Onet ONET ม.3 ข้อสอบ ข้อสอบ ONET ข้อสอบโอเน็ต โอเน็ต โอเน็ต ม.3

ส่องข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม. 3 ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล

คัดลอก URL แล้ว
หลังจากทาง สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และประกาศผลสอบพร้อมนำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET มาเผยแพร่ครบทุกระดับชั้นแล้ว วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำข้อสอบ O-NET ม. 3 ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล มาดูกันว่าจะมีโจทย์คำถามอะไรบ้าง

ส่องข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม. 3
ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล


วิชาภาษาไทย

ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้

 • กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข้าศึก แต่นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่ากำแพงเมืองจีนนั้นไม่สามารถป้องกันข้าศึกได้ เพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้ง เช่น กองทัพแมนจูสามารถยกพลข้ามกำแพงมาพิชิตแผ่นดินจีนได้ส่วนหนึ่ง นอกจากกำแพงเมืองจีนจะไม่สามารถป้องกันข้าศึกทางบกได้แล้ว เมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเล ก็ยังสามารถกดดันให้จีนยอมจำนนได้สำเร็จในศตวรรษที่ 19
 1. ความล้มเหลวของกำแพงเมืองจีน
 2. มูลเหตุของการสร้างกำแพงเมืองจีน
 3. กองทัพแมนจูผู้พิชิตกำแพงเมืองจีน
 4. กำแพงเมืองจีนกับการป้องกันข้าศึกทางน้ำ

เฉลย : ข้อ 1

ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

 • เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง ปัจจุบันมีความต้องการพืชผักปลอดสารพิษในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ทำให้เกษตรกรรม ทางเลือกเป็นแนวทางที่เกษตรน่าจะอยู่รอดได้
 1. สารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคน
 2. เกษตรกรรมทางเลือกช่วยให้เกษตรกรอยู่รอด
 3. พืชผักปลอดสารพิษเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพและคนทั่วไป
 4. เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมี

เฉลย : ข้อ 4

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้

การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่ง คนที่มีความเครียดเป็นประจำ ควรหาน้ำมันหอมระเหยติดตัวไว้ เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็ให้หยิบขึ้นมาสูดดมโดยหายใจลึกๆ เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน และกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลาย

 1. น้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มออกซิเจน
 2. การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียด
 3. น้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดความเครียด
 4. คนที่เครียดควรพกน้ำมันหอมระเหยติดตัว

เฉลย : ข้อ 1

วิชาวิทยาศาสตร์

พิจารณาการเบรกอย่างกะทันหันของรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งล้อจะไถลบนพื้นและไม่หมุน โดยเปรียบเทียบขณะแล่นบนถนนเดียวกัน อัตราเร็วก่อนเบรกเท่ากัน แรงในการเบรกเท่ากัน แต่สภาพของพื้นถนนต่างกัน คือ พื้นแห้งและพื้นเปียก

จากข้อมูล การเบรกบนพื้นถนนแบบใด ที่รถจะไถลได้ระยะทางสั้นกว่า และแรงเสียดทาน ระหว่างล้อกับพื้นถนนที่เกิดขึ้นขณะเบรกเป็นแรงเสียดทานประเภทใด

 1. สภาพของพื้นถนน พื้นแห้ง แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานจลน์
 2. สภาพของพื้นถนน พื้นแห้ง แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานสถิต
 3. สภาพของพื้นถนน พื้นเปียก แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานจลน์
 4. สภาพของพื้นถนน พื้นเปียก แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานสถิต

เฉลย : ข้อ 1

ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลงปริมาณมากในการเพาะปลูกเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีและทำให้ดินเสื่อมสภาพ แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะเลิกใช้สารเคมีและปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดินและในระบบนิเวศต่อไป

หากต้องการหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดสารเคมีที่ตกค้างในดินสู่สิ่งมีชีวิตอื่น ชาวบ้านควรเลือกปลูกพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

 1. การปลูกข้าวเพื่อส่งออก
 2. การปลูกมันเทศเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
 3. การปลูกมันสำปะหลัง เพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. การปลูกข้าวโพด เพื่อผลิตแป้งข้าวโพดสำเร็จรูป

เฉลย : ข้อ 1

วิชาคณิตศาสตร์

ขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละ 8 บาท และขนมปังไส้ครีมราคาชิ้นละ 12 บาท นิดซื้อขนมปังสองชนิดนี้ โดยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีม 2 ชิ้น และนิดจ่ายเงินค่าขนมปังทั้งหมด 296 บาท

 • นิดซื้อขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้น
 1. 14 ชิ้น
 2. 15 ชิ้น
 3. 16 ชิ้น
 4. 17 ชิ้น

เฉลย : ข้อ 1

สวนสัตว์แห่งหนึ่งเก็บค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่คนละ 80 บาท และเด็กคนละ 50 บาท ในวันที่ผ่านมา มีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมสวนสัตว์รวมทั้งหมด 1,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กได้เข้าชมฟรี 120 คน และผู้ใหญ่ทุกคนจ่ายค่าเข้าชมสวนสัตว์ ถ้าในวันที่ผ่านมา สวนสัตว์ได้ค่าเข้าชมทั้งหมดเป็นเงิน 62,000 บาท แล้วมีเด็กเข้าสวนสัตว์ทั้งหมดกี่คน?

