Hospital คำย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงพยาบาล

คำศัพท์ – คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital) ที่น่าสนใจ

วันนี้ทีนเอ็มไทยขอเสริมความรู้ คำศัพท์ – คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital) ไว้มาฝึกท่องฝึกพูดกัน เพียงแค่วันละ 10 คำ ก็จะช่วยทำให้เราซึมซับคำศัพท์ภาษาอังฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อไป โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วเกิดไม่สบาย การรู้ศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก……

Home / CAMPUS / คำศัพท์ – คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital) ที่น่าสนใจ

วันนี้ทีนเอ็มไทยขอเสริมความรู้ คำศัพท์ – คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital) ไว้มาฝึกท่องฝึกพูดกัน เพียงแค่วันละ 10 คำ ก็จะช่วยทำให้เราซึมซับคำศัพท์ภาษาอังฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อไป โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วเกิดไม่สบาย การรู้ศัพท์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญมาก… มาดูกันว่ามีคำที่น่าสนใจอะไรบ้าง…

คำศัพท์ – คำย่อภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับ โรงพยาบาล (Hospital)

1. Ambulance (แอม บิวเลิน) รถพยาบาล

2. Gown (กาว) เสื้อคลุมยาว

3. Antibiotic (แอนทิไบออท ทิค) ยาปฏิชีวนะ

4. Balm (บาล์ม) ยาหม่อง

5. Heating (ฮีทดิง แพค)  กระเป๋าน้ำร้อน

6.  Examination Table (เอคแซม มะเนชั่น เทเบิล) เตียงตรวจโรค

7.  Emergency  Room (อีเมอร์ เจนซี่ รูม) ห้องฉุกเฉิน

8. Intensive Care Unit (ICU Room) (อินเทนซิฟ แคร์ ยูนิท) ห้องผู้ป่วยหนัก

9. Operating Room (โอเปอร์ทิง รูม) ห้องผ่าตัด

10. Docter (ดอดเทอะ) หมอ

11. Nurse (เนิร์ซ) นางพยาบาล

12. Assistant (อะซิสเทิน) ผู้ช่วย

13. Patient (เพเชิน) ผู้ป่วย,คนไข้

14. Medicine (เมดดิซิน) ยา

15. Pill (พิล) ยาเม็ด

16. Tincture (ทิงเชอะ) ยาใส่แผล

17. Prescription (พรีสคริพชั่น) ใบสั่งยา

18. Thermometer (เธอมอมมิเทอะ) เครื่องวัดอุณหภูมิ

19. Height Chart (ไฮ ชาร์ท)  ที่วัดส่วนสูง

20. Eye Chart (อาย ชาร์ท) แผนภูมิวัดสายตา

21. Mask (แมส) ผ้าปิดจมูกและปาก

22. male nurse (เมล-เนิร์ซฺ )บุรุษพยาบาล

23. wheelchair (วีล’แชร์) เก้าอี้รถเข็น (สำหรับคนป่วยหรือคนพิการ)

