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เราควรรู้และใช้ให้ถูกต้อง วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

ทบทวนความจำกันหน่อย อุปมา อุปไมย คืออะไร? พอจะจำกันได้ไหม และแยกออกหรือไม่ ระหว่างคำไหนคืออุปมา คำไหนคืออุปไมย

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร รวมชื่ออำเภออ่านยาก

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ ในการบ้านส่งอาจารย์ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

เรื่องน่ารู้ อักษรย่อ หรือ คำย่อ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทน "คำเต็ม" โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ และใส่จุดหรือไม่ใส่จุด เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ย

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ขอรวมรวมผลงาน 15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

มาเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง "คำเป็น คำตาย" จำกันได้ไหมคะว่า คำเป็น คำตาย หมายถึงอะไร และสังเกต อย่างไรถึงรู้ว่า อันนี้คำเป็น อันนี้คำตาย

X