เฉลย : 400 คน

วิชาอังกฤษ

Which of the following is a picture of a pangolin?

เฉลย : ข้อ 3

 

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


แท็ก: CAMPUS , , , , , , ,

RELATED

ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็ทำข้อสอบเต็มได้!

ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็ทำข้อสอบเต็มได้!

น้องๆ หลายคนเวลาทำข้อสอบ Reading เจอคำศัพท์ที่มันดูอลังๆ หน่อย ก็เริ่มท้อใจแล้ว แต่ความจริง ถ้าเรารู้เทคนิคการเดาแบบหลักการณ์ก็จะรู้ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลย วันนี้เลยจะขอแนะนำเทคนิคการเดาคำศัพท์ โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกคำจำกัดความ หรือ นิยาม (Definition) ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ…

เปิดตัว “ติวฟรี ฉบับเต็ม” สร้างจิตอาสาดึงเด็กเก่งช่วยติวเพื่อน

เปิดตัว “ติวฟรี ฉบับเต็ม” สร้างจิตอาสาดึงเด็กเก่งช่วยติวเพื่อน

นายกฯ เปิดตัวโครงการ “ติวฟรี ฉบับเต็ม” มอบเป็นของขวัญเด็กไทยปี 62 ระดมติวเตอร์ดังจากหลายสถาบัน สอนเข้มออนไลน์ฟรีทุกกลุ่มวิชาพร้อมนำร่อง “ติวเตอร์น้อยอาสาติวเพื่อน” หวังเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษา ดึงเด็กเก่ง ถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนนักเรียน สร้างความรับผิดชอบเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร และปลูกฝังจิตอาสาสู่เด็กไทย เปิดตัว…

ติวเข้ม สาระสำคัญน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ 9 วิชาสามัญ

ติวเข้ม สาระสำคัญน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ 9 วิชาสามัญ

สาระสำคัญน่ารู้ กับครูพี่โบว์ ที่จะมาแนะเกร็ดความรู้ภาษาไทย เทคนิคเข้ามหาวิทยาลัยแบบง่ายนิดเดียว โดยเฉพาะการสรุปสาระสำคัญข้อสอบวิชาภาษาไทยต้องทำข้อสอบอย่างไร ถึงจะได้คะแนน ของ O-NET และ 9 วิชาสามัญ ดูก่อน สนามสอบไหนก็ไม่กลัว สาระน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ…

ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2 การย่อยอาหาร Digestive System

ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2 การย่อยอาหาร Digestive System

มาเรียนรู้แนวข้อสอบ วิชาชีววิทยา กันต่อ กับ ตะลุยโจทย์ PAT 2 ตอน “การย่อยอาหาร Digestive System” โดย ครูพี่มร โดยเรื่องของ การย่อยอาหาร คือการเปลี่ยนสภาพอาหารที่เราทานเข้าไป ให้กลายเป็นสารอาหารขนาดเล็ก เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารนั้นมีหลายส่วน…

สรุปทุกอย่าง! เคมี O-NET สอบอะไรบ้าง?

สรุปทุกอย่าง! เคมี O-NET สอบอะไรบ้าง?

ใกล้จะถึงแล้ว! สำหรับการสอบ O-NET ของน้อง ๆ ม.6  หนึ่งในวิชาสุดหินของเด็กสายวิทย์และสายศิลป์คงหนีไม่พ้น วิชา O-NET เคมีกันแน่ ๆ เพราะนอกจากเนื้อหาเรื่องธาตุต่าง ๆ ที่ซับซ้อนแล้ว ยังมีสูตรคำนวณที่จะต้องจำเข้าห้องสอบอีกด้วย…

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2560 ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2560 ป.6 ม.3 ม.6

วันนี้ทีนเอ็มไทย นำข้อมูลรวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2560 ป.6 ม.3 ม.6 มาฝากกัน ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560…

เช็คตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

เช็คตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

มาเช็ค ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 กัน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบ ในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562…

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6

รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6

ทบทวนข้อสอบเก่า รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2559 ป.6 ม.3 ม.6 มาฝากกัน ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559…

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2561 สามารถเช็คผลสอบได้ทางนี้

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2561 สามารถเช็คผลสอบได้ทางนี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เตรียมประกาศผลคะแนนสอบ O-net (โอเน็ต) ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่น้องๆ หลายคนลุ้นตั้งแต่ออกจากห้องสอบ ใครกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นไหน เช็คตารางวันประกาศผล O-net (โอเน็ต) ให้ดีๆ แล้วคลิ๊กไปเช็คผลสอบกัน…

X