คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ ณ ณ เณร ณอ เณร ภาษาไทย เกร็ดความรู้ เรื่องน่ารู้

คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ มีอะไรบ้าง?

“ณ” เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 19 ของอักษรไทย จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ อ่านออกเสียงว่า “ณอ เณร” และอักษร ณ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง พยัญชนะสะกด ให้เสียงในมาตรากนหรือแม่กน…

Home / CAMPUS / คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ มีอะไรบ้าง?

“ณ” เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 19 ของอักษรไทย จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ อ่านออกเสียงว่า “ณอ เณร” และอักษร ณ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง พยัญชนะสะกด ให้เสียงในมาตรากนหรือแม่กน เช่น คุณ บัณฑิต

คำที่ขึ้นต้นด้วย ณ มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันมีคำที่ขึ้นต้นด้วย อยู่น้อยคำ โดยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ดังนี้

(นะ) หมายถึง ใน, ที่, เป็นคำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่าตรงนั้นตรงนี้

ณรงค์ (ตัดมาจาก รณรงค์) หมายถึง ต่อสู้ชิงชัย, การรบ, การต่อสู้

เณร หมายถึง สามเณร

เณรหน้าไฟ หมายถึง กุลบุตรที่บวชเป็นสามเณรเนื่องในพิธีเผาศพ

เณรหางนาค หมายถึง กุลบุตรที่บวชเป็นสามเณรต่อท้ายพิธีบวรพระ

นอกเหนือจากนั้นใช้ประกอบกับคำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต

การใช้ ณ นำหน้าสถานที่ ต้องใช้อย่างไร

การใช้ ณ จะต้องตามด้วยชื่อสถาน เช่น ณ อาคารเอนกประสงค์, ณ ที่นั้น, ณ ห้องประชุม เป็นต้น ไม่มีการใช้จุดหลัง ณ เณร เพียงแค่เว้นวรรคห่างเท่านั้น ก่อนจะเติมสถานที่

ถ้าใช้ ณ หน้านามสกุล หมายถึง?

นอกจากนี้ ถ้าใช้ ณ หน้านามสกุล จะหมายความว่า “แห่ง” เช่น ณ อยุธยา, ณ เชียงใหม่, ณ นคร เป็นต้น