ฝุ่นละออง PM2.5 โรงเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรียนหยุดเรียน ไข้หวัด

รายชื่อ โรงเรียนประกาศหยุดเรียน จากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และไข้หวัด

แจ้งถึงน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองนะคะ เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ทำให้บางพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง รวมไปถึงเด็กบางโรงเรียนป่วยเป็นไข้หวัดกันมาก จึงมีการประกาศหยุดเรียน วันนี้ทีนเอ็มไทยได้ลิสต์รายชื่อโรงเรียนที่ ประกาศหยุดเรียน ในวันพุธที่ 23 มกราคม – วันศุกร์ที่…

Home / CAMPUS / รายชื่อ โรงเรียนประกาศหยุดเรียน จากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และไข้หวัด

แจ้งถึงน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองนะคะ เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ทำให้บางพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่สีแดง รวมไปถึงเด็กบางโรงเรียนป่วยเป็นไข้หวัดกันมาก จึงมีการประกาศหยุดเรียน วันนี้ทีนเอ็มไทยได้ลิสต์รายชื่อโรงเรียนที่ ประกาศหยุดเรียน ในวันพุธที่ 23 มกราคม – วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นี้ ดังนี้

รายชื่อ โรงเรียนประกาศหยุดเรียน

1. โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school ตั้งอยู่ที่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้น

โดยทางโรงเรียนให้เหตุผลว่า เนื่องจากทางโรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่ง

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุกคนเป็นที่ตั้ง ได้ข้อสรุปว่าปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกช่วงอายุ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะ “ปิดการเรียนการสอน” ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา วันพุธที่ ๒๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษในช่วงนี้ และงดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ เป็นการลดการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก

 

นอกจากนี้หนังสือของทางโรงเรียนรุ่งอรุณยังระบุอีกว่า การให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเนื่องจาก

1. ขนาดสรีระของเด็กไม่เหมาะสมกับหน้ากากอนามัย

2. เด็กไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจำกัดกิจกรรมไว้แต่ในห้องเรียน ทำให้เด็กเกิดความเครียด

ที่มาข้อมูลจาก โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school

 

2. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนป่วยเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับชั้น จึงขอประกาศงดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  ตั้งแต่วันที่ 23-25 มกราคม 2562 เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ทำความสะอาดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยจะเปิดเรียนตามปกติวันที่ 28 มกราคม

 

ที่มาข้อมูลและภาพ SatitChula, satitchula.org

 

ทั้งนี้ หากมีรายชื่อโรงเรียนที่มีการประกาศหยุดเพิ่มเติม จะอัพเดทให้ทราบเรื่อยๆ นะคะ

X