Teacher’s Day คำขวัญ คำขวัญนายก คำขวัญวันครู คำขวัญวันครู 2563 นายกรัฐมนตรี วันครูแห่งชาติ วันครูแห่งชาติ ตรงกับ

คำขวัญวันครู 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์

วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500…

Home / CAMPUS / คำขวัญวันครู 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์

วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อปี 2522 แรกๆ เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด และจากนายกรัฐมนตรี

ความหมายของคำว่า “ครู”

คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน

คำขวัญวันครู 2563
ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์

โดยในปี 2563 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

ย้อนดู คำขวัญวันครู ของปีที่ผ่านๆ มากัน

คำขวัญวันครูโดย  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  • พ.ศ. 2559 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • พ.ศ. 2560 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

  • พ.ศ. 2561 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

  • พ.ศ. 2562 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

ที่มาข้อมูลและภาพจาก moe360.blog