24. hospital bed (ฮอส’พิเทิล-เบล) เตียงคนไข้

25. call button (คอล-บัท’เทิน) ปุ่มกดเรียกพยาบาล

26. respirator (เรส’พิเรเทอะ) เครื่องช่วยหายใจ

27. pulse (พัลซฺ) ชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจ

28. syringe (ซี’รินจฺ) เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา

29. inject (อินเจคทฺ) ฉีดยา

30. vaccine (แวคซีน) วัคซีน

31. clinical thermometer (คลินิเคิล-เธอมอมิเทอะ) ปรอทวัดไข้

32. inflatable cuff (อินแฟลททะเบิล-คัฟฺ) ที่วัดความดัน

33. scale (สเกล) เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตราชั่ง

34. height chart (ไฮทฺ-ชารทฺ) ที่วัดส่วนสูง

35. stethoscope (สเตธโธสโคพฺ) หูฟังของแพทย์

36. rubber hammer (รับเบอร์-แฮมเมอร์) ค้อนยาง

37. tongue depressor (ทัง-ดีเพรสเซอะ) ที่กดลิ้น

38. ice pack (ไอซฺ-แพคฺ) แผ่นประคบเย็น

39. cotton wool (คอทเทิน-วูล) สำลี

40. alcohol (แอล’กะฮอล) แอลกอฮอล์

41. ammonia (อะมอน’เนีย) แอมโมเนีย

42. gentian violet (เจ็นเชิน-ไวอะเล็ท) ยาฆ่าเชื้อ สีม่วง

43. tincture (ทิงคฺ’เชอะ ทิงเจอร์) (ยาใส่แผลสด)

44. mercurochrome (เมอคิว’โรโครม) ยาแดง

45. tweezers (ทวี’เซอรซฺ) คีมหนีบ, แหนบ

46. gauze (กอซ) ผ้าพันแผล, ผ้าก๊อซ

47. tape (เทพ) เทปพันแผล

48. bandage (แบน’ดิจฺ) ผ้าพันแผล

49. adhesive bandage (แอดฮีซีฟ-แบนดิจ) พลาสเตอร์ปิดแผล

50. walker (วอล์ค’เคอะ) อุปกรณ์ช่วยเดิน, โครงช่วยพยุงตัว

51. crutches (ครัทเชส) ไม้ค้ำยัน

52. cane (เคน) ไม้เท้า

53. cast (คาสทฺ) เฝือก

54. sling (สลิง) ผ้าคล้องแขน

55. examination room (อิกแซมมะเนเชิน-รูม) ห้องตรวจโรค

56. X-ray (เอ็กซฺ-เรย์) เอกซเรย์

57. operating room (ออพพะเรทิง-รูม) ห้องผ่าตัด

58. operate (ออพ’พะเรท) ผ่าตัด

59. plastic surgery (พลาสติค-เซอร์เจอรี) ศัลยกรรมตกแต่ง

60. Intensive Care Unit (ICU) (อินเทนซีฟ-แคร์-ยูนิท) (ไอซียู) ห้องผู้ป่วยหนัก

61. mortuary (มอร์’ชุเออรี) ห้องดับจิต (ห้องเก็บศพ)

62. prescription (พรีสคริพเชิน) ใบสั่งยา

63. pharmacist (ฟาร์ม’มะซิสทฺ) เภสัชกร

64. vitamin (ไว’ทะมิน) วิตามิน

65. tablet (แทบเล็ท) ยาเม็ดแบน

66. capsule (แคพซูล) ยาเม็ดแคปซูล

67. cream (ครีม) ยาชนิดครีม

68. ointment (ออยทฺ’เมินทฺ) ยาขี้ผึ้ง

69. eye drops (อาย-ดรอพฺสฺ) ยาหยอดตา

70. throat lozenge (โธรทฺ-ลอซินจฺ) ยาอมแก้เจ็บคอ

71. aspirin (แอสปริน) ยาแก้ปวด ลดไข้

72. antacid (แอนแท’ซิด) ยาลดกรด

73. vermifuge (เวอร์มิฟิวจฺ) ยาถ่ายพยาธิ

74. inhaler (อินเฮล’เลอะ) ยาดม

75. prescription label (พรีสคริพเชิน-เลเบิล) ฉลากยา

76. pamphlet (แพมเฟล็ท) แผ่นพับ (เอกสารกำกับยา)

77. helicopter pad (เฮลิคอพเทอร์-แพด) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์

78. Deformities (ดีฟอร์มิตี) อาการการผิดรูป

79. Contosion (คอนทูชั่น) รอยฟกช้ำ

80. Abrasion (อะเบรชั่น) แผลถลอก

81. Puncture/ Penetrations (พังเจอร์/ เพนเนเตชั่น) แผลจากการแทง

82. Burns (เบริน) แผลไหม้

83. Tenderness (เทนเดอร์เนส) ตำแหน่งเจ็บ

84. Laceration (ลาซีเรชั่น) แผลฉีกขาด

85. Swelling (สวีลลิ่ง) อาการบวม

คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป

ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด

LR ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด

OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก

MED ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)

PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)

SUR ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)

ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)

OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)

ANC ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด

IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน

PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู

LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ

คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทั่วๆไป

CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ.

PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน

PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต

FH ย่อมาจาก Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว

SH ย่อมาจาก Social history ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ

ROS ย่อมาจาก Review of system คือการเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ

HPI ย่อมาจาก History of present illness ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา

PMH ย่อมาจาก Past medical history ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน

U/D ย่อมาจาก Underlying disease โรคประจำตัว

PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย

BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต

PR ย่อมาจาก Pulse Rate อัตราชีพจร

RR ย่อมาจาก Respiratory Rate อัตราการหายใจ

ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ

BW ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก

HT ย่อมาจาก Height ส่วนสูง

GA ย่อมาจาก General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป

HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ

Abd ย่อมาจาก Abdomen ช่องท้อง

Ext ย่อมาจาก Extremity ระยางค์(แขน ขา)

IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ

Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค

Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค

Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้

Tx ย่อมาจาก Treatment การรักษา

IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

V/S ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ

I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน

N/S ย่อมาจาก Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท

GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท

AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์

คำย่อที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่วๆไป

Fx ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก

DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)

DF ย่อมาจาก Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก

URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

COPD ย่อมาจาก Chronic Obstructive Pulmonar Disease โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง

AE ย่อมาจาก Acute exaerbation การกำเริบฉับพลัน

DM ย่อมาจาก Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน

HT ย่อมาจาก Hypertension โรคความดันโลหิตสูง

DLD ย่อมาจาก Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง

CVA ย่อมาจาก Cerebro Vascular Accident โรคทางหลอดเลือดสมอง

SDH ย่อมาจาก Subdural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา

EDH ย่อมาจาก Epidural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง

SAH ย่อมาจาก Subarachnoid hemorrhage ลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์

ICH ย่อมาจาก Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมอง

UTI ย่อมาจาก Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

ARF ย่อมาจาก Acute Renal Failure ไตวายฉับพลัน

CRF ย่อมาจาก Chronic Renal Failure ไตวายเรื้อรัง

ESRD ย่อมาจาก End Stage Renal Disease โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ATN ย่อมาจาก Acute Tubular Necrosis โรคไตวายฉับพลัน

CAPD ย่อมาจาก Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง

AF ย่อมาจาก Atrial Fibrillation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน

VF ย่อมาจาก Ventricular Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว

VT ย่อมาจาก Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง

SVT ย่อมาจาก Supra Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน

AMI ย่อมาจาก Acute Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน

STEMI ย่อมาจาก ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน

NSTEMI ย่อมาจาก Non-ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน

PVC ย่อมาจาก Premature Ventriular Contracture หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ

CHF ย่อมาจาก Congestive Heart Failure หัวใจวาย

NF ย่อมาจาก Necrotizing Fasciitis แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด

LBP ย่อมาจาก Low Back Pain ปวดหลัง

MFPS ย่อมาจาก Myofascial Pain Syndrome ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

CTS ย่อมาจาก Carpal Tunnel Syndrome โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด

HNP ย่อมาจาก Herniated Nucleus Pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน

BPH ย่อมาจาก Benign Prosthetic Hypertrophy ต่อมลูกหมากโต

STD ย่อมาจาก Sexual transmitted disease โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

AGE ย่อมาจาก Acute Gastroenteritis ลำไส้อักเสบฉับพลัน

CA ย่อมาจาก Cancer โรคมะเร็ง

DC ย่อมาจาก Dental Caries โรคฟันผุ

CDA ย่อมาจาก Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)

ที่มาข้อมูลจาก thainurseclub
X