9 วิชาสามัญ dek 62 ตารางสอบ ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาสามัญ 9 วิชา สอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

เช็คตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

มาเช็คตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบในวันที่ 16 – 17 มีนาคม…

Home / CAMPUS / เช็คตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

มาเช็คตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบในวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 นี้แล้ว และจะประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ถ้าน้องๆ ฟิตสมองอ่านหนังสือกันพร้อมแล้ว ก็อย่าลืมมาเช็คตารางสอบ วัน เวลาให้ถูกต้องกัน ดังนี้

เช็คตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

เวลาสอบ  08.30 – 10.00 น. รหัสวิชา 69  วิชาชีววิทยา

เวลาสอบ 11.00 – 12.30 น.  รหัสวิชา 49 วิชาภาษาไทยฟิสิกส์ , รหัสวิชา 99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลาสอบ 13.30 – 15.00 น.  รหัสวิชา 09  วิชาภาษาไทย

เวลาสอบ 15.30 – 17.o0 น.  รหัสวิชา 19  วิชาสังคมศึกษา

 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

เวลาสอบ  08.30 – 10.00 น. รหัสวิชา 39  วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เพิ่มเติม + พื้นฐาน) , รหัสวิชา 89 วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

เวลาสอบ 11.00 – 12.30 น.  รหัสวิชา 29 วิชาภาษาอังกฤษ

เวลาสอบ 13.30 – 15.00 น.  รหัสวิชา 59  วิชาเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ niets.or.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง