ข้อสอบ ข้อสอบ O-NET ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบเก่า ข้อสอบเก่า O-NET ข้อสอบเก่าโอเน็ต ข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบโอเน็ต59 ข้อสอบโอเน็ตป.6 ข้อสอบโอเน็ตม.3 ข้อสอบโอเน็ตม.6

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6

ทบทวนข้อสอบเก่า รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6 มาฝากกัน ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559…

Home / CAMPUS / รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6

ทบทวนข้อสอบเก่า รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6 มาฝากกัน ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6

O-NET
O-NET

โดยข้อสอบทั้งหมดพร้อมเฉลย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถคลิกเข้าไปดูตรงคำว่า “ทำข้อสอบ” ของแต่ละรายวิชาได้เลยค่ะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง