การศึกษา ประเทศสวีเดน ฝึกภาษา ฝึกภาษาสวีดิช ฝึกภาษาสวีเดน ภาษาน่ารู้ ภาษาสวีดิช ภาษาสวีเดน เรียนภาษาสวีดิช เรียนภาษาสวีเดน แนะนำตัวเบื้องต้น แนะนําตัวภาษาสวีดิช แนะนําตัวภาษาสวีเดน

วิธีแนะนำตัวพื้นฐาน ภาษาสวีดิช ของประเทศสวีเดน

ภาษาน่ารู้ นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีภาษาที่น่าสนใจอย่าง ภาษาสวีดิช หรือ ภาษาสวีเดน ซึ่งเป็นภาษาที่ยากกว่าภาษาอังกฤษแน่นอน วันนี้ลองมาเรียนรู้วิธีแนะนําตัวภาษาสวีดิช ในห้องเรียน การทักทายเบื้องต้น การออกเสียง a-z และการนับเลข ฯลฯ กัน…

Home / CAMPUS / วิธีแนะนำตัวพื้นฐาน ภาษาสวีดิช ของประเทศสวีเดน

ภาษาน่ารู้ นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีภาษาที่น่าสนใจอย่าง ภาษาสวีดิช หรือ ภาษาสวีเดน ซึ่งเป็นภาษาที่ยากกว่าภาษาอังกฤษแน่นอน วันนี้ลองมาเรียนรู้วิธีแนะนําตัวภาษาสวีดิช ในห้องเรียน การทักทายเบื้องต้น การออกเสียง a-z และการนับเลข ฯลฯ กัน

วิธีแนะนำตัวพื้นฐาน ภาษาสวีดิช
ของประเทศสวีเดน

เกร็ดน่ารู้

ประเทศสวีเดน : ในภาษาอังกฤษ เรียก Sweden (สวีเดน)

: ในภาษาสวีดิช  เรียก  Sverige (สเวีย – เรีย)

ภาษา สวีดิช    : ในภาษาอังกฤษ เรียก Swedish ( สวีดิช)

: ในภาษาสวีดิช  เรียก Svenska (สเวน – สกะ)

 

ประโยคแนะนําตัวภาษาสวีดิช ในห้องเรียน

การแนะนำตัว

Jag heter……… (ยอค เฮเตอ) ฉันชื่อ……….

Jag kommer ifrån……….(ยอค คอมเมอเร่อ อี-ฟร้อน) ฉันมาจาก(ประเทศ)…………..

Jag talar ……och……….(ยอค ทอลาเร่อ โอก) ฉันพูด ( ภาษา)……และ….

Jag bor i ….. (ยอค บู๋เรอ อี) ฉันอาศัยอยู่ที่………….

