python การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาไพทอน ภาษาไพทอน คือ วิทยาการคำนวณ หนังสือเรียน หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ เขียนโปรแกรม

ภาษาไพทอน (Python) คืออะไร? ภาษาที่สอนในหนังสือวิทยาการคำนวณ ม.1

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้จัก ภาษาไพทอน (Python) ว่าคือวิชาอะไร? สอนเกี่ยวกับอะไร? วันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาอธิบายให้ทราบกัน ภาษาไพทอนนี้ มีอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ด้วยนะคะ ซึ่งเหมาะสมกับยุคดิจิตัลในปัจจุบันจริงๆ    ภาษาไพทอน…

Home / CAMPUS / ภาษาไพทอน (Python) คืออะไร? ภาษาที่สอนในหนังสือวิทยาการคำนวณ ม.1

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้จัก ภาษาไพทอน (Python) ว่าคือวิชาอะไร? สอนเกี่ยวกับอะไร? วันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาอธิบายให้ทราบกัน ภาษาไพทอนนี้ มีอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ด้วยนะคะ ซึ่งเหมาะสมกับยุคดิจิตัลในปัจจุบันจริงๆ

   ภาษาไพทอน คืออะไร?

ภาษาไพทอน คือ ภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาสคริปต์ ที่สร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ในพ.ศ. 2533 ปัจจุบันดูแลโดย มูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน ซึ่งมีโครงสร้างคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สามารถทดสอบการทำงานตามคำสั่งและตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทันที และสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในการทำงานจริงในอนาคตได้ นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ก็ใช้ภาษาไพทอนในการสอนเขียนโปรแกรมด้วย

หน้าตาหนังสือวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท.

สำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมขั้นเริ่มต้น จะใช้การฝึกเขียนโปรแกรมกับเต่าไพทอน  โดยจะใช้เต่าในการลากเส้นหรือวาดรูป  แต่เมื่อเด็กเริ่มเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนจนชำนาญแล้ว ก็จะนำไปสู่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป

 

ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เขียนเป็นภาษาไพทอนในคอมพิวเตอร์) คือ

[python]
import turtle

t = turtle.Turtle() # สร้างพื้นที่สำหรับเล่น turtles
t.shape(“turtle”) # ใส่ตัวละครเต่า turtle ลงไป
t.pensize(3) # กำหนดขนาด 90 พิกเซล

for c in [‘red’, ‘green’, ‘yellow’, ‘blue’]: # ลูปค่าตัวแปร c ตามสี
t.color(c) # กำหนดสีตามค่าที่ลูปได้จากตัวแปร c
t.forward(90) # ลากเส้นตรงไปข้างหน้า 90 พิกเซล
t.left(90) # หันไปทางขวา ทำมุม 90 องศาจากมุมเดิม

turtle.mainloop() # ลูปค้างหน้าจอไว้
[/python]

สรุปคำสั่ง

turtle.Turtle() เป็นคำสั่งสำหรับดึงคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวาดรูปมาทำงาน มักใช้ตัวแปรแทนคำสั่งนี้

turtle.forward() ลากเส้นตรงไปข้างหน้ามีหน่วยเป็นพิกเซล

turtle.left() หันไปทางขวา ทำมุมตามองศาที่กำหนดจากมุมเดิม

turtle.right() หันไปทางซ้าย ทำมุมตามองศาที่กำหนดจากมุมเดิม

turtle.color() เป็นคำสั่งกำหนดสีให้กับเส้น (ชื่อสีในภาษาอังกฤษ)

turtle.mainloop() เป็นคำสั่งลูปค้างหน้าจอไว้สำหรับรอวาดรูปต่อ

โดยการเรียนภาษาไพทอน จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

ที่มาภาพจาก สสวท., chulabook.com, python3.wannaphong.com