Jag är …………….år (gammal) (ยอค แอ๋เร่อ โอ๋เร่อ กามมาล) ฉันมีอายุ…………. ปี

ประโยคคำถาม เบื้องต้น

Vad heter du? (วอด เฮเตเร่อ ดู๋) คุณชื่ออะไร

Var kommer du ifrån? (วอเร่อ คอมเมอเร่อ ดู๋ อี-ฟร้อน) คุณมาจากไหน

Var bor du? (วอเร่อ บู๋เร่อ ดู๋) คุณอยู่ที่ไหน

Vilket språk talar du? (วิลเกท สโปรค ทอล่าเร่อ ดู๋) คุณพูดภาษาอะไร

Hur gammal är du? (ฮูเร่อ กามมาล แอเร่อ ดู๋) คุณอายุเท่าไร

คำศัพท์เบื้องต้นที่ใช้ประจำ

Jag (ยอค/ย๊อ) = ฉัน

Du (ดู๊) = คุณ

Hej (เฮ้) = สวัสดี

Hej då (เฮ้ โด) = ลาก่อน

Vi ses! (วี เซี้ยส ) = เจอกันใหม่

Ha det så bra! (ฮอ เดท โซ บร้อ) = ดูแลตัวเอง

Trevlig helg! (ทเรพ-ริง เฮง) = มีความสุขกับวันหยุด

Det samma! (เดท ซอมม่า) = เช่นเดียวกัน

Trevligt att träffas! (ทเรพ-ลิท อัท ทเรฟฟัส) = ยินดีที่ได้รู้จัก

Välkommen! (แวล คอมเมน) = ยินดีต้อนรับ

Ja (ย๊า/ย๊อ) = ใช่

Nej (น๊าย / เน๊) = ไม่

Varsågod (วอเร่อ โซ กู๊ด) = ของคุณ 

Tack (แท็ก/ทัก ) = ขอบคุณ 

Tack så mycket (แท็ก โซ มุคเกท) = ขอบคุณมาก

Bra (บร้อ) = ดี 

Ursäkta (อุรแซคทะ) = ขอโทษ 

Förlåt (ฟอเร่อโลท) = ขอโทษ 

God morgon (กูด มอเร่อกอน ) = สวัสดีตอนเช้า

God kväll (กูด คเแวลล) = สวัสดีตอนเย็น

God natt (กูด นัท) = สวัสดีตอนกลางคืน

Sov gott (โซเว่อ โกท) = นอนหลับสบาย

Jag älskar dig. (ย๊อค แอลสเกร่อ เด ) = ฉันรักคุณ 

Jag saknar dig. (ย๊อค ซอคนาเร่อ เด) = ฉันคิดถึงคุณ

วิธีออกเสียงวัน ในหนึ่งสัปดาห์

Måndag (โมน ดะ) = วันจันทร์

Tisdag (ทีส ดะ) = วันอังคาร

Onsdag (อุน ส ดะ) = วันพุธ

Torsdag (โถส ดะ) = วันพฤหัส

Fredag (ฟเร ดะ) = วันศุกร์

lördag (โล้เร่อ ดะ) = วันเสาร์

Söndag (โซ้น ดะ) = วันอาทิตย์

Idag (อีดอก) = วันนี้

บางคนออกเสียง dag เป็น “ดะ” หรือ “ดอก” ใช้ได้ทั้งสองอย่าง

วิธีออกเสียงเดือนทั้ง 12

Januari (ยอน อู อา รี) = มกราคม

Fabruari (ฟอ บรู อ รี) = กุมภาพันธุ์

Mars (มาเร่อ ส) = มีนาคม

April (ออ พ ริล) = เมษายน

Maj (มาย) = พฤษภาคม

Juni (ยูนิ) = มิถุนายน

Juli (ยูลิ) = กรกฎาคม

Augusti (อูกุสทิ) = สิงหาคม

September (เซบเทมเบเร่อ) = กันยายน

Oktober (โอคโทเบอเร่อ) = ตุลาคม

November (โนเวมเบเร่อ) = พฤศจิกายน

December (ดีเซมเบเร่อ) = ธันวาคม

วิธีออกเสียงเลข

0 = Noll (นอลล์)

1 = Ett (เอ็ท)

2 = Två (ทโว)

3 = Tre (เทรีย)

4 = Fyra (ฟี่ร่ะ)

5 = Fem (เฟ็ม)

6 = Sex (เซ็คส์)

7 = Sju (ควู)

8 = Åtta (อตต้า)

9 = Nio (นียุ)

10 = Tio (ทียุ)

11 = Elva (เอ็ลวา)

12 = Tolv (โทล หวึ)

13 = Tretton (เทร็ทตอน)

14 = Fjorton (ฟิวตอน)

15 = Femton (เฟ็มตอน)

16 = Sexton (เซ็คส์ตอน)

17 = Sjutton (ควุทตอน)

18 = Arton (ออร์ตอน)

19 = Nitton (นิทตอน)

20 = Tjugo (ชู่โก่ะ)

21 = Tjugoett (ชู่โก่ะ เอ็ท)

22 = Tjugotvå (ชู่โก่ะ ทโว)

….

30 = Trettio (เทร็ทตี้)

40 = Fyrtio (เฟอทตี้)

50 = Femtio (เฟ็มตี้)

60 = Sextio (เซ็คตี้)

70 = Sjuttio (ควุตตี้)

80 = Åttio (อตตี้)

90 = Nittio (นิทตี้)

100 = Hundra (ฮุนดร่ะ)

101 =Hundraett (ฮุนดร่ะ เอ็ท)

150 = Hundrafemtio (ฮุนดร่ะ เฟ็มตี้)

155 = Hundrafemtiofem (ฮุนดร่ะ เฟมตี้ เฟม)

200 = Tvåhundra (ทโว ฮุนดร่ะ)

1,000 = Tusen (ทูเซ็น)

1,000,000 = Miljon (มิลยูน)

วิธีออกเสียง A-Z ภาษาสวีดิช

A a (ออ)

B b (เบย์)

C c (เซย์)

D d (เดย์)

E e (เอ)

F f (เอฟ)

G g (เกย์)

H h (โฮว)

I i (อี)

J j (ยี)

K k (โคว)

L l (เอล)

M m (เอ็ม)

N n (เอ็น)

O o (อู)

P p (เพ)

Q q (คู)

R r (แอหรึ)

S s (เอส)

T t (เท)

U u (อุ๋)

V v (เว)

W w (ดุบเบิ้ลเวีย)

X x (เอ็กซึ)

Y y (อีเย่อ)

Z z (แซตตะ)

ตัวอักษรของภาษา Swedish เหมือนกับภาษาอังกฤษ แต่จะเพิ่มมา 3 ตัว คือ

Å å (โอว)

Ä ä (แอ)

Ö ö (เออ